Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.1) Půjčeno:73x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 1995
299 s. : 16 barev. obr. na příl.

ISBN 80-7169-099-6 (váz.)
Geriatrie - diagnostika - příručky
000033017
Obsah // Seznam použitých zkratek ... 13 // Úvod... 16 // 1 Stáří a nemoc... 17 // 1.1 Stárnutí ... 17 // 1.2 Stáří ... 17 // 1.3 Stáří a nemoc... 18 // 1.3.1 Poly morbidita ... 18 // 1.3.2 Zvláštnosti klinického obrazu... 18 // 2 Vyšetření geriatrického pacienta... 20 // 2.1 Rozhovor s pacientem ... 20 // 2.2 Anamnéza ... 21 // 2.3 Fyzikální vyšetření ... 22 // 3 Funkční geriatrické vyšetření... 25 // 3.1 Účel a význam vyšetření ... 26 // 3.2 Vlastní provádění funkčního vyšetření a volba vhodných testů ... 26 // 4 Farmakoterapie ve stáří... 32 // 4.1 Nežádoucí účinky léků... 32 // 4.2 Změny farmakokinetiky a farmakodynamiky ve stáří... 34 // 4.2.1 Absorpce léků... 34 // 4.2.2 Distribuce léků ... 34 // 4.2.3 Biotransformace léků ... 34 // 4.2.4 Eliminace léků... 34 // 4.3 Interakce léčiv ve stáří... 35 // 4.4 Ochota pacienta ke spolupráci při farmakoterapii... 36 // 4.5 Několik rad pro účinnou spolupráci s pacientem... 37 // 5 Rehabilitace v geriatrii... 38 // 5.1 Rehabilitační potenciál starého nemocného... 38 // 5.1.1 Vyšetření pacienta před zahájením rehabilitace ... 38 // 5.1.2 Volba nej vhodnějšího rehabilitačního postupu ... 38 // 5.1.3 Kde starého pacienta rehabilitovat ... 39 // 5.1.4 Monitorování a hodnocení efektu rehabilitace ... 39 // 5.2 Terapeutické postupy... 39 // 5.2.1 Fyzická aktivita, cvičení, léčebná tělesná výchova ... 40 // 5.2.2 Fyzikální léčba
... 41 // 5.2.3 Ergoterapie ... 41 // 5.2.4 Rehabilitační a kompenzační pomůcky... 42 // 5.2.5 Řečová rehabilitace - logopedie... 43 // 5.2.6 Sociálně-psychologické aspekty geriatrické rehabilitace... 44 // 6 Chirurgická intervence ve stáří... 45 // 6.1 Riziko chirurgického výkonu ve vyšším věku... 45 // 6.1.1 Celkové riziko - chirurgická mortalita... 45 // 6.2 Predoperační vyšetření a zhodnocení rizika... 46 // 6.2.1 Kardiovaskulární riziko 46 // 6.2.2 Riziko plicních komplikací ... 47 // 6.2.3 Stav výživy... 48 // 6.2.4 Kognitivní funkce a soběstačnost, sociální zajištění ... 48 // 6.2.5 Laboratorní vyšetření ... 49 // 6.3 Minimalizace operačního rizika a pooperační péče ... 49 // 7 Preventivní strategie ve stáří... 51 // 7.1 Cíle prevence v geriatrii... 51 // 7.2 Primární prevence... 52 // 7.3 Sekundární a terciární prevence... 53 // 8 Inkontinence ve stáří ... 55 // 8.1 Inkontinence moči... 55 // 8.1.1 Specifika inkontinence moči ve stáří... 56 // 8.1.2 Jednotlivé typy inkontinence moči ... 57 // 8.2 Inkontinence stolice... 60 // 9 Pády, poruchy chůze a mobility ve stáří ... 64 // 9.1 Epidemiologie... 64 // 9.2 Důsledky pádů a imobility ... 64 // 9.3 Etiologie ... 65 // 9.4 Vyšetření pacienta... 67 // 9.5 Prevence a léčba... 68 // 10 Výživa ve stáří a její poruchy... 70 // 10.1 Hodnocení stavu výživy ... 71 // 10.2 Obezita... 73 // 10.3 Malnutrice ... 73 // 10.3.1 Etiologie malnutrice
u starých osob... 73 // 10.3.2 Diagnóza malnutrice ... 74 // 10.3.3 Proteino-energetická malnutrice ... 74 // 10.3.4 Léčba malnutrice... 75 // 11 Delirium ve stáří ... 78 // 11.1 Definice deliria ... 78 // 11.2 Prevalence deliria... 79 // 11.3 Etiopatogeneze delirantních stavů ve stáří... 79 // 11.4 Klinický obraz, diagnóza a diferenciální diagnóza deliria ... 80 // 11.5 Prognóza deliria... 83 // 11.6 Léčba delirii... 83 // 12 Poruchy spánku ve stáří... 88 // 12.1 Insomnie... 88 // 12.2 Primární poruchy spánku ... 91 // 12.3 Léčba poruch spánku... 92 // 13 Bolest a stáří ... 95 // 13.1 Obecné příčiny bolesti ... 95 // 13.2 Je bolest účelná?... 95 // 13.3 Patogeneze bolesti ... 95 // 13.4 Hodnocení a klasifikace bolesti... 96 // 13.5 Charakter bolesti ... 97 // 13.6 Lokalizace a šíření bolesti... 97 // 13.7 Tolerance bolesti... 97 // 13.8 Farmakologická léčba bolesti... 98 // 13.8.1 Nenarkotická analgetika... 98 // 13.8.2 Narkotická analgetika ... 99 // 13.8.3 Adjuvantní analgetická léčba ...101 // 14 Dekubity - proleženiny ...102 // 14.1 Definice dekubitů...102 // 14.2 Incidence a význam dekubitů ...102 // 14.3 Etiopatogeneze dekubitů...102 // 14.4 Klinický obraz dekubitu ...104 // 14.5 Komplikace dekubitů...105 // 14.6 Prevence vzniku dekubitů... 105 // 14.7 Léčba dekubitů // 107 // 15 Nejčastější choroby kardiovaskulárního systému ve stáří ...109 // 15.1 Změny kardiovaskulárního systému ve stáří
...109 // 15.2 Poznámky ? anamnéze a fyzikálnímu vyšetření...109 // 15.3 Hypertenze...110 // 15.4 Poruchy srdečního rytmu ...116 // 15.5 Nejdůležitější ary tmie...117 // 15.5.1 Sinoatriální nemoc - sick-sinus-syndrom ...117 // 15.5.2 Supraventrikulární arytmie...118 // 15.5.3 Komorové arytmie ...119 // 15.6 Ischemická choroba srdeční...121 // 15.6.1 Angina pectoris...122 // 15.6.2 Infarkt myokardu ...124 // 15.7 Městnavá srdeční slabost ...126 // 15.8 Ischemická choroba dolních končetin...129 // 15.9 Aneuryzma břišní aorty ...131 // 15.10 Hluboká žilní trombóza...132 // 15.11 Embolie do plicnice...134 // 16 Nejčastější choroby dýchacího systému ve stáří ...136 // 16.1 Změny dýchacího systému ve stáří...136 // 16.2 Projevy respiračních chorob ve stáří...137 // 16.3 Chronická obštrukční plieni nemoc ...138 // 16.4 Pneumonie - zánět plic...141 // 16.5 Tuberkulóza plic ...142 // 16.6 Bronchogenní karcinom ...143 // 17 Nejčastější choroby trávicího ústrojí ve stáří...145 // 17.1 Trávicí ústrojí ve stáří ...145 // 17.2 Onemocnění horní části trávicího ústrojí...145 // 17.2.1 Polykací obtíže ve stáří...145 // 17.2.2 Achalazie...146 // 17.2.3 Rakovina jícnu...146 // 17.2.4 Gastroezofageální reflux ...146 // 17.2.5 Hiátová hernie ...147 // 17.2.6 Vředová choroba žaludku a duodena...147 // 17.3 Onemocnění tlustého střeva a konečníku ve stáří...149 // 17.3.1 Divertikulitida...149
// 17.3.2 Kolorektální karcinom...150 // 17.3.3 Hemeroidy a anální fisury ...152 // " 4 Zácpa a průjem...152 // 17.4.1 Defekace ...152 // 17.4.2 Zácpa ...153 // 17.4.3 Průjem...154 // ’7.5 Onemocnění jater ve stáří...155 // 17.5.1 Virový zánět jater...156 // 17.5.2 Toxické poškození jater léky ...156 // 17.5.3 Jaterní cirhózy ...156 // 17.6 Onemocnění žlučníku, žlučových cest a pankreatu...157 // 17.6.1 Cholelitiáza ...157 // 17.6.2 Karcinom žlučníku ...157 // 17.6.3 Akutní pankreatitida ...157 // 17.6.4 Karcinom pankreatu ... 157 // 18 Nefrologická a urologická problematika v geriatrii...158 // 18.1 Věkem podmíněné změny renálních funkcí...158 // 18.1.1 Pokles glomerulární filtrace s věkem...158 // 18.1.2 Snížení koncentrační schopnosti a změna tubulárních funkcí...158 // 18.2 Nespecifické renální symptomy...159 // 18.2.1 Hematurie ...159 // 18.2.2 Proteinurie...159 // 18.2.3 Nykturie ...160 // 18.3 Glomerulopatie ...160 // 18.3.1 Glomerulonefritidy ...160 // 18.3.2 Nefrotický syndrom...161 // 18.4 Tubulointersticiální nefritidy...162 // 18.5 Akutní selhání ledvin... 163 // 18.6 Chronické selhání ledvin...164 // 18.7 Infekce ledvin a vývodných močových cest...165 // 18.8 Benigní hypertrofie prostaty ...168 // 19 Endokrinologie a stáří ...171 // 19.1 Štítná žláza...172 // 19.1.1 Hypotyreóza...173 // 19.1.2 Hypertyreóza - tyreotoxikóza ...174 // 19.2 Diabetes mellitus...174 // 19.3 Komplikace diabetů...
178 // 19.3.1 Hypoglykemie ...178 // 19.3.2 Nonketoacidotické hyperglykemické - hyperosmolární kóma ... 179 // 19.3.3 Diabetická nefropatie...179 // 19.3.4 Diabetická neuropatie ...179 // 19.3.5 Diabetická retinopatie ...180 // 19.3.6 Diabetická noha ...180 // 20 Nejčastější choroby krvetvorného systému ve stáří...181 // 20.1 Krvetvorba a stáří ...181 // 20.2 Anémie ve stáří...182 // 20.2.1 Anémie z nedostatku železa...183 // 20.2.2 Anémie u chronických (zánětlivých) onemocnění ...184 // 20.2.3 Anémie z malnutrice...184 // 20.2.4 Anémie z nedostatku vitaminu ?,2 - perniciózní...184 // 20.2.5 Anémie z nedostatku kyseliny listové ...185 // 20.3 Leukemie ve stáří ...185 // 20.3.1 Akutní leukemie...185 // 20.3.2 Chronická lymfatická leukemie...186 // 20.3.3 Makroglobulinemie...186 // 20.3.4 Chronická myeloidní leukemie ...186 // 20.3.5 Mnohotný myelom ...187 // 20.4 Maligní lymfomy...187 // 20.4.1 Hodgkinova choroba - lymfogranulom...187 // 20.5 Myelodysplastický syndrom ...187 // 20.6 Myeloproliferativní choroby ...188 // 21 Nemoci pohybového ústrojí ve stáří...189 // 21.1 Osteoporóza ...189 // 21.2 Osteomalacic...196 // 21.3 Osteoartróza ...198 // 21.4 Syndrom bolestivého ramene...200 // 21.5 Revmatoidní artritida ...202 // 21.6 Polymyalgia rheumatica ...203 // 21.7 Léčba nesteroidními antirevmatiky ve stáří...204 // 21.7.1 Obecné zásady léčby...205 // 21.7.2 Nežádoucí účinky nesteroidních antirevmatik...205
// 21.7.3 Rozdělení a dávkování nesteroidních antirevmatik...207 // 22 Neurologická onemocnění ve stáří...208 // 22.1 Stárnutí nervového systému...208 // 22.2 Změny objektivního neurologického nálezu ve vyšším věku ...208 // 22.3 Cévní onemocnění mozku, cévní mozková příhoda ...209 // t // 22.3.1 Ischemická mozková příhoda ...211 // 22.3.2 Mozková hemoragie ...217 // 22.3.3 Chronický subdurální hematom...219 // 22.4 Parkinsonova choroba a sekundární parkinsonský syndrom...220 // 22.5 Diferenciální diagnóza tremoru ...223 // 22.6 Chronické polyneuropatie...225 // 23 Nej častější psychiatrické syndromy ve stáří...227 // 23.1 Depresivní syndrom...227 // 23.2 Úzkostné stavy, anxieta ...235 // 23.3 Dementní syndrom...239 // 23.4 Paranoidní syndrom ve stáří ...249 // 24 Poruchy sluchu a zraku ve stáří ...251 // 24.1 Poruchy sluchu ve stáří...251 // 24.1.1 Anatomicko-fyziologické poznámky ...251 // 24.1.2 Presbyakuze...251 // 24.1.3 Hodnocení sluchu...252 // 24.1.4 Léčba poruch sluchu...252 // 24.1.5 Rehabilitace sluchu...252 // 24.2 Poruchy zraku ve stáří ...253 // 24.2.1 Stárnoucí oko...253 // 24.2.2 Presbyopie...254 // 24.2.3 Poruchy postavení víček ...254 // 24.2.4 Šedý zákal - katarakta...254 // 24.2.5 Senilní makulární degenerace...255 // 24.2.6 Glaukom otevřeného úhlu (chronický prostý glaukom)...255 // 25 Vybrané problémy dermatologie ve stáří...257 // 25.1 Věkem podmíněné kožní
změny ...257 // 25.2 Nejčastější kožní onemocnění...257 // 25.2.1 Xeróza (asteatotická dermatitída)...257 // 25.2.2 Pruritus ...258 // 25.2.3 Kožní infekce...258 // 25.2.4 Dermatitídy ...260 // 25.2.5 Polékové kožní reakce...260 // 25.2.6 Varikózní komplex a bércový vřed ...261 // 25.2.7 Kožní nádory...261 // 26 Demografie stáří...264 // 27 Zdravotní stav staré populace...268 // 28 Struktura a organizace geriatrických zdravotních a sociálních služeb v ČR // a jejich využívání...272 // 28.1 Primární a ambulantní péče, domácí péče a pečovatelská služba ...273 // 28.2 Intermediární péče...275 // 28.3 Nemocniční péče...276 // 28.4 Dlouhodobá péče: terénní a ustavní služby ...277 // 29 Thanatologické problémy v geriatrii ...280 // 29.1 Symptomatická léčba...281 // 29.2 Úloha lékaře po úmrtí pacienta ...282 // Literatura ...283 // Rejstřík // 289

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC