Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12.2) Půjčeno:121x 
BK
2. přeprac. vyd.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2005
248 s. : il.

ISBN 80-7368-092-0 (brož.)
Nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta
Obsahuje černobílé ilustrace a grafy, bibliografické odkazy, rejstřík
Člověk - fyziologie - učebnice vysokošk.
Fyziologie - učebnice vysokošk.
000032946
1 FYZIOLOGIE BUNKY...10 // 1.1 Živá soustava - vymezení pojmu...11 // 1.2 Obecná charakteristika organizace prokaryotních a eukaryotních buněk...11 // 1.3 Organizace strukturálních složek eukaryotních buněk mnohobuněčných organizmů... 12 // 1.3.1 Transport látek přes cytoplazmatickou membránu:...18 // 1.3.2 Cytoplazmatické struktury...20 // 1.4 Organizace genetické informace eukaryotních buněk...22 // 1.4.1 Mechanizmy exprese genů v eukaryotních buňkách...22 // 1.5 Buněčný cyklus a reprodukce eukaryotních buněk...24 // 1.5.1 Mechanizmy dělení jader eukaryotních buněk (karyokinéze)...24 // 2 FYZIOLOGIE KRVE...27 // 2.1 Obecné vlastnosti krve...28 // 2.2 Krevní plazma...28 // 2.2.1 Bílkoviny krevní plazmy...29 // 2.3 Nárazníkový (pufrový) systém krve...30 // 2.4 Tvorba krevních elementů... 31 // 2.5 Červené krvinky...33 // 2.5.1 Membrána erytrocytu...33 // 2.6 Hemolýza...34 // 2.6.1 Hemoglobin...34 // 2.6.2 Tvorba a zán ik červených krvinek...36 // 2.7 Krevní destičky...39 // 2.8 Hemostáza...39 // 2.9 Fibrinolýza, inhibice srážení krve, poruchy hemostázy...41 // 2.10 Krevní skupiny...41 // 2.10.1 Skupinový systém ABO...42 // 2.10.2 Skupinový systém Rh...44 // 2.10.3 Ostatní skupinové systémy...44 // 2.11 Slezina...44 // 2.11.1 Funkce sleziny...44 // 3 FYZIOLOGIE IMUNITNÍHO SYSTÉMU...46 // 3.1 Bílé krvinky (Leukocyty)...47 // 3.1.1 Granulocyty...48 // 3.1.2 Lymfocyty...49 // 3.2 Nespecifická (vrozená) imunita:...50
// 3.2.1 Kůže a sliznice...50 // 3.2.2 Fagocytóza...50 // 3.2.3 Přirozená cytotoxicita...50 // 3.2.4 Komplement...51 // 3.3 Specifická imunita...51 // 3.3.1 Látková imunita...52 // 3.3.2 Buněčně zprostředkovaná imunita...53 // 4 FYZIOLOGIE SRDCE...54 // 4.1 Funkční anatomie srdce...55 // 4.2 Vznik a šíření vzruchů v srdci...55 // 4.3 Srdeční nervy, řízení srdeční frekvence...56 // 4.3.1 Reflexy uplatňující se při řízení srdeční frekvence:...57 // 4.4 Srdeční cyklus...59 // 3 // 4.4.1 Stažlivost srdečního svalu - Starlingův zákon...60 // 4.5 Ejekční frakce levé komory (LVEF)...60 // 4.6 Energetické zajištění srdeční činnosti...62 // 4.7 Elektrická aktivita srdce...62 // 4.7.1 Elektro kardiografie...64 // 4.8 Vyšetřovací metody v kardiológii...64 // 5 FYZIOLOGIE OBĚHU KRVE A LYMFY...66 // 5.1 Obecný popis krevního oběhu...67 // 5.2 Funkční morfologie cév...68 // 5.3 Funkční rozdělení cév...68 // 5.4 Lymfatický oběh...70 // 5.5 Hemodynamika krevního oběhu...71 // 5.6 Krevní tlak...72 // 5.6.1 Princip měření krevního tlaku...72 // 5.6.2 Korotkovovy fenomény při měření krevního tlaku...73 // 5.6.3 Vliv gravitace na krevní tlak...73 // 5.6.4 Vliv věku na velikost krevního tlaku...74 // 5.6.5 Krevní tlak v žilním systému...74 // 5.7 Zvláštnosti průtoku krve v některých orgánech...74 // 5.7.1 Plieni cirkulace...74 // 5.7.2 Koronární oběh...74 // 5.7.3 Mozková cirkulace...75 // 5.7.4 Průtok
krve ledvinami...75 // 5.7.5 Kosterní svalstvo...75 // 5.7.6 Průtok krve kůží...75 // 5.8 Regulace krevního oběhu...76 // 5.8.1 Místní regulační systémy:...76 // 5.8.2 Nervové mechanismy:...76 // 5.8.3 Mechanismy enzymatické a hormonální:...76 // 5.8.4 Celkové regulační mechanismy...76 // 5.8.5 Centrální řízení krevního tlaku...79 // 5.9 Průtok krve plodem...79 // 6 FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ...81 // 6.1 Ventilace plic...82 // 6.1.1 Základní ukazatelé funkce plic...82 // 6.1.2 Mechanismus ventilace plic...84 // 6.1.3 Compliance (poddajnost)...85 // 6.1.4 Základní typy dýchání...85 // 6.2 Transport dýchacích plynů...86 // 6.2.1 Difúze...86 // 6.2.2 Transport kyslíku krví...86 // 6.2.3 Transport CO2 krví...87 // 6.2.4 Vnitřní dýchání...88 // 6.3 Regulace dýchání...88 // 6.3.1 Mechanické vlivy na řízení dýchání...88 // 6.3.2 Chemické řízení dýchání...88 // 6.3.3 Vliv kyslíku na dýchání...88 // 6.4 Vliv fyzické práce na dýchání...89 // 6.5 Obranné reflexy...89 // 4 // 7 FYZIOLOGIE TRÁVENÍ A VSTŘEBÁVÁNÍ...90 // 7.1 Hlavní úkoly gastrointestinálního traktu (GIT):...91 // 7.2 Stavba a funkce GIT...91 // 7.3 Nervová regulace činnosti GIT...92 // 7.4 Endokrinní regulace činnosti GIT...93 // 7.5 Krevní oběh GIT...94 // 7.6 Řízení příjmu potravy:...95 // 7.7 Imunitní systém GIT...95 // 7.8 Trávení...95 // 7.8.1 Tvor ba trávicích šťáv...95 // 7.8.2 Trávení potravy v GIT...95 // 1.9 Funkce jater
v zažívacím systému...99 // 7.10 Zvracení...100 // 8 FYZIOLOGIE VÝŽIVY...101 // 8.1.1 Příjem potravy...102 // 8.2 Bazálni metabolismus (BM)...102 // 8.3 Pracovní metabolismus...102 // 8.4 Kvalitativní složení stravy...103 // 8.4.1 Živiny...103 // 8.4.2 ? terogenita...106 // 8.5 Minerální látky...107 // 8.5.1 Makroelementy...107 // 8.5.2 Mikroelementy...108 // 8.5.3 Vitamíny...108 // 8.6 Obezita...110 // 8.6.1 Etiologie obezity:...111 // 9 PŘEMĚNA LÁTEK A ENERGIE...115 // 9.1 Bazálni metabolismus (BM)...116 // 9.2 Změny v organismu při tělesné zátěži...119 // 9.3 Osud energie v těle...120 // 9.4 Zdroje energie:...120 // 9.5 Měření energetické přeměny...121 // 10 FYZIOLOGIE SVALSTVA...122 // 10.1 Kosterní svalstvo...123 // 10.1.1 Struktura kosterního svalu:...123 // 10.1.2 Kontrakce...126 // 10.1.3 Svalový tonus...127 // 10.1.4 Typy svalových vláken...127 // 10.1.5 Motorická jednotka...128 // 10.2 Získávání energie pro svalovou práci...130 // 10.3 Řízení pohybu...130 // 10.4 Druhy svalových činností...130 // 10.5 Hladká svalovina...131 // 10.6 Srdeční svalovina (myokard)...132 // 11 FYZIOLOGIE VYLUČOVÁNÍ...133 // 11.1 Význam vylučování pro život organizmu...134 // 11.2 Anatomie ledvin...134 // 11.3 Funkční uspořádání ledvin...135 // 11.3.1 Úloha renálních tubulů...136 // 5 // 11.4 Řízení exkreční činnosti ledvin...138 // 11.5 Vývodné cesty močové...138 // 12 HOMEOSTÁZA - FUNKCE A REGULACE ACIDOBAZICKÉ
ROVNOVÁHY...139 // 12.1 Úloha vody v organismu...140 // 12.2 Udržování acidobazické rovnováhy v organismu...141 // 12.2.1 Teoretický podklad pro acidobazickou rovnováhu, pH a pufry...141 // 12.3 Mechanismy udržení stálého pH - acidobazické rovnováhy...143 // 12.3.1 Rozhodující úloha v ABR - pufrovací systémy...143 // 12.3.2 Podíl plieni ventilace a ledvin na udržení pH vnitřního prostředí...145 // 12.4 Poruchy acidobazické rovnováhy a kompenzační mechanismy...145 // 13 FYZIOLOGIE ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ...148 // 13.1 Řízení endokrinní sekrece...150 // 13.2 Endokrinní žlázy přímo ovlivňující homeostázu...151 // 13.2.1 Neurohypojyza...151 // 13.2.2 Žlázy produkující kalcitropní hormony...151 // 13.2.3 Ledviny...151 // 13.2.4 Endokrinní funkce pankreatu a regulace metabolismu sacharidů...152 // 13.2.5 Ostatní hormony ovlivňující homeostázu...154 // 13.2.6 Další hormony difúzního endokrinního systému...155 // 13.3 Systém hypotalamo-hypofyzámí...155 // 13.3.1 Hypotalamem produkované regulační hormony:...156 // 13.3.2 Adenohypojyzou produkované tropní hormony:...156 // 13.3.3 Nadledvinky...157 // 13.3.4 Kůra nadledvin...157 // 13.3.5 Dřeň nadledvin...159 // 13.3.6 Štítná žláza...160 // 13.3.7 Stres...163 // 14 FYZIOLOGIE ROZMNOŽOVÁNÍ A TĚHOTENSTVÍ...164 // 14.1 Meióza...165 // 14.2 Spermatogeneze...165 // 14.3 Oogeneze...167 // 14.4 Mužská reprodukce...167 // 14.5 Ženská reprodukce...169 // 14.5.1 Ženský
pohlavní systém...169 // 14.5.2 Ženské pohlavní hormony...169 // 14.5.3 Menstruační cyklus...170 // 14.5.4 Vliv věku na pohlavní činnost ženy...172 // 14.6 Oplodnění, těhotenství a laktace...172 // 14.6.1 Oplození...172 // 14.6.2 Placenta...173 // 14.6.3 Vývoj embrya a fétu...174 // 14.6.4 Porod...174 // 14.6.5 Laktace - kojení...175 // 15 OBECNÁ NEUROFYZIOLOGIE...176 // 15.1 Stavba nervového systému...177 // 15.1.1 Nervová buňka (neuron)...177 // 15.1.2 Neuroglie...178 // 15.1.3 Synapse (zápoj)...179 // 15.2 Funkční projevy nervového systému...180 // 6 // 15.3 Vedení vzruchu nervem...181 // 15.3.1 Vzruch...182 // 15.3.2 Vedení vzruchu...183 // 15.4 Periferní nervy...183 // 15.5 Vztahy mezi neurony...184 // 16 FYZIOLOGIE CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY...185 // 16.1 Funkční morfologie CNS...186 // 16.1.1 Páteřní mícha...187 // 16.1.2 Mozek...187 // 16.2 Hematoencefalická bariéra...188 // 16.3 Mozkomíšní mok...189 // 16.4 Fyziologie hybnosti...189 // 16.4.1 Řízení hybností páteřní míchou...190 // 16.4.2 Řízení hybnosti mozkovým kmenem...192 // 16.5 Cílená motorika...192 // 16.5.1 Bazálni ganglia...192 // 16.5.2 Talamus...193 // 16.5.3 Mozeček...193 // 16.5.4 Motorická kůra mozková...193 // 16.6 Práce hybné soustavy jako celku...195 // 16.7 Autonomní nervový systém...195 // 16.7.1 Centrální oddíl vegetativního nervového systému...196 // 16.7.2 Periferní oddíl autonomního nervového systému...196 // 16.7.3 Střevní
nervový systém...198 // 16.8 Biorytmy...198 // 16.9 Bioelektrická aktivita mozku...199 // 17 SMYSLOVÉ ORGÁNY...200 // 17.1 Kožní smysly...202 // 17.1.1 Mechanorecepce...202 // 17.1.2 Termorecepce...202 // 17.2 Bolest...203 // 17.2.1 Somatická bolest...203 // 17.2.2 Útrobní bolest...203 // 17.2.3 Centrální bolest...204 // 17.3 Propriorecepce (systém hluboké citlivosti)...204 // 17.4 Zrak...204 // 17.4.1 Optický systém oka...205 // 17.4.2 Zraková ostrost...205 // 17.4.3 Zrakové vady...206 // 17.4.4 Akomodace...206 // 17.4.5 Zornice...206 // 17.4.6 Sítnice...206 // 17.4.7 Zraková dráha...209 // 17.5 Sluch...210 // 17.5.1 Sluchový orgán...211 // 17.6 Statokinetické čidlo...212 // 18 FYZIOLOGIE PRÁCE...214 // 18.1 Svalová práce...215 // 18.2 Měření energetického výdeje (M)...215 // 7 // 18.3 Hodnocení energetického výdeje... // 18.3.1 Dynamická práce vykonávaná velkými svalovými skupinami // 18.3.2 Práce vykonávaná malými svalovými skupinami... // 18.4 Zdravotní důsledky nadměrné svalové zátěže... // 18.5 Práce v nepříznivých tepelně vlhkostních podmínkách.. // 18.5.1 Reakce na práci v horku... // 18.5.2 Adaptace na práci v horku... // 18.5.3 Hodnocení pracovně tepelné zátěže... // 18.5.4 Pitný režim... // 18.5.5 Poškození organismu z práce v horku... // 18.6 Chladová zátěž a její hodnocení... // 18.6.1 Poškození organismu z chladu... // 19 TERMOREGUL ???... // 19.1 Produkce tepla v těle... // 19.2 Regulace
tělesné teploty... // 19.3 Horečka... // 19.4 Rovnice tepelné bilance... // 19.5 Suchá výměna tepla... // 19.5.1 Mokrá výměna tepla... // 19.6 Reakce na práci v horku... // 19.6.1 A daptace na práci v horku... // 20 Fyziologie tělesných cvičení - trénink - únava // 20.1 Trénink... // 20.1.1 Vytrvalostní trénink:... // 20.1.2 Silový trénink:... // 20.1.3 Rychlostní trénink... // 20.1.4 Obratnostní trénink... // 20.2 Podstata tréninku... // 20.2.1 Věková období vhodná pro trénink jednotlivých pohybových vlastností // 20.3 Rozdíly mezi pohlavími... // 20.4 Únava... // 20.4.1 Fyziologická únava:... // 20.4.2 Patologická únava... // 21 Metody vyšetřování fyzické zdatnosti v preventivním lékařství... // 21.1 Druhy a zdroj e zatížení... // 21.2 Funkční hodnoty:... // 21.3 Aerobní-anaerobní práh:... // 22 Fyziologie pobytu ve zvýšeném a sníženém barometrickém tlaku... // 22.1 Reakce organismu na pobyt ve vysokých nadmořských výškách:... // 22.1.1 Horská nemoc... // 22.2 Vliv zvýšeného barometrického tlaku... // REJSTŘÍK... // 216 // 217 // 217 // 217 // 218 218 218 219 219 // 219 // 220 221 222 223 // 223 // 224 // 225 // 225 // 226 226 226 // 227 // 228 228 230 230 // 230 // 231 231 231 231 // 231 // 232 // 233 // 235 // 236 239 // 241 // 242 // 243 // 244 // 245 // 8

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC