Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.12.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.7) Půjčeno:7x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2006
147 s.

objednat
ISBN 80-7368-164-1 (brož.)
Spisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity ; [vol.] 159/2006
Obsahuje předmluvu, ruské a anglické resumé
Bibliografie na s. 135-145
Čeština - ruština - kvantita - analýza sémantická - srovnání - studie
Ruština - čeština - kvantita - analýza sémantická - srovnání - studie
000032468
Obsah // Predmluva...7 // I. Pojetí císla a kvantity...9 // 1.1. Pojem císlo...9 // 1.1.1. Vznik a historie císla...9 // 1.2. Kategorie císla v jazyce...10 // 1.2.1. Císlovky jako základní prostredek vyjádrení císla v jazyce...12 // 1.2.2. Funkcne-sémantické pole kvantity...16 // II. Pocitatelná kvantita (numeralita)...20 // 11.1. Singularita...20 // 11.1.1. Pojetí singularity...20 // 11.1.2. Sémantické typy singularity...22 // 11.1.3. Výrazové prostredky singularity...23 // 11.1.4. Frazeologické prostredky vyjádrení singularity...26 // 11.2. Hromadnost...29 // 11.2.1. Hromadnost jako meziclánek mezi singularitou a pluralitou...29 // 11.2.2. Pojetí hromadnost!...30 // 11.2.3. Výrazové prostredky hromadnosti...31 // 11.3. Pluralita...42 // 11.3.1. Pojetí plurality...42 // 11.3.2. Sémantické typy plurality...42 // 11.3.3. Výrazové prostredky plurality...43 // 11.3.4. Lexikálne-syntaktické prostredky plurality...64 // 11.3.5. Frazeologické prostredky plurality...79 // III. Delitelná kvantita...82 // 111.1.1. Pojetí delitelné kvantity...82 // 111.1.2. Sémantické typy delitelné kvantity...82 // 111.1.3. Výrazové prostredky delitelné kvantity...82 // 111.1.4. Lexikálne-syntaktické prostredky delitelné kvantity...95 // 111.1.5. Frazeologické prostredky delitelné kvantity...102 // IV. Meritelná kvantita...104 // IV.1.1. Pojetí meritelné kvantity...104 // IV.1.2. Sémantické typy meritelné kvantity...106 // IV. 1.3. Výrazové prostfedky
meritelné kvantity...106 // IV. 1.4. Lexikálne-syntaktické prostredky meritelné kvantity...111 // IV. 1.5. Frazeologické prostredky meritelné kvantity...116 // Záver...121 // ???...122 // Summary...131 // Bibliografie...135 // Zkratky užívané v seznamu literatury...146 // Zkratky užívané v textu práce...146 // Prameny excerpce...147 // 3 // ??? // ??? // I. ??? ??? ? ??? // 1.1. ??? ??? // 1.1.1. ??? ? ??? ??? // I.2. ??? ??? ? ??? // 1.2.1. ??? - ??? ??? ??? ??? ? ??? // 1.2.2. ???-??? ??? ???™ // II. ???, ??? ??? // 11.1. ??? // 11.1.1. ??? ??? // 11.1.2. ??? ??? ??? // 11.1.3. ??? ??? ??? // 11.1.4. ??? ??? ??? ??? 11.2. ??? // 11.2.1. ??? ??? ??? ??? // 11.2.2. ??? ??? // 11.2.3. ??? ??? ??? // 11.3. ??? // 11.3.1. ??? ??? // 11.3.2. ??? ??? ??? // 11.3.3. ??? ??? ???™ // ?,3.4. ???-??? ??? ??? // 11.3.5. ??? ??? ??? // ?. ???, ??? ??? // 111.1.1. ??? ???, ??? ??? // 111.1.2. ??? ??? ???, ??? ??? // 111.1.3. ??? ??? ???, ??? ??? // 111.1.4. ???-??? ??? ???, ??? ??? N1.1.5. ??? ??? ???, ??? ??? // IV. ???, ??? ??? // IV.1.1. ??? ???, ??? ??? // IV.1.2. ??? ??? ???, ??? ??? // IV.1.3. ??? ??? ???, ??? ??? // IV.1.4. ???-??? ??? ???, ??? ??? // IV.1.5. ??? ??? ???, ??? ??? // ??? // ??? // Summary // ??? // 7 // g // g // 9 // 10 // 12 // 16 // 20 // 20 // 20 // 22 // 23 // 26 // 29 // 29 // 30 // 31 // 42 // 42 // 42 // 43 // 64 // 79 // 82 // 82 // 82 // 82 // 95 // 102 // 104 // 104 // 106 // 106 // 111 // 116 // 121 // 122 // 131 // 135 // 4 // Contents
// Foreword 7 // I. The concepts of number and quantity 9 // 1.1. The concept of number 9 // 1.2. The category of number in language 10 // 1.2.1. Numerals as a basic means of expressing number in language 12 // 1.2.2. The functional-semantic field of quantity 16 // II. Countable quantity (numerality) 20 // 11.1. Singularity 20 // 11.1.1. The concept of singularity 20 // 11.1.2. Semantic types of singularity 22 // 11.1.3. Means of expressing singularity 23 // 11.1.4. Phraseological means of expressing singularity 26 // 11.2. Collectivity 29 // 11.2.1. Collectivity as an intermediate link between singularity and plurality 29 // 11.2.2. The concept of collectivity 30 // 11.2.3. Means of expressing collectivity 31 // 11.3. Plurality 42 // 11.3.1. The concept of plurality 42 // 11.3.2. Semantic types of plurality 42 // 11.3.3. Means of expressing plurality 43 // 11.3.4. Lexical-syntactic means of expressing plurality 64 // 11.3.5. Phraseological means of expressing plurality 79 // III. Divisible quantity 82 // 111.1.1. The concept of divisible quantity 82 // 111.1.2. Semantic types of divisible quantity 82 // 111.1.3. Means of expressing divisible quantity 82 // 111.1.4. Lexical-syntactic means of expressing divisible quantity 95 // HI. 1.5. Phraseological means of expressing divisible quantity 102 // IV. Measurable quantity 104 // IV.1.1. The concept of measurable quantity 104 // IV.1.2. Semantic types of measurable quantity 106 // IV.1.3. Means of expressing measurable quantity 106
// IV. 1.4. Lexical-syntactic means of expressing measurable quantity 111 // IV.1.5. Phraseological means of expressing measurable quantity 116 // Conclusion 121 // ??? 122 // Summary 131 // Bibliography 135 // 5

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC