Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Scientia Medica, 1994
150 s.

objednat
ISBN 80-85526-32-8 (brož.)
Medicína a praxe ; [vol.] 5
Bibliogr. s. 141-144.
Rejstř.
Geriatrie - diagnostika - příručky
000032862
Předmluva 9 // Terminologický glosář 11 // 1. Gerontologie a geriatrie II // 2. Věk 12 // 3. Délka lidského života 14 // 4. Diagnostika a diagnóza 14 // Projevy přirozeného stárnutí a stáří 22 // 1. Obecná charakteristika 22 // 2. Biologické stárnutí 23 // 3. Psychické stárnutí 23 // 4. Sociální stárnutí 24 // Zvláštnosti geriatrické diagnostiky 26 // 1. Charakteristiky geriatrické diagnostiky 26 // 2. Doporučeni pro praxi 26 // 3. Diagnostické rozhodováni v geriatrii 27 // 4. Časté diagnostické problémy a chyby 28 // Vyšetření a zhodnocení starého nemocného 31 // 1. Geriatrická anamnéza 31 // 1.1, Geriatrické anamnestické informace 31 // 1.2. Metodika geriatrické anamnézy 33 // 2. Klinické vyšetření geronta 34 // 2.1. Základní somatické vyšetření 34 // 2.2. Základni psychosociální vyšetřeni 41 // 2.2.1. Orientační psychologické vyšetřeni 41 // 2.2.2. Posouzení kvality života 42 // 2.2.3. Hodnocení životních události 42 // 2.2.4. Perignostické vyšetřováci metody 43 // 3. Laboratorní a technologická vyšetření 44 // .3.1. Laboratorní vyšetření 44 // 3.2. Technologická vyšetřeni 50 // Vyšetřováni starých osob s potenciálně ohroženým zdravím 51 // 1. Preventivní diagnostika 51 // 1.1. Proč vyšetřujeme? 51 // 1.2. Koho vyšetrujeme? 51 // 1.3. Со vyšetrujeme? 52 //
// 2. Rizikový geront 54 // 2.1. Obecná charakteristika rizik 54 // 2.2. Kdo je rizikový geront? 55 // 2.3. Důsledky sociálnězdravotních rizik 56 // Funkční diagnostika 58 // 1. Úvodni poznámky 58 // 2. Vyšetřováni somatických funkci, schopností a možnosti 60 // 3. Testováni všedních činnosti (VČ) 62 // 3.1. Barthelův test VČ 63 // 3.2. Katzův test VČ 64 // 3.3. Testovací panely 65 // 4. Testováni duševního zdrávi a psychické výkonnosti 65 // 5. Nepřímé posouzeni funkčního stavu starého nemocného // podle rozsahu poskytované péče 67 // 5.1. Ošetřovatelská zátěž 67 // 5.2. Skórovaci hodnotící systémy 69 // Zdraví a nemoc ve stáří 70 // 1. Zdraví ve stáří 70 // 2. Nemoci ve stáří 70 // 2.1. Informace o zdravotním stavu staré populace 70 // 2.2. Závislost nemocí na věku 73 // 2.3. Osobni zdravotní status starého člověka 74 // 2.4. Přehled častých nemoci a přidružených problémů ve stáří (podle MKN 10) 75 // 3. Obecné zvláštnosti chorob ve stáří 78 // Důležité geriatrické syndromy // Nejčastější problémy starého člověka 81 // 1. Obecná charakteristika 81 // 2. Syndromy patologického stárnutí a dlouhověkost 82 // 2.1. Progerie 82 // 2.2. Dlouhověkost 83 // 3. Změněné postoje k vlastnímu zdrávi 84 // 4. Poruchy osobni pohody 85 // 5. Problémy s uspokojováním potřeb a s péči 85 // 6. Geriatrické maladaptační syndromy 87 // 6.1. Maladaptace na stárnutí a stán 87 // 6.2. Maladaptace na akutni nebo chronickou zátěž 89 // 6.3. Maladaptace na ústavni pobyt 90 // 7. Psychické poruchy ve stáři 92 // 7.1. Klasifikace duševních poruch a poruch chování důležitých // pro geriatrii (podle MKN 10) 93 // 7.2. Demence 98 // 7.3. Deprese 100 // 7.4. Delirium, akutni zmatenost 103 // 7.5. Problémoví staří nemocní 104 //
8. Problémy s aktivitou 105 // 8.1. Únava 106 // 8.2. Nesnášenlivost aktivity 107 // 8.3. Syndromy z přetížení 108 // 8.4. Imobilizačni syndrom 108 // 9. Geriatrické sociální syndromy 110 // 9.1. Dysfunkce rodiny 111 // 9.2. Sociální izolace 113 // 9.3. Násilí na starém člověku 115 // 10. Perimortální syndromy 115 // 10.1. Klinický obraz umírání a smrti 115 // 10.2. Sociální umíráni a sociální smrt 118 // 10.3. Sebevraždy ve stáři 118 // 10.4. Syndrom zadržené smrti. // Apalický syndrom 119 // 10.5. Institucionalizovaná smrt 119 // 11. Poruchy výživy 120 // 11.1. Výživa ve stáří 120 // 11.2. Problémy s příjmem potravy 121 // 11.3. Malnutrice 122 // 11.4. Obezita 123 // 11.5. Vyšetřování stavu výživy ve vyšším věku 123 // 12. Problémy s vyprazdňováním 125 // 12.1. Inkontinence moči 125 // 12.2. Retence oči 126 // 12.3. Prostatický syndrom 127 // 12.4. Poruchy defekace 128 // 13. Poruchy spánku 129 // 13.1. Změny spánku při fyziologickém stárnuti a stáří 129 // 13.2. Patologie spánku 129 // 13.2.1. Dyssomnie 130 // 13.2.2. Parasomnie 131 // 14. Poruchy termoregulace 132 // 14.1. Zvýšená teplota a horečka 132 // 14.2. Hypertermie. Přehřátí 133 // 14.3. Hypotermie. Podchlazeni 134 // 15. Pády, závratě, ortostatická hypotenze 135 // 15.1. Pády 135 // 15.2. Závrate 137 // 15.3. Ortostatická hypotenze 139 // Literatúra 141 // Rejstřík 145

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC