Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.06.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Plzeň : Fraus, 2004
114 s. : il.

objednat
ISBN 80-7238-255-1 (brož.)
Obsahuje ilustrace, fotografie
Bibliografie na s. 114
Fyzika - příručky učitelské
000032519
OBSAH // SLOVO AUTORŮ ... 3 / // ČASOVĚ TEMATICKÝ PLÁNUČIVA ... 6 // PRÁCE S UČIVEM TEMATICKÝCH CELKŮ ... 8 // ÚVOD... 10/ // TĚLESO A LÁTKA... // Co nás obklopuje? ... // Z čeho se tělesa skládají?. // Skupenství látek... // Atomy a molekuly... // Vlastnosti atomů a molekul // 1 2 // 12 14 16 1 8 20 // VELIČINY A JEJICH MĚŘENÍ ... 22 // Fyzikální veličiny... 22 // Rozměry těles, délka... 24 // Měření délky ... 26 // Přesnost a chyby měření... 28 // Určení polohy ... 30 // Hmotnost těles... 32 // Měření hmotnosti ... 34 // Čas... 36 // Měření času... 38 // Pohyb těles, rychlost... 40 // Souvislost rychlosti, dráhy a času... 42 // Měření rychlosti... 44 // Objem a jeho měření... 46 // Roztažnost těles a látek ... 48 // Teplota a teplotní stupnice ... 50 // Měření teploty... 52 // Hustota a její měření ... 54 // f/| VV / v- // Sila a její merem... 56 // ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK ... 58 // Elektrování třením... 58 // Dva druhy elektrického náboje... 60 // 4 // OBSAH // Model atomu ... 62 // Elektroskop, elektrometr a zdroje elektrického náboje ... 64 // Elektrické vodiče a nevodiče... 66 // Elektrické pole... 68 // Tělesa v elektrickém poli ... 70 // Elektrický výboj, blesk a ochrana proti němu... 72 // MAGNETISMUS ... 74 // Magnety a jejich vlastnosti ... 74 // Působení magnetu na tělesa z různých látek ... 76 // Magnetická indukce a magnetování ... 78 // Magnetické pole a magnetické
indukční čáry... 80 // Magnetické pole Země, kompas... 82 // ELEKTRICKÝ OBVOD ... 84 // Elektrický proud, elektrické napětí ... 84 // Zdroje elektrického napětí ... 86 // Účinky elektrického proudu ... 88 // Elektrické spotřebiče... 90 // Elektrický obvod, jeho schéma... 92 // Jednoduchý elektrický obvod ... 94 // Složitější elektrické obvody... 96 // Elektrický proud v kapalinách a plynech... 98 // Bezpečnost při práci s elektřinou ... 100 // Zkrat... 102 // Magnetické vlastnosti elektrického proudu... 104 // Magnetické pole cívky... 106 // Elektromagnet... 108 // LABORATORNÍ PRÁCE...110 // PŘEHLED DOPORUČENÉ LITERATURY // 1 14

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC