Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.05.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 2.
Praha : Granit, 2004
120 s. : barev. il., portréty ; 29 cm

objednat
ISBN 80-7296-038-5 (váz.)
Výkladový slovníček
000032562
Obsah // :1í :ic :{: :1í :1í :1í :1í :1í :1í :1í :1í :1í :1í :}í :1í :1í :1í :1í :1í :1í :1í :1í :1í :1í :1í :1í :1í :1í :}í :1í :1í :1í :1í :1í :5í :1í :1í :1í :1í :1í :1í :1í :1í :1í :5í :1í :1í :!í :1í :1í :1í :1í // Slovo úvodem 6 // Postavy Nového zákona // Narození a mládí Panny Marie 8 Narození Ježíška 10 Ježíšovo dětství 12 Počátky Ježíšova působení 14 Ježíšovo učení a skutky 16 Poslední období Ježíšova působení 18 Kristův příchod do Jeruzaléma 19 Poslední večeře Páně 20 Kristovo zajetí 21 Kristovo odsouzení 22 Ukřižování 24 Zmrtvýchvstání 26 // Seslání Ducha svátého a smrt Panny Marie 28 // Jan Křtitel 29 // Evangelista Matouš 30 // Evangelista Marek 31 // Evangelista Lukáš 32 // Jan Evangelista, miláček Páně 33 // Apoštol Petr 34 // Pavel z Tarsu, apoštol národů 35 // Apoštol Ondřej 36 // Apoštol Jakub Větší 37 // Apoštol Filip 38 // Apoštol Jakub Menší 38 // Apoštol Tomáš 39 // Apoštolově Šimon a Juda Tadeáš 40 // Apoštol Matěj 41 // Apoštol Bartoloměj 41 // Maria Magdalena 42 // Štěpán, první mučedník 43 // První mučedníci a postavy z raných dob křesťanství // Kateřina Alexandrijská 44 // Markéta 45 // Drakobijce Jiří 46 // Barbora 48 // Dorota 49 // Mikuláš z Myry 50 // Lucie 52 // Anežka Římská 53 // Šebestián 54 // Jáhen Vavřinec 55 // Helena a nalezení svátého Kříže 56 // Cecílie 57 // Vít
58 // Kryštof 59 // Voršila a její družky 60 // Apolena 61 // Mořic a jeho druhové 61 // Eustach 62 // Kosma a Damián 63 // Církevní otcové a zakladatelé řádů // Ambrož 64 // Augustin z Hippo 65 // Jeroným 66 // Papež Řehoř Veliký 67 // Basil Veliký a Řehoř Naziánský 68 // Poustevník Antonín 69 // Benedikt a jeho sestra Scholastika 70 // Norbert z Xantenu 72 // Bernard z Clairvaux 74 // Bruno, zakladatel kartuziánů 76 // Jan z Mathy a Felix z Valois 77 // Kazatel Dominik 78 // František z Assisi a jeho přítelkyně Klára 80 // Ignác z Loyoly 82 // František Xaverský 83 // Tereza z Avily a Jan od Kříže 84 // Národní světci a zemští patroni // Misionář Bonifác 86 // Abatyše Otilie 87 // Poustevník Linhart 87 // Císař Karel Veliký 88 // Císař Jindřich IL a jeho žena Kunhuta 89 // Wolfgang, biskup řezenský 90 // Alžběta Durynská 91 // Diviš Pařížský 92 // Jenovéfa, patronka Paříže 92 // Martin Tourský 93 // Francouzský král Ludvík 94 // Poustevnice Rozálie 95 // Roch, ochránce před morem 95 // Antonín Paduánský 96 // Petr Mučedník 97 // Kateřina Sienská 98 // Bernardin Sienský 99 // Kardinál Karel Borromejský 100 // Patrik, apoštol Irska 101 // Misionář Kolumban 101 // Eduard Vyznavač 102 // Tomáš Becket, arcibiskup canterburský 103 // Vincenc Zaragozský 104 // Isidor Rolník 105 // Olaf, patron Norska 106 // Knut Dánský 106 // Brigita Švédská 107 // Stanislav, biskup krakovský 108
// Hedvika 109 // Štěpán Uherský 110 // Ladislav Uherský 111 // Cyril a Metoděj, věrozvěstové Slovanů 112 // Kníže Václav a jeho bába Ludmila 114 // Biskup Vojtěch 115 // Jan Nepomucký 116 // Opat Prokop 116 // Florian 117 // Leopold, markrabě rakouský 117 Vladimír Kyjevský a jeho synové 118 // Slovníček 119 // 5

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC