Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:30x 
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Grada, 2008
199 s. : il., formuláře ; 21 cm

ISBN 978-80-247-2616-8 (brož.)
Terminologický slovník
Pod názvem: Česká asociace sester
Obsahuje bibliografii na s. 182-190 a rejstřík
000032428
Úvod do programu řízení rizik -- Cíl programu řízení rizik -- Definice pojmů v kontextu řízení rizik -- Riziko -- Řízení rizik -- Matematický kontext řízení rizik -- Řízení rizik z pohledu programu kontinuálního zvyšování kvalityIntegrovaný program řízení kvality a bezpečnosti péče -- v malých a středně velkých zdravotnických zařízeních -- Manažer rizik ve velkém zdravotnickém zařízení -- Role manažera rizik -- Popis a náplň práce manažera rizik -- Prevence rizik a JCAHO -- Řízení rizik a SAK ČR -- Prevence rizik a ISO 9001:2000 -- Řízení rizik situace v České republice -- Řízení rizik zákony a právní normy v ČR -- Další rizika v právní oblasti -- Riziko soudních sporů -- Trestní odpovědnost zdravotníků -- Fakta z právního prostředí -- Rizika spojená s realizací změn -- Řízení rizik z perspektivy lékařů -- Rizika v kontextu léčebné péče, která musí manažer rizik sledovat -- Vztah mezi pacientem a lékařem -- Poskytování bezpečné lékařské péče v kontextu rizik -- Manažer rizik, lékaři a implementace změn -- Řízení rizik z perspektivy ošetřovatelského personálu -- Hlášení a prevence mimořádných událostí -- Mimořádné události a ošetřovatelství -- Definice a klasifikace mimořádných událostí -- Terminologie používaná při řešení MU -- Metodologie řízení procesu mimořádných událostí -- Praktické aspekty mimořádných událostí
-- Konečná fáze procesu hlášení a řešení MU -- Hlášení MU v ČR -- Riziko hluku -- Sestra, obhájkyně pacienta -- Prevence typických rizik na ošetřovací jednotce -- Prevence pádů -- Prevence dekubitů (stupnice podle Bradena) -- Prevence nutričního deficitu -- Další rizika na ošetřovací jednotce -- Řízení rizik perspektiva pacientů -- Řízení rizik perspektiva stravovacího provozu -- Rizika nedodržování programu HACCP -- Rizika nekvalitní dokumentace stravovacího provozu -- Rizika nedostatečné supervize -- Řízení rizik perspektiva HTS -- Rizika nemocničního areálu -- Rizika nemocničních budov -- „Velká vizita" nemocničního areálu -- Řízení rizik perspektiva personalistiky -- Rizika nekvalitní personální politiky -- Rizika nekvalitního adaptačního procesu -- Riziko zneužití identifikačních visaček zaměstnanců -- Rizika nekvalitního vedení osobních složek zaměstnanců -- Rizika nezdravé organizační kultury -- Co j e organizační kultura a j ak ovlivňuj e život zdravotnického zařízení? -- Co ohrožuje organizační kulturu? -- Jak měřit a vyhodnocovat organizační kulturu? -- Sociální krize -- Praktické rady pro členy krizového štábu -- Rizika problémových zaměstnanců -- Existuje řešení? -- Směrnice o přístupu k nevhodnému chování zaměstnance -- Dokumentace problémového chování -- Strategie podporující změnu chování zaměstnance -- Riziko „toxického" zaměstnance
-- Faktory důležité pro úspěch programu řízení rizik -- Osobní odpovědnost -- Benchmarking -- Podpora vrcholového managementu -- Bezpečnostní kultura (safety culture) -- Metodologie řízení rizik ve zdravotnických zařízeních -- Identifikace rizik -- Vyhodnocení rizik -- Řešení rizik -- Zpětná vazba -- Katalog (registr) rizik -- Rizika v klinické oblasti -- Rizika neefektivní komunikace -- Riziko nesprávně vedené zdravotnické dokumentace -- Riziko nečitelných zápisů -- Riziko podcenění informovaného souhlasu -- Riziko úniku důvěrných informací -- Riziko chybné identifikace pacienta -- Riziko nozokomiálních nákaz -- Riziko oslabené psychiky (emočního neklidu) pacientů -- Riziko pochybení -- Prezentace problému -- Strategie prevence -- Hlášení pochybení -- Přiznání pochybení a omluva -- Efektivní nástroje k řešení problému pochybení -- RCA (Root Cause Analysis analýza skutečných příčin/kořenů pochybení) -- FMEA (Failure Mode and Effect Analysis analýza možností vzniku a následků selhání) — -- FTA (Fault Tree Analysis analýza stromu poruch) -- Poškození pacienta zdravotnickou technikou -- Rizika v neklinické oblasti -- Stížnosti -- Hospodářská kriminalita -- Program prevence kriminality „Bezpečná nemocnice" -- Únos dítěte -- Hrozba bombového útoku -- Zástava životně důležitých funkcí resuscitace pacienta -- Pohřešování pacienta -- Sexuální harašení -- Šikana -- Násilí
-- Prevence rizik v kontextu procesního řízení -- Praktické aspekty procesního řízení na oddělení -- Procesní řízení a akreditace -- Koncept „benigního selhání" -- Edukace zaměstnanců -- Podpora řízení rizik v nemocničním informačním systému (NIS) a v oblasti informačních technologií (IT) -- Závěr -- Příloha: Formuláře, tabulky -- Reference -- Literatura -- Internetové zdroje -- Slovník cizích slov a výrazů -- Rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC