Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
Praha : Petr Rezek, 1996
503 s. ; 25 cm

ISBN 80-86027-03-1
antická starověká řečtina
000032542
Rekat.
OBSAH // FYZIKA // Úvod (Antonín Kříž) 7 // Kniha první Principy prírody // 1. Obecná metoda včdy o přírodě. Její první předmět: // principy 19 // • 2. Kritika učení Aristotelových předchůdců o počtu principů 20 // ’ 3. Pokračování v kritice předchůdců, zejména eleatů 24 // « 4. Kritika učení Anaximandrova,Empedoklcova a Anaxa- // gorova 27 // % 5. Protivy jako principy. Výklad a kritika mínční předchůdců 30 // 6. Počet principů 33 // 7. Teorie vzniku. Protivy a látka-subjekt 35 // 8. Řešení aporií vyskytujících se u dřívějších myslitelů 39 // 9. Látka. Kritika názoru Platónova. Teorie Aristotelova 41 // 497 // OBSAH // Kniha druhá // Principy přírodních věd // 1. Definice přírody a rozlišení přírodních věcí 44 // 2. Předmět fyziky a hledisko, z něhož fyzika zkoumá přírodní věci 47 // 3. Příčiny, jejich druhy a způsoby 50 // 4. Náhoda a samočinnost 53 // 5. Teorie Aristotelova 55 // 6. Samočinnost a náhoda. Rozdíl mezi nimi a jejich místo // mezi příčinami 58 // 7. Přírodovědecké poznání čtyř příčin 60 // 8. Kauzální a teleologické zkoumání přírody. Kritika // mechanistické teorie 62 // 9. Nutnost v přírodě 66 // f Kniha třetí // Úvaha o pohybu // 1. Definice pohybu 68 // 2. Nedostačující definice dřívějších myslitelů. Přesné // stanovení definice pohybu 71 // 3. Pohyb jest uskutečňování pohybujícím činitelem 72 // v pohybovaném // 4. Neomezeno.
Mínění dřívějších myslitelů. Obtíže vyskytující se při otázce o jsoucnosti neomezena 75 // 498 // OBSAH // 5. Není neomezeno ve skutečnosti 78 // 6. Jsoucnost a pojem neomezena 84 // 7. Vysvčtlení některých zvláštností neomezena 88 // 8. Vyvrácení mínění o existenci neomezena 90 // Kniha čtvrtá // Zkoumání o místě // 1. Plán a důležitost zkoumání 91 // 2. Pokračování v dialektickém výkladu. Místo není ani tvar, // ani látka 94 // 3. Další pokračování v dialektickém výkladu 96 // 4. Zkoumání o podstatě a definici místa 99 // 5. Místní pohyb. Řešení obtíží 103 // 6. Otázka o prázdnu. Dialektická úvaha , ( TÓs // 7. Dialektická zkouška. Kritika přívrženců prázdna 107 // 8. Neexistuje žádné prázdno uvnitř světa mezi tělesy, // prázdno odloučené 109 // 9. Prázdno není ani uvnitř těles 115 // 10. Kritická studie o otázce času 118 // 11. Ukončení kritické studie. Definice času 120 // 12. Důsledek definice. Existence v čase 125 // 499 // OBSAH // 13. Výraz „nyní“-přítomný okamžik-a jeho existence Z’ 129 // 14. Řešení aporií. Každý pohyb a každá změna je v čase 131 // C Kniha pátá // Pohyb z hlediska druhú, jednoty a mnohosti // 1. Druhy pohybu 136 // 2. Pokračování v pojednání o druzích pohybu 140 // 3. Vysvčtlení některých výrazů, potřebných ? určení // jednotného pohybu 144 // 4. Jednotnost pohybu 146 // 5. Kterépohyby a které stavy klidu jsou
kontrámí 151 // 6. Pokračování ve výkladu o kontrárních pohybech // a o klidu jako protivé pohybu 153 // Kniha šestá Kvantitativní části pohybu // 1. Spojitost a dělitelnost pohybu 158 // 2. Čas jest spojitý. Vyvrácení námitek Zénónových 161 // 3. V nedělitelném přítomném okamžiku se nic nepohybuje 165 // 4. Nic z toho, co je samo dělitelné, se nepohybuje 167 // 5. Vznik a zánik se děje v nedělitelné okamžitosti. // Každému pohybování předchází uvedení v pohyb 170 // 500 // OBSAH // 6. Pokračování výkladu, že každému pohybování // předchází uvedení do pohybu 174 // 7. V neomezeném čase nemůže byti pohyb omezený // a v omezeném čase pohyb neomezený 177 // 8. Vysvčtlení pojmů „býti v klidu“ a „zastavili se“ 179 // 9. Vyvrácení Zénónových klamných úsudků o pohybu 182 // 10. Vyvrácení názoru, že nedílné se může fyzikálně pohybovat, a názoru, že je neomezený pohyb a věci jsou ve věčném toku 185 // Kniha sedmá // O příčině pohybu // 1. Všechno, co se pohybuje, je pohybováno něčím 189 // 2. Poměr mezi pohybovaným a prvním pohybujícím. // O změně kvalitativní a kvantitativní 192 // 3. Pokračování ve výkladu o kvalitativní změně a o poměru // ? tvaru a duševním stavům 196 // 4. Výklad o tom, že pohyb jest srovnatelný 200 // 5. Výklad o tomjak pohyb je srovnatelný 205 // Qcniha osmá // Empirický pohyb vyžaduje prvního věčného pohybu a věčného
nepohnutého hybatele // 1. Pohyb byl vždy a bude. Nesprávný názor Empcdokleův // a Anaxagorův 207 // 501 // OBSAH // 2. Řešení některých námitek 212 // 3. Důkaz existence prvního nepohnutého hybatele 214 // 4. Důkaz, že všechno, co se pohybuje, jest pohybováno // něčím 218 // 5. Přesnější určení toho, že všechno pohybované vyžaduje // prvního nepohnutého hybatele 223 // 6. Důkaz existence toho, co první pohybuje a jest nepohnuté • 231 // 7. Místní pohyb je první. Každý pohyb a změna se děje // mezi určitými protiklady 235 // 8. Spojitý a věčný jest pouze jeden druh místního pohybu, // totiž pohyb v kruhu 240 // 9. Pohyb v kruhu musí být ze všech pohybů první 248 // 10. Vlastnost prvního hybatele 251 // Poznámky (Antonín Kříž) 256 // PŘÍLOHY // Textus alter 387 // O částech živočichů (639a 1 - 642b 4) 396 // 502 // OBSAH // DODATKY // Synoptický přehled 409 // Analogie a příklady ve Fyzice 424 // Zákony matematické dynamiky u Aristotela 436 // Bibliografie 438 // Přehled bibliografie 461 // REJSTŘÍKY // Jmenný rejstřík 465 // Řecké termíny 467 // Čcsko-řccký slovníček 475 // Konkordance 480 // Textové zmčny 482 // Zkratky 493 // Ediční poznámka 494 // Obsah 497 // 503
(OCoLC)37960640
cnb000181947

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC