Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2. vyd.
Praha : Prometheus, 2001
159 s. : il.

ISBN 80-7196-220-1 (brož.)
Učebnice pro základní školy
Obsahuje ilustrace, fotografie
Fyzika - učebnice škol základních
000032604
PRÁCE A VÝKON -- Jak vypočítáme práci. Příklady. Kdo udělal víc práce? Kdy nekonáme žádnou práci. Proč se unavíme, -- když neseme náklad. Jak vypočítáme výkon. CVIČENI -- NÁMĚT NA LABORATORNÍ PRÁCI: Měříme vlastní výkon , -- CHCI VĚDĚT VÍC: Jak vznikla označení pro veličiny a jednotky -- PRÁCE NA JEDNODUCHÝCH STROJÍCH -- Kladkostroj ušetří sílu, ale ne práci. Volná kladka. Páka. Práci dokonce ztrácíme! Proč tedy používáme jednoduché stroje? Účinnost. CVIČENÍ -- POHYBOVÁ A POLOHOVÁ ENERGIE -- Pohybová energie: práce „uložená" v pohybu. Na čem závisí pohybová energie. Polohová energie: práce „uložená" v poloze. Na čem závisí polohová energie. Další druhy polohové energie. Proměny energie. Kde ještě se energie přeměňuje. CVIČENÍ -- CO JSME SE NAUČILI O PRÁCI -- Jak koňský chomout ovlivnil dějiny. Stěhujeme „plaveckou". Jak se dá zvětšit výkon i síla ---
CHCI VĚDĚT VÍC: Síly na nakloněné rovině -- NÁMĚT NA LABORATORNÍ PRÁCI: Měříme účinnost jednoduchého stroje -- NOVÁ SLOVA -- VNITŘNÍ ENERGIE -- Vnitřní energie. Jak se tělesa zahřívají při tření a při srážkách. Jouleův pokus. CVIČENÍ -- CHCI VĚDĚT VÍC: Meteority a kosmické katastrofy. Nejnižší možná teplota -- MĚŘENÍ TEPLA -- Jak se může měnit vnitřní energie. Jak měříme teplo. Měrná tepelná kapacita. Teplo a teplota. CVIČENÍ -- NÁMĚT NA LABORATORNÍ PRÁCI: Určení měrné tepelné kapacity železa -- NÁMĚT NA LABORATORNÍ PRÁCI: Měření účinnosti elektrického vařiče -- ZÁKON ZACHOVÁNÍ ENERGIE -- Tři druhy vnitřní energie. Elektrická energie. Energie záření. Přeměny energie. Zákon zachování energie. Příklady. CVIČENÍ -- VEDENI TEPLA ---
Tři způsoby šíření tepla. Jak se teplo šíří vedením. Tepelné vodiče a tepelné izolanty. Jak vedou teplo kapaliny a plyny. Pokusy s vedením tepla. CVIČENÍ -- ŠÍŘENÍ TEPLA PROUDĚNÍM A ZÁŘENÍM -- Jak se teplo šíří prouděním. Proudění vzduchu. Jak se teplo šíří zářením. „Z toho čiší chlad". Černá a bílá. Proč je za jasné noci zima. CVIČENÍ -- HOSPODAŘENÍ S TEPLEM ■ -- Užitečné šíření tepla. Proč se oblékáme. Jak bráníme šíření tepla. Proč malá tělesa vychladnou rychleji než -- velká. CVIČENÍ -- NÁMĚT NA SAMOSTATNOU PRÁCI: Kolik energie spotřebujete? -- DOKUMENT: Jak se projektuje ústřední topení -- ZMĚNY SKUPENSTVÍ -- Co jsme se naučili o stavbě látek. Tání a tuhnutí. Skupenské teplo tání. Vypařování. Kapalnění. Var. Sublimace. Kapalina obyčejná, a přece zvláštní. CVIČENÍ -- CHCI VĚDĚT VÍC: Vlhkost vzduchu -- CO JSME SE NAUČILI O ENERGII ---
Příkon. Jak zvířata hospodaří s energií. Skupenské teplo varu. Měrné skupenské teplo -- NOVÁ SLOVA -- FYZIKA ZEMSKÉ ATMOSFÉRY -- Proč je na horách chladno. Tlaková výše. Tlaková níže. Proč je v Kongu prales a na Sahaře poušť. Meteorologické mapy. Studená a teplá fronta. Jak vzniká rosa a jinovatka. Pasáty a monzuny. CVIČENI. CHCI VĚDĚT VÍC: Jak proudí vzduch okolo tlakové výše a tlakové níže. Co ještě poznáme z meteorologické mapy. Hurikány. CVIČENÍ -- FYZIKA V KUCHYNI -- Než začneme vařit: chladničky a mrazničky. Vaření: kdy musíme míchat. Pečení: voda hlídá teplotu. Papinův hrnec. Zavařujeme. Grilování a mikrovlnná trouba. CVIČENÍ -- TEPELNÉ MOTORY -- Přeměna tepla v práci. Parní stroj. Parní turbina. Spalovací motory. Dieselův (vznětový) motor -- Dvoudobý motor. Proudový a raketový motor. CVIČENÍ -- DOKUMENT: Jak firma Boulton & Watt prodávala výkon ---
CHCI VĚDĚT VÍC: Proč auto potřebuje chladič. Tepelné čerpadlo -- ATOMY A IONTY -- Co jsme se naučili o elektrickém náboji a o částicích. Z čeho se skládá atom. Čím se liší různé atomy. Proč na atomy a molekuly nepůsobí elektrická síla. Kladné a záporné ionty. Kdy ještě vznikají ionty -- CVIČENÍ -- DOKUMENT: Jak se odstraňuje popílek z kouře elektráren -- DOKUMENT: Jak pracuje kopírka a laserová tiskárna -- CHCI VĚDĚT VÍC: Proč papírky přiskočí k hřebenu. Co způsobuje elektrické pole ve vodičích. Kondenzátor -- ELEKTRICKÝ PROUD -- Elektrický náboj. Elektrický proud. Směr proudu. Jak měříme elektrický proud. Náboj proudí jako voda. Proud v jednoduchém obvodu. Proud v rozvětveném obvodu. Kdy se rozsvítí žárovka? CVIČENÍ -- NAPĚTÍ A ODPOR ---
Co „tlačí" elektrony obvodem. Jednotky napětí. Jak měříme napětí. Elektrický odpor. Na čem závisí elektrický odpor. Kdy je odpor užitečný a kdy škodlivý. Ohmův zákon: jak závisí proud na napětí. Jak závisí proud na odporu. Jak vypočítáme proud. Jak vypočítáme napětí. Jak vypočítáme odpor. CVIČENÍ -- NÁMĚT NA LABORATORNÍ PRÁCI: O největší odpor -- CHCI VĚDĚT VÍC: Měrný elektrický odpor. CVIČENÍ -- ZA SEBOU A VEDLE SEBE -- Zapojení za sebou (sériové). Zapojení vedle sebe (paralelní). Které zapojení zvolíme? Jaký je odpor rezistorů zapojených do série (za sebou). Jaký je odpor rezistorů zapojených paralelně (vedle sebe). Ještě jednou o zapojení ampérmetru a voltmetru. Zapojujeme zdroje: do série nebo paralelně -- „Měkké" a „tvrdé" zdroje napětí. CVIČENÍ -- CHCI VĚDĚT VÍC: Jak se vypočítá výsledný odpor rezistorů zapojených paralelně. CVIČENÍ -- ELEKTRICKÁ ENERGIE ---
Elektrický proud ohřívá vodič. Proč elektrický proud koná práci. Výkon a příkon. Jak závisí výkon na -- napětí a proudu. Příklady. Elektrická energie a jak ji měříme. CVIČENÍ -- CHCI VĚDĚT VÍC: Jak vypočítáme příkon, když známe napětí a odpor. Jak vypočítáme příkon, když známe proud a odpor. CVIČENÍ -- VEDENÍ PROUDU V KAPALINÁCH A PLYNECH -- Galvanické články. Jak používáme články a baterie. Proč některé kapaliny vedou a jiné ne. Jak prochází -- elektrický proud plynem. Jiskra. CVIČENÍ -- CHCI VĚDĚT VÍC: Jak vzniká napětí v galvanickém článku. Plazma -- ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS -- Magnetické účinky elektrického proudu. Jak pracuje ampérmetr a voltmetr. Jak pracuje elektromotor -- CVIČENÍ -- CHCI VĚDĚT VÍC: Jak je určena jednotka proudu ampér -- CO JSME SE NAUČILI O ELEKTŘINĚ -- Co je „kapacita akumulátoru". Jak pracuje reproduktor. Jak pracuje televizní obrazovka -- NOVÁ SLOVA

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC