Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.3) Půjčeno:78x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 1998
484 s. : il.

ISBN 80-200-0586-2 (váz.)
Obsahuje kresby, seznam symbolů a zkratek, předmluvu, rejstřík
Rostliny - fyziologie - učebnice vysokošk.
000032692
Obsah // Seznam vybraných použitých symbolů...17 // Seznam vybraných použitých zkratek...19 // Předmluva...23 // Počátky fyziologie rostlin v českých zemích...25 // 1 ZÁKLADNÍ STRUKTURA A FUNKCE ROSTLINNÉ BUŇKY (5. Procházka)...28 // 1.1 Prokaryota a eukaryota...‘...28 // 1.2 Rostlinná buňka...29 // 1.2.1 Soustava buněčných membrán... 30 // 1.2.1.1 Cytoplazmatická membrána - plazmalema...31 // 1.2.1.2 Endomcmbránový systém...32 // 1.2.2 Cytoskelct...33 // 1.2.3 Plastidy...35 // 1.2.4 Mitochondric...36 // 1.2.5 Jádro...37 // 1.2.5.1 Nukleové kyseliny...38 // 1.2.5.2 Genetická informace...39 // 1.2.5.3 Jadérko...L ...40 // 1.2.6 Ribozomy a proteosyntéza...40 // 1.2.7 Vakuoly...41 // 1.2.8 Buněčná stěna... 42 // 1.2.8.1 Komponenty buněčné stěny...42 // 1.2.8.2 Vrstvy buněčné stěny...43 // 1.2.8.3 Růst buněčné stěny...44 // 1.2.8.4 Plazmodezmy...45 // 1.3 Buněčný cyklus...46 // 1.3.1 Fáze buněčného cyklu...48 // 1.3.2 Mitóza...48 // 1.3.3 Meióza...49 // 1.4 Souhrn...49 // 2 VODNÍ REŽIM ROSTLIN (?. Šanirůček)...52 // 2.1 Voda v rostlinném těle...52 // 2.1.1 Homoiohydrické a poikilohydrické rostliny...52 // 2.1.2 Ekologický význam vody pro rostliny...53 // 2.2 Vlastnosti vody a jejich fyziologický význam...53 // 2.2.1 Koheze, adheze. kapilární tlak, voda v xylému...53 // 2.2.2 Měrné teplo vody, měrné výpamé teplo...55 // 2.2.3 Tlak nasycené vodní páry...55 // 5 // 2.3 Přenos vody na králké vzdálenosti
- difúze... // 2.4 Osmóza. Vodní potenciál - univerzální hnací sila transportu vody... // 2.4.1 Složky vodního potenciálu... // 2.4.2 Měření vodního potenciálu a jeho složek... // 2.4.2.1 Měření tlaku vodní páry ve vzduchu v rovnováze se vzorkem... // 2.4.2.2 Tlaková komora... // 2.4.3 Vodní potenciál jako indikátor stavu vody v rostlině... // 2.5 Hydraulický odpor vodivých drah v rostlině... // 2.6 Základní pojmy anatomie a funkce cévních svazků stonku... // 2.6.1 Metody měření toku xylémovč šřávy neporušeným stonkem... // 2.6.2 Příklad procesů v xylému stonku při půdním suchu... // 2.7 Základní pojmy anatomie kořene a příjmu vody... // 2.7.1 Příjem a tok vody kořeny... // 2.8 Transpirace. Tepelná bilance listu. Průduchová regulace a fotosyntéza... // 2.8.1 Výpar jako fyzikální proces... // 2.8.1.1 Výpar z rostliny - transpirace... • // 2.8.1.2 Transpirace a energetická bilance rostliny - některé ekofyziologické důsledky // 2.8.1.3 Měření transpirace listu, celé rostliny a porostu. Bowenův pomér ... // 2.8.2 Difúzni vodivost listu pro přenos vody a C02... // 2.8.3 Cesta vody listem... // 2.8.4 Průduchy, mechanizmus pohybu, jejich reakce na vnější podněty... // 2.8.4.1 Anatomie průduchů a mechanika jejich pohybu... // 2.8.4.2 Četnost a rozmístění průduchů na listu... // 2.8.4.3 Reakce průduchů na vnější podněty... // 2.8.5 Integrace činnosti průduchů listu a celé rostliny.
Efektivita využití vody . . . // 2.8.5.1 Reakce „populace" průduchů - mozaikovitost otevřenosti průduchů . . . // 2.5.5.2 Časová maximalizace zisku CO, a minimalizace ztrát vody . . . . • • // 2.9 Příklady adaptací ? extrémním podmínkám dostupnosti vody. výparu a ozářenosti . . // 2.9.1 Pouštní sukulenty... // 2.9.1.1 Denní rytmicita otevírání průduchů u rostlin CAM... // 2.9.1.2 Architektura kořenového systému sukulentů a příjem vody... // 2.9.1.3 Obligatórni a fakultativní rostliny CAM ... // 2.9.2 Mechanizmus tolerance rostlin ? zasolení půdy. Slanomilné rostliny... // 2.10 Souhrn... // 56 // 58 // 61 // 62 // 62 // 63 // 64 // 65 65 // 65 // 66 67 // 67 // 68 69 72 72 // 75 // 76 78 80 81 83 // 83 // 84 84 84 86 86 86 87 87 // 87 // 88 // 3 MINERÁLNÍ VÝŽIVA (L Náir)... // 3.1 Vývoj názorů na výživu rostlin... // 3.1.1 Minerální výživa a fyziologie rostlin... // 3.1.2 Historický vývoj... // 3.2 Obsah minerálních látek v rostlinách... // 3.2.1 Chemická analýza rostlin... // 3.2.2 Změny obsahu živin v rostlinách... // 3.2.3 Agronomická interpretace obsahu živin v rostlinách . . // 3.3 Koloběh živin... // 3.4 Mechanizmy transportu minerálních živin... // 3.4.1 Transport na dlouhé vzdálenosti... // 3.4.2 Transport na krátké vzdálenosti... // 3.4.3 Nespecifický transport... // 3.4.3.1 Nespecifická (prostá) difúze... // 3.4.3.2 Difúze přes membránu... // 3.4.3.3 Difúze buněčnou stěnou...
• // 3.4.3.4 Pasivní zprostředkovaný transport (usnadněná difúze) // 3.4.4 Aktivní transport... // 89 // 89 // 89 // 89 // 90 // 91 // 92 // 93 // 95 // 96 // 96 // 97 97 97 // 97 // 98 // 98 // 99 // 6 // 3.4.4.1 Primární aktivní transport...99 // 3.4.4.2 Sekundární aktivní transport...99 // 3.5 Chemický potenciál iontů...‘100 // 3.5.1 Elektrická složka chemického potenciálu iontů...100 // 3.5.2 Nemstův potenciál...101 // 3.6 Funkce jednotlivých živin...102 // 3.6.1 Dusík...102 // 3.6.1.1 Příjem dusíku...102 // 3.6.1.2 Redukce nitrátů...104 // 3.6.1.3 Fixace atmosférického dusíku...105 // 3.6.1.4 Indukce exprese genů nitrátem...105 // 3.6.1.5 Projevy deficitu dusíku...106 // 3.6.2 Draslík...106 // 3.6.3 Fosfor...107 // 3.6.3.1 Funkce fosforu v metabolizmu...107 // 3.6.3.2 Příjem a distribuce fosforu...107 // 3.6.4 Hořčík...108 // 3.6.5 Vápník...108 // 3.6.6 Síra . •...109 // 3.6.7 Bor...109 // 3.6.8 Železo...110 // 3.6.9 Mangan...110 // 3.6.10 Molybden...110 // 3.6.11 Měď...110 // 3.6.12 Zinek...110 // 3.6.13 Nikl...110 // 3.6.14 Chlor...110 // 3.6.15 Kobalt...110 // 3.6.16 Křemík...110 // 3.6.17 Sodík...110 // 3.6.18 Ostatní prvky...111 // 3.7 Distribuce živin...111 // 3.7.1 Distribuce mezi kompartmenty v buňce . ~...111 // 3.7.2 Distribuce mezi pletiva...111 // 3.7.3 Distribuce mezi orgány rostliny...112 // 3.8 Minerální výživa masožravých rostlin...112 // 3.9 Příjem živin listy...113 // 3.10 Vliv znečištění
atmosféry...114 // 3.11 Příjem a účinky těžkých kovů...114 // 3.11.1 Toxicita...114 // 3.11.2 Účinky hliníku...115 // 3.11.3 Tolerance a rezistence...115 // 3.12 Půda...116 // 3.12.1 Složení půdy...116 // 3.12.2 Obsah hlavních živin v půdě...118 // 3.12.2.1 Dusík...118 // 3.12.2.2 Fosfor...118 // 3.12.2.3 Draslík...118 // 3.13 Matematické modely příjmu živin...118 // 3.13.1 Regresní modely...118 // 3.13.2 Funkční modely...118 // 3.14 Minerální výživa v kulturách in vitro...121 // 3.15 Souhrn...122 // 7 // 4 FOTOSYNTÉZA (L. Nátr)...124 // 4.1 Úvod...124 // 4.2 Záření...124 // 4.2.1 Energie záření...124 // 4.2.2 Sluneční záření...126 // 4.3 Fotosyntclické struktury...128 // 4.3.1 Listy...128 // 4.3.2 Chloroplasty...129 // 4.3.3 Fotosyntclické pigmenty...130 // 4.3.4 Stavba chloroplastů...131 // 4.4 Biofyzika a biochemie fotosyntézy...132 // 4.4.1 Separace elektrického náboje...132 // 4.4.2 Fotosystémy...132 // 4.4.3 Fotosystém II...134 // 4.4.3.1 Struktura fotosystému II...134 // 4.4.3.2 Přenos elektronů ve fotosystému II...137 // 4.4.4 Fotosystém I...137 // 4.4.4.1 Struktura fotosystému I...137 // 4.4.4.2 Přenos elektronů ve fotosystému I...137 // 4.4.5 Fotofosforylace...137 // 4.4.6 Fotoinhibice...138 // 4.4.6.1 Zmčny ve fotosystému II...138 // 4.4.6.2 Xantofylový cyklus...139 // 4.4.7 Evoluce fotosyntclické fixace záření...140 // 4.4.8 Fixace C02...141 // 4.4.8.1 Cyklus fotosyntclické redukce uhlíku (rostliny
C3)...141 // 4.4.5.2 Glykolátová cesta (fotorespirace)...141 // 4.4.8.3 Fixace ??? u rostlin C4...142 // 4.4.8.4 Rostliny CAM...145 // 4.5 Vytváření struktur a transport látek v chloroplastech...147 // 4.5.1 Podíl genomu jádra a chloroplastů na řízení syntézy bílkovin...147 // 4.5.2 Úloha světla při řízení syntézy bílkovin chloroplastů...148 // 4.5.3 Transport bílkovin z cytozolu do chloroplastů...148 // 4.5.4 Transport asimilátů z chloroplastu do cytozolu...149 // 4.5.5 Kvantový výtěžek fotosyntézy...150 // 4.6 Fyziologie fotosyntézy...151 // 4.6.1 Fotosyntéza jako difúze C02...151 // 4.6.1.1 Difúze...151 // 4.6.1.2 Difúzni odpory...151 // 4.6.2 Anatomie listu a rychlost fotosyntézy...153 // 4.6.3 Rozdíly mezi rostlinami C3, C4 a CAM...155 // 4.6.3.1 Zastoupení rostlinných druhů...155 // 4.6.3.2 Charakteristické rozdíly...155 // 4.6.3.3 0"C...158 // 4.6.3.4 Karbonátdchydratáza...158 // 4.6.3.5 Specifitní faktor enzymu Rubisco...159 // 4.6.4 Fotosyntéza vodních rostlin...160 // 4.6.5 Fotosyntéza a minerální živiny...160 // 4.6.6 Využití transgenních rostlin...161 // 4.6.6.1 Změny v obsahu Rubisco...161 // 4.6.6.2 Změny obsahu enzymů Calvinova cyklu...162 // 4.6.6.3 Mechanizmus inhibice fotosyntézy nahromaděnými asimiláty...162 // 4.6.6.4 Transport a distribuce asimilátů...162 // 8 // 4.7 Skleníkový efekt na Zemi a fotosyntéza...163 // 4.8 Metody měření rychlosti fotosyntézy...164 // 4.8.1 Obecná kritéria...164
// 4.8.2 Členění metod podle měřeného objektu...164 // 4.8.3 Metody měření...165 // 4.8.3.1 Metody gravimetrické...165 // 4.8.3.2 Metody gazometrické...165 // 4.8.4 Analýza fluorescence chlorofylu...166 // 4.9 Matematické modely fotosyntézy...167 // 4.10 Přehled dějin studia fotosyntézy...169 // 4.11 Souhrn...171 // 5 DÝCHÁNÍ (L Nátr)...174 // 5.1 Obecná charakteristika dýchání a jeho význam v životě rostliny...174 // 5.2 Biochemie dýchání...174 // 5.2.1 Glykolýza...176 // 5.2.2 Mitochondric...176 // 5.2.3 Citrátový cyklus...178 // 5.2.4 Přenos elektronů v dýchacím řetězci...179 // 5.2.5 Oxidační fosforylace...181 // 5.2.6 Dýchání rezistentní ke kyanidu...182 // 5.3 Využití dýchání v průběhu růstu rostlin...184 // 5.3.1 Udržovací a růstové dýchání...184 // 5.3.2 Účinnost využití substrátu...185 // 5.3.3 Energetická náročnost tvorby biomasy...187 // 5.4 Kvantifikace podílu dýchání na zajištění fyziologických funkcí...189 // 5.4.1 Množství ATP vytvářené při dýchání...189 // 5.4.2 Energetická náročnost fyziologických procesů...190 // 5.4.2.1 Růst...190 // 5.4.2.2 Udržování...191 // 5.4.2.3 Transport...191 // 5.4.2.4 Příjem iontů...191 // 5.4.2.5 Asimilace dusíku...’...192 // 5.5 Vliv vnějších faktorů na rychlost dýchání...192 // 5.5.1 Regulace rychlosti dýchání... 193 // 5.5.2 Ozářcnost... 193 // 5.5.3 Teplota...194 // 5.5.4 Oxid uhličitý...194 // 5.5.5 Ostatní faktory...195
// 5.5.6 Interakce faktorů...195 // 5.6 Principy stanovení rychlosti dýchání...196 // 5.7 Souhrn...196 // 6 TRANSPORT LÁTEK FLOÉMEM (5. Procházka)...198 // 6.1 Struktura floému...198 // 6.2 Mechanizmus transportu látek floémem...201 // 6.3 Plnění floému...203 // 6.3.1 Transport asimilátů ve fotosyntetizující buňce...203 // 6.3.2 Transport asimilátů v listovém parcnchymu...203 // 6.3.3 Membránový transport cukrů a aminokyselin...204 // 6.3.4 Aktivní transport přes plazmalemu...204 // 6.3.5 Pasivní transport přes plazmalemu...205 // 6.4 Analýza obsahu sítkovic...205 // 9 // 6.5 Rychlost transportu asimilátů... // 6.6 Distribuce asimilátů v rostlinách... // 6.7 Vyprazdňování floému... // 6.8 Regulace zdroje/sinku... // 6.9 Fytohormony a transport látek Ooémem... // 6.10 Souhrn... // 7 HETEROTROFNÍ VÝŽIVA (?/. Tesařová)... // 7.1 Obecná charakteristika... // 7.2 Heterotrofic u rostlin... // 7.2.1 Saprofytizmus... // 7.2.2 Parazitizmus... // 7.2.3 Mixotrofní výživa... // 7.2.3.1 Masožravé rostliny... // 7.2.3.2 Symbióza mezi kořeny rostlin a bakteriemi fixujícími molekulární dusík // 7 2.3.3 Symbióza mezi kořeny rostlin a houbami (mykorhiza)... // 7.2.4 Humus ve výživč rostlin... // 7.3 Souhrn // 8 RŮST A VÝVOJ: RŮSTOVÉ REGULÁTORY (7. Macháčková) // 8.1 Růst. diferenciace a vývoj... // 8.1.1 Základní pojmy... // 8.1.2 Základní charakteristika vývoje rostlin... // 8.1.2.1 Kritéria vývoje a vývojové fáze...
// 8.1.2.2 Fyziologie vývoje... // 8.1.3 Růstové fáze... // 8.1.3.1 Fáze dělení bunčk... // 8.1.3.2 Fáze objemového růstu... // 8.1.3.3 Diferenciační růstová fáze... // 8.2 Vnější Činitelé růstu a vývoje... // 8.2.1 Teplota... // 8.2.2 Zemská tíže...’ // 8.2.3 Elektřina... // 8.3 Růstové regulátory... // 8.3.1 Aplikace růstových regulátorů... // 8.3.2 Fytohormony - základní pojmy... // 8.3.2.1 Mechanizmus účinku hormonů... // 8.3.2.2 Genetické metody ve studiu fytohormonů ... // 8.3.3 Auxiny... // 8.3.3.1 Objev auxinu... // 8.3.3.2 Auxin a jeho syntetická analoga... // 8.3.3.3 Hladina auxinu v rostlinách... // 8.3.3.4 Metabolizmus IAA... // 8.3.3.5 Transport IAA... // 8.3.3.6 Antiauxiny a inhibitory transportu IAA... // 8.3.3.7 Hlavní fyziologické účinky auxinů... // 8.3.3.8 Mechanizmus účinku auxinů... // 8.3.3.9 Možnosti využití auxinů v rostlinné výrobě . . . // 8.3.4 Cytokininy... // 8.3.4.1 Objev cytokininů... // 8.3.4.2 Přirozené a syntetické cytokininy... // 8.3.4.3 Anticytokininy... // 8.3.4.4 Metabolizmus cytokininů... // 8.3.4.5 Transport cytokininů...255 // 8.3.4.6 Hlavní fyziologické účinky cytokininů...256 // 8.3.4.7 Mechanizmus účinku cytokininů...258 // 8.3.4.8 Využití cytokininů v rostlinné výrobč...259 // 8.3.5 Gibercliny...259 // 8.3.5.1 Objev giberelinů...259 // 8.3.5.2 Gibercliny v rostlinách...260 // 8.3.5.3 Metabolizmus giberelinů v rostlinách...260 // 8.3.5.4 Hlavní fyziologické
účinky giberelinů...263 // 8.3.5.5 Mechanizmus účinku giberelinů...264 // 8.3.5.6 Možnosti využití giberelinů v rostlinné výrobč...265 // 8.3.6 Kyselina abscisová...265 // 8.3.6.1 Historie objevu kyseliny abscisové...265 // 8.3.6.2 Struktura a výskyt kyseliny abscisové...265 // 8.3.6.3 Metabolizmus kyseliny abscisové...266 // 8.3.6.4 Hlavní fyziologické účinky kyseliny abscisové...266 // 8.3.6.5 Mechanizmus účinku kyseliny abscisové...268 // 8.3.6.6 Možnosti využití kyseliny abscisové v rostlinné výrobč...269 // 8.3.7 Etylén...270 // 8.3.7.1 Historie objevu etylenu...270 // 8.3.7.2 Etylén a jeho strukturní analoga...270 // 8.3.7.3 Metabolizmus etylenu...270 // 8.3.7.4 Hlavní fyziologické účinky etylenu...272 // 8.3.7.5 Mechanizmus působení etylenu...274 // 8.3.7.6 Možnosti využití etylenu a látek jej uvolňujících v rostlinné výrobč...275 // 8.3.8 Ostatní růstové regulátory...276 // 8.3.8.1 Brassinosteroidy...276 // 8.3.8.2 Kyselina jasmonová...277 // 8.3.8.3 Folyaminy...278 // 8.3.8.4 Oligosachariny...279 // 8.3.8.5 Fenolické látky...279 // 8.3.9 Metody stanovení růstových regulátorů...281 // 8.3.9.1 Extrakce a čištční extraktů...281 // 8.3.9.2 Biotcsty...281 // 8.3.9.3 Fyzikálnč-chcmické metody stanovení...281 // 8.3.9.4 Imunochemické metody...283 // 8.3.10 Syntetické růstové regulátory...283 // 8.4 Souhrn...284 // 9 RŮST A VÝVOJ: ZÁŘENÍ (/. Macháčková. J. Krekulé)...286 // 9.1 Receptory záření...287
// 9.1.1 Receptor Červeného záření - fytochrom...287 // 9.1.1.1 Objev fytochromu...287 // 9.1.1.2 Vlastnosti fytochromu...287 // 9.1.1.3 Výskyt fytochromu a jeho stanovení...288 // 9.1.1.4 Citlivost fytochromu ? různým intenzitám záření...288 // 9.1.1.5 Typy fytochromu...289 // 9.1.1.6 Biologické funkce fytochromu...289 // 9.1.1.7 Mechanizmus účinku fytochromu...290 // 9.1.2 Receptor modrého záření...291 // 9.1.2.1 Biologické účinky modrého záření...291 // 9.1.2.2 Charakter receptoru modrého záření...291 // 9.1.2.3 Mechanizmus účinku modrého záření...292 // 11 // * // 9.1.3 Receptory ultrafialového záření...292 // 9.2 Fotoperiodizrnus...293 // 9.2.1 Historie objevu fotoperiodizmu...293 // 9.2.2 Povaha a regulace fotoperiodických reakcí...293 // 9.2.2.1 Vliv teploty a stáří rostlin...293 // 9.2.2.2 Úloha fytochromu. Fotopcriodická odezva krátkodenních a dlouhodenních rostlin...294 // 9.2.2.3 Měření času ve fotoperiodizmu...295 // 9.3 Rytmicita u rostlin...296 // 9.3.1 Rytmy u rostlin - historie a základní pojmy...296 // 9.3.2 Endogenní rytmy...297 // 9.3.2.1 Klasifikace rytmů...297 // 9.3.2.2 Měření času v endogenních rytmech...298 // 9.3.2.3 Mechanizmy regulace endogenních rytmů...298 // 9.3.2.4 Účast fytochromu v endogenních rytmech...299 // 9.4 Fotomorfogenezc rostlin...300 // 9.4.1 Obecný charakter fotomorfogenezc...300 // 9.4.2 Fotomorfogenezc u nižších rostlin...300 // 9.4.3 Deetiolizacc...301 // 9.4.3.1 Plastogenezc
(tvorba chloroplastů)...301 // 9.4.3.2 Skoto- a fotomorfogenezc orgánů...301 // 9.4.3.3 Úloha fytohormonů ve skoto- a fotomorfogenezi...303 // 9.4.3.4 Fotomorfogenezc na přirozených stanovištích...304 // 9.5 Souhrn...306 // 10 CELISTVOST ROSTLIN </ Šebánek, S. Procházka. L Havel)... // 10.1 Podstata celistvosti... // 10.2 Korelace rostlinného růstu... // 10.2.1 Obecná charakteristika růstových korelací, růst orgánů celistvé rostliny // 10.2.1.1 Růst stonku... // 10.2.1.2 Růst kořene... // 10.2.1.3 Růst listu... // 10.2.2 Korelace mezi prýtem a kořenem... // 10.2.2.1 Vliv kořene na prýt... // 10.2.2.2 Vliv prýtu na kořen... // 10.2.3 Růstové korelační vlivy děloh... // 10.2.3.1 Korelační vliv děloh typu Pisum... // 10.2.3.2 Korelační vliv děloh typu Linum... // 10.2.4 Růstově korelační vliv listů... // 10.2.5 Rozdělení (topofýza) regulačních vlivů v prýlu... // 10.2.6 Apikální dominance lodyhy... // 10.2.6.1 Nutrilivní teorie apikální dominance... // 10.2.6.2 Korelačnč inhibiční vlivy v apikální dominanci... // 10.2.6.3 Teorie „přímé auxinové inhibice" v apikální dominanci ... // 10.2.6.4 Teorie „nepřímé auxinové inhibice" v apikální dominanci . . . // 10.2.6.5 „Nutričně diverzní" a ostatní teorie... // 10.2.6.6 Fytohormony a apikální dominance... // 10.2.6.7 Faktory vnějšího prostředí a apikální dominance... // 10.2.7 Apikální dominance kořene... // 10.2.8 Korelace mezi vegetativními
a generativními orgány... // 10.3 Regenerace in vivo... // 10.3.1 Fyziologická regenerace... // 10.3.2 Patologická regenerace... // 10.3.2.1 Restituce a reprodukce... // 308 // 308 // 308 // 308 // 308 // 309 // 309 // 310 // 310 // 311 // 312 // 313 // 313 // 314 // 315 // 315 // 316 316 316 // 316 // 317 // 318 // 320 // 321 // 321 // 322 322 322 322 // 12 // 10.3.2.2 Regenerace v užším slova smyslu...322 // 10.3.2.3 Fytohormony a zakořeňování řízků kulturních rostlin...324 // 10.4 Regenerace in vitro...328 // 10.4.1 Typy reakcí explantátů v kultuře in vitro...328 // 10.4.2 Morfogeneze - regenerace in vitro...329 // 10.4.2.1 Totipotence, dedifercnciacc, diferenciace, apoptóza...329 // 10.4.2.2 Regenerace ze založených základů a regenerace de novo...329 // 10.4.2.3 Regenerace přímá a nepřímá...330 // 10.4.3 Způsoby morfogeneze či regenerace...330 // 10.4.3.1 Organogenczc...330 // 10.4.3.2 Embryogenéze in vitro...331 // 10.4.4 Vliv topofýzy a cyklofýzy na explantátové kultury...339 // 10.4.5 Snižování regeneračních schopností in vitro...340 // 10.5 Polarita jako projev integrity rostliny...341 // 10.5.1 Polarita prýtu ve vztahu ? rozdělení auxinu...341 // 10.5.2 Polarita kořene...343 // 10.5.3 Polarita listů a hlíz...343 // 10.5.4 Polarita v odlišně morfogenetické povaze vrcholu, středu a báze lodyhy...343 // 10.6 Transplantace...344 // 10.6.1 Podstata transplantace...344 // 10.6.2 Vzájemně ovlivnění roubu a podnože...345
// 10.7 Souhrn...345 // 11 KLÍČENÍ SEMEN (?. Šebánek)...348 // 11.1 Typy klíčních rostlin...348 // 11.2 Biochemické změny při klíčení...350 // 11.3 Klíčivost semen...351 // 11.4 Vnější podmínky klíčení...352 // 11.4.1 Voda...352 // 11.4.2 Kyslík...353 // 11.4.3 Teplota...353 // 11.4.4 Světlo..._...353 // 11.5 Vnitřní podmínky klíčení...354 // 11.5.1 Ncpropustnost povrchových vrstev pro vodu...354 // 11.5.2 Ncpropustnost povrchových vrstev pro plyny... 354 // 11.5.3 Mechanická pevnost testy...354 // 11.5.4 Nevyvinutost embrya...355 // 11.5.5 Vysoký obsah inhibičních látek v semenech a plodech a hormonální regulace klíčení...355 // 11.5.6 Vlivy mateřské rostliny...356 // 11.6 Chemické a fyzikální ovlivnění klíčení semen...356 // 11.7 Souhrn...357 // 12 TVORBA KVĚTŮ, PLODŮ, SEMEN A HLÍZ (J. Krekule, Z Sladký. J. Šebánek)...359 // 12.1 Regulace přechodu rostlin do reproduktivní fáze...359 // 12.1.1 Jarovizacc - pojem, klasifikace, ekologická charakteristika...359 // 12.1.1.1 Fytogeografické aspekty...360 // 12.1.1.2 Závislost na stáří, lokalizace účinku nízkých teplot, interakce s fotoperiodou a světlem ... 360 // 12.1.1.3 Fyziologický výklad jarovizace...361 // 12.1.2 Další efekty nízkých teplot spojené s kvetením...362 // 12.1.3 Fotoperiodická regulace kvetení...362 // 12.1.3.1 Fotoperiodická indukce kvetení - pojem, klasifikace rostlin podle fotopcriodického požadavku . 363 // 12.1.3.2 Kritéria
hodnocení fotopcriodického vlivu, interakce fotoperiody a teploty, vliv intenzity záření . 364 // 12.1.3.3 Fytogeografické aspekty...364 // 13 // 12.1.3.4 Etapy fotoperiodické indukce a jejich lokalizace...365 // 12.1.3.5 Fotoperiodická indukce listú...365 // 12.1.3.6 Transport květního stimulu a evokace...366 // 12.1.3.7 Fotoperiodická indukce kvetení - fyziologické problémy...367 // 12.1.3.8 Povaha florigcnních stimulů v indukovaných listech...367 // 12.1.4 Molckulámčbiologický pohled na přechod do reproduktivní fáze...368 // 12.1.5 Fotoperiodická regulace při diferenciaci květních orgánů...369 // 12.1.6 Juvenilita...369 // 12.1.7 Iniciace kvetení na přirozených stanovištích, význam fotoperiodické indukce kvetení u hospodářských // plodin...370 // 12.1.8 Specifické rysy kvetení u dřevin...372 // 12.2 Diferenciace a růst květů...372 // 12.2.1 Přestavba vegetativního vrcholu v květní základ...372 // 12.2.1.1 Počáteční etapy diferenciace květů...373 // 12.2.1.2 Diferenciace květů a fytohormony...374 // 12.2.1.3 Diferenciace pravidelných květů...375 // 12.2.1.4 Diferenciace souměrných květů...376 // 12.2.1.5 Diferenciace různopohlavných květů rostlin jcdnodomých a dvoudomých...376 // 12.2.1.6 Význam studia květních abnormalit...377 // 12.3 Tvorba a růst plodů...378 // 12.3.1 Oplození a vznik semen...378 // 12.3.1.1 Opylení...378 // 12.3.1.2 Růst pylových láčck...379 // 12.3.1.3 Oplození...379
12.3.1.4 Vznik semen po oplození...380 // 12.3.2 Vznik semen bez oplození...380 // 12.3.3 Založení, růst a zrání plodů...381 // 12.3.3.1 Založení plodů...381 // 12.3.3.2 Růst plodů...381 // 12.3.3.3 Zrání plodů...382 // 12.4 Tvorba hlíz (tuberizace)...383 // 12.4.1 Tuberizace - vliv vnějších podmínek a korelační jevy...383 // 12.4.2 Hormonální regulace tuberizace u brambor...383 // 12.5 Souhrn...385 // 13 DORMANCE A SENESCENCE (?. Šebánek)...388 // 13.1 Definice dormance a její biologický význam...388 // 13.2 Odpočinek pupenů...388 // 13.2.1 Odpočinek endogenní a exogénni...388 // 13.2.2 Etapy dormance...389 // 13.2.3 Teplota a odpočinek pupenů...390 // 13.2.4 Látkové vlivy dormance...391 // 13.2.5 Regulace dormance pupenů...39 // 13.3 Odpočinek semen a plodů...392 // 13.3.1 Příčiny odpočinku semen a plodů...392 // 13.3.2 Stratifikace...392 // 13.3.3 Regulace dormance semen a plodů a posklizňové dozrávání...393 // 13.4 Dormance hlíz a cibulí...393 // 13.5 Stárnutí (senescence)... 394* // 13.5.1 Juvenilní a adultní stav...394 // 13.5.2 Stárnutí...394 // 13.5.2.1 Stárnutí jako korelační jev...394 // 13.5.2.2 Fyziologické a biochemické zmčny během stárnutí...395 // 14 // 13.5.2.3 Stárnutí listů a integrita tonoplastu...396 // 13.5.3 Opad listů jako korelační jev a defoliacc...396 // 13.5.4 Opad květů a plodů...398 // 13.6 Souhrn...399 // 14 POHYBY ROSTLIN (?. Šebánek)...401 // 14.1 Rozdčlení pohybů
rostlin...401 // 14.2 Pohyby fyzikální...401 // 14.3 Pohyby vitální...402 // 14.3.1 Pohyby lokomoční...402 // 14.3.2 Pohyby paratonické...402 // 14.3.2.1 Tropizmy...402 // 14.3.2.2 Nastie...407 // 14.3.3 Pohyby samovolné (autonomní)...409 // 14.4 Souhrn...410 // 15 FYZIOLOGIE STRESU (?. Closer, l Prášil)...412 // 15.1 Obecné problémy stresu u rostlin...412 // 15.2 Příklady působení abiotických stresových faktorů...414 // 15.2.1 Reakce na přehřátí...414 // 15.2.2 Stresové účinky nízkých teplot...415 // 15.2.3 Vodní stres...416 // 15.2.4 Nedostatek kyslíku v půdč...419 // 15.2.5 Zasolené a kyselé půdy...420 // 15.2.6 Toxické látky v prostředí...421 // 15.3 Biotické stresy...423 // 15.3.1 Alelopatic...423 // 15.3.2 Interakce s býložravými živočichy...423 // 15.3.3 Reakce na patogenní organizmy...424 // 15.4 Společné mechanizmy stresových reakcí...426 // 15.4.1 Existuje u rostlin obecný adaptační syndrom?...426 // 15.4.2 Stresové proteiny... 427 // 15.4.3 Aktivní formy kyslíku...429 // 15.5 Souhrn...430 // 16 GENETICKÁ PODMÍNĚNOST FYZIOLOGICKÝCH PROCESŮ (B. Výskot)...432 // 16.1 Struktura rostlinného genomu...432 // 16.1.1 Rostlinné jaderné geny...433 // 16.1.1.1 Transkripční a posttranskripční regulace genové exprese...433 // 16.1.1.2 Struktura genetického materiálu v jádře...434 // 16.1.1.3 Jaderné proteiny...434 // v 16.1.1.4 Jadérko...434 // 16.1.1.5 Geny kódující proteiny...435 // 16.1.1.6 Reverzné
se replikující sekvence DNA...435 // 16.1.2 Mitochondriální genom...435 // 16.1.3 Plastidový genom...436 // 16.1.4 Metody izolace genů a mapování genomu...436 // 16.2 Strukturní stabilita rostlinného genomu...438 // 16.2.1 Mobilní genetické elementy...438 // 16.2.2 Rcpctitivní sekvence DNA...438 // 16.2.3 Ontogenetická a fylogenetická nestabilita rostlinného genomu...439 // 16.3 Řízení procesů diferenciace...440 // 16.3.1 Homeotické kvčtní geny...440 // 15 // 16.3.2 Duální systém dědičnosti u eukaryotických organizmů... // 16.3.3 Genomový imprinting u rostlin... // 16.3.4 Mechanizmy epigenetických procesů... // 16.4 Genové inženýrství rostlin a jeho uplatnění v základním výzkumu a šlechtění . . // 16.4.1 Metody vnášení klonovaných genů do rostlin... // 16.4.1.1 Agrobakteriální vektory... // 16.4.1.2 Rostlinné viry jako vektory... // 16.4.1.3 Mechanický přenos klonované DNA... // 16.4.2 Selcktovatelné a reportérové geny... // 16.4.3 Strategie využití protismyslných genů... // 16.4.4 Strukturní a funkční stabilita transgenů ... // 16.4.5 Transgcnozc jako nástroj ke studiu fyziologických a morfologických procesů . // 16.4.5.1 Modifikace obsahu rostlinných hormonů... // 16.4.5.2 Regulace metabolizmu sacharidů... // 16.4.5.3 Modifikace syntézy rostlinných lipidů... // 16.4.5.4 Produkce proteinů v transgenních rostlinách... // 16.4.5.5 Regulace kvetení a fertility květů prostřednictvím transgenoze...
// 16.4.6 Další cíle transgenoze ve šlechtění rostlin... // 16.4.6.1 Zvýšení odolnosti rostlin vůči virům... // 16.4.6.2 Transgcnní rostliny toxické ? hmyzím predátorům... // 16.4.6.3 Transgeny jako indikátory aktivity induktorů rezistence... // 16.4.6.4 Přenos genů navozujících rezistenci vůči herbicidům... // 16.4.6.5 Regulovaná exprese chimérického metalotioneinu... // 16.4.6.6 Produkce farmakologicky významných látek... // 16.5 Souhrn... // Poděkování... // Rejstřík... // 450 450 4501 4521 453 453 4541 455 j 4551 // 455 // 456 456, 4561 // 457 4571 // 4591 // 460, // 16
cnb000642469

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC