Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15) Půjčeno:30x 
BK
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1992

objednat
ISBN 80-04-22815-1
000032334
Rekat.
OBSAH // PŘEDMLUVA - S. ROSYPAL // ÚVOD DO OBECNÉ TAXONOMIE - P. ŠTYS... 9 // Základní pojmy... ? // Formálni aspekty klasifikace a nomenklatury... ? // Monofylie a otázka objektivní existence taxonu... 16 // Evoluční vážení znaků a zjišťování fylogenetické příbuznosti... 18 // Metody tvorby klasifikace... 21 // ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ ORGANISMŮ A POČÁTKY BIOLOGICKÉ EVOLUCE -S. ROSYPAL... 23 // Základní rozdělení organismů...24 // Charakteristika prokaryot (Procaryolae)...25 // Charakteristika eukaryot (Eucaryotae)... 26 // Základní vývojové linie organismů...27 // ŘÍŠE ARCHEBAKTÉRIE (ARCHAEBACTERIA) - M. KOCUR... 29 // ŘÍŠE EU BAKTÉRIE (EUBACTERIA) - M. KOCUR... 33 // PODŘÍŠE SINICE (CYANOBACTERIA)... 36 // PODŘ1ŠE BAKTÉRIE (BACTERIA)... 38 // Oddělení gramnegativní baktérie (Gracilicutes)... 38 // Oddělení grampozitivní baktérie (Firmicutes)...46 // Oddělení mykoplazmata (Tenericules)...48 // ŘÍŠE ROSTLINY (PLANTAE)... 49 // Nejdůležitější principy botanické nomenklatury — M. SMEJKAL... 50 // PODŘÍŠE NIŽŠÍ ROSTLINY (THALLOBIONTA) - J. ŠPAČEK... 54 // Skupina řasy (Algae)... 54 // Oddělení ruduchy (Rhodophyla)... 55 // Oddělení obrněnky (Dinophyta)... 60 // Oddělení skrytěnky (Cryptophyta)...62 // Oddělení Chromophyta...63 // Oddělení krásnoočka (Euglenophyta)... 76 // Oddělení zelené řasy (Chlorophyta)... 78 // 6 // Skupina houby (Fungi)... // Oddělení hlenky (Myxomycota)...
Oddělení Chytridiomycoia... // Oddělení Oomycota... // Oddělení vlastní houby (Eumycota)... // Skupina lišejníky (Lichenes)... // PODŘÍŠE VYSSÍ ROSTLINY (Cormobionta)... // Morfologie vegetativních a generativních orgánů vyšších rostlin — J. MLADÁ . . . . // Systém a evoluce vyšších rostlin — M. SMEJKAL... // Oddělení ryniofyty (Rhyniophyla)... // Oddělení mechorosty (Bryophyla)... // Oddělení plavuně (Lycopodiophyla)... // Oddělení psilofyty (Psilophyta)... // Oddělení přesličky (Equisetophyla)... // Oddělení kapradiny (Polypodiophyla)... // Oddělení kapraďosemenné (Lyginodendrophyta)... // Oddělení cykasy (Cycadophyta)... // Oddělení kordaity (Cordaitophyla)... // Oddělení pinofyty (Pinophyta)... // Oddělení liánovce (Gnetophyta)... // Oddělení magnoliofyty, krytosemenné (Magnoliophyta, Angiospermae)... // ŘÍŠE ŽIVOČICHOVÉ (ANIMALIA)... // PODŘÍŠE PRVOCI (PROTOZOA) - J. VOJTEK ... // Kmen bezbrví (Sarcomastigophora)... // Kmen výtrusovci (Sporozoa)... // Kmen výtrusenky (Cnidosporidia)... // Kmen hmyzomorky (Microsporidia)... // Kmen obrvení (Ciliophora)... // PODŘÍŠE MNOHOBUNĚČNÍ - J. VOJTEK... // Oddělení fagocytelovci (Phagocytellozoa)... // Kmen vločkovci (Placozoa)... // Oddělení houbovci (Parazoa)... // Kmen houby (Porifera)... // Oddělení tkáňovci (Fumeiazoa)... // Pododdělení paprsčití (Radiata)... // Kmen žahavci (Cnidaria)... // Kmen žebernatky (Oenophora)... // Pododdělení
dvoustranní (Bilateralia)... // Kmen ploštěnci (Plathelminthes)... // Kmen pásnice (Nemertini)... // Kmen hlísti (Nemathelminthes)... // Kmen vrtejši (Acanthocephales)... // Kmen kroužkovci (Annelida)... // Kmen členovci (Arthropoda)... // Kmen drápkovci (Onychophora)... // Kmen měkkýši (Mollusca)... // Kmen chapadlovci (Tentaculata)... // Kmen ostnokožci (Echinodermata)... // 90 // 95 // 99 // 102 // 106 // 140 // 149 // 149 // 205 // 212 // 214 // 220 // 226 // 226 // 230 // 238 // 240 // 245 // 246 // 256 // 259 // 351 // 354 // 356 // 364 // 369 // 370 // 371 // 376 // 378 // 378 // 379 // 379 // 382 // 383 // 383 // 392 // 393 // 393 // 412 // 414 // 429 // 431 // 447 // 496 // 498 // 512 // 517 // 7 // Kmen ploutvenky (Chaeiognaiha)...527 // Kmen vláknonošci (Pogonophora)...527 // Kmen polostrunatci (Hemichordata)...530 // Kmen strunatci (Chordata) — J. GAISLER...533 // VIRY - S. ROSYPAL...633 // DNA-viry...635 // RNA-viry... 638 // Viroidy...641 // ZÁKONITOSTI EVOLUCE ORGANISMŮ - P. STYS...643 // Obecné koncepce...644 // Mikroevoluční mechanismy...650 // Mikroevoluce...664 // Druh a speciace ...670 // Makroevoluce...679 // LITERATURA...690 // REJSTŘÍK...696

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC