Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.3) Půjčeno:10x 
BK
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2002
124 s. ; 21 cm

ISBN 80-86552-35-7 (brož.)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
000033143
OBSAH // ÚVOD...3 // OBSAH...9 // 1. VYHODNOCOVANÍ DOPADŮ STRATEGICKÝCH ROZHODNUTÍ NA MUŽE A NA ŽENY - PRŮVODCE (gender impact assessment) // 1. Úvod...13 // 2. Základni koncepty...13 // 3. Genderová relevance...14 // 4. Gender impact assessment...15 // 5. Příklady genderové relevance...17 // 2. GENDER MAINSTREAMING - Koncepční rámec, metodologie a prezentace osvědčených postupů // Úvod...21 // I. část: Co je to gender mainstreaming...23 // 1. Co je to genderová rovnost?...23 // 2. Existují v Evropě stále ještě problémy, pokud jde o genderovou rovnost?.26 // 3. Co je to gender mainstreaming a kde se zrodil?...29 // 4. Jakým způsobem gender mainstreaming souvisí se speciální politikou // genderové rovnosti?...33 // 5. Jaké obtíže mohou gender mainstreaming doprovázet?...35 // 6. Proč je gender mainstreaming tak důležitý?...37 // II. část: Metodologie gender mainstreamingu...40 // 1. Jaké jsou nezbytné předpoklady nebo podmínky umožňující provádění // gender mainstreamingu?...40 // 2. Kdy, co a kde podrobit mainstreamingu?...43 // 3. Jaké postupy a nástroje jsou ? dispozici?...46 // 4. Kdo jsou potenciální aktéři a jaké role plní?...53 // 3. GENDER MAINSTREAMING V PRAXI: PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA -10 kroků ? integraci genderové perspektivy do rozhodovacích procesů // 1. Přístup ? zainteresovaným subjektům gender mainstreamingu: Kdo rozhoduje?.59 // 2. Mainstreaming genderové problematiky: Co je jeho předmětem?...60
// 3. Vývoj směrem ? rovnosti na základě pohlaví: Co je cílem?...61 // 9 // 4. Mapování situace: Jaké máme informace?...62 // 5. Rozpracování: Výzkum a analýza... 67 // 6. Formulování koncepčních opatření nebo projektů z genderového // hlediska...70 // 7. Obhajoba vašich argumentů: Genderová problematika!...72 // 8. Monitorování: Nespustit věci z dohledu (z pohledu gender)...76 // 9. Hodnocení: Jak jsme si vedli?...80 // 10. Genderové senzitivní komunikace...82 // 4. JAK PROSADIT ROVNÉ ŠANCE PRO ŽENY A MUŽE VE VEŘEJNÉM // ŽIVOTĚ - Koncepce, argumenty a příklady z praxe ke strategii EU v oblasti gender mainstreamingu // Předmluva...87 // 1. Jaká nová filozofie se skrývá za pojmem gender mainstreaming?...88 // 2. Jak funguje gender mainstreaming?...89 // 2.1. Koncepční předpoklady...89 // 2.2. Kompetence ... 90 // 2.3. Metody analýzy a kontroly z hlediska genderového aspektu...92 // Prameny a literatura...95 // 5. PROSAZOVÁNÍ STRATEGIE GENDER MAINSTREAMINGU // - zkušenosti z německy mluvících zemí a podněty pro Českou republiku // Základní pojmy...99 // Prosazování gender mainstreamingu...103 // Gender mainstreaming v dalším vzdělávání a v praxi...108 // Kontakty, akce, projekty...112 // Závěry rešerše...119 // Bibliografie...121 // 6. SLOVNÍK ZÁKLADNÍCH POJMŮ...122 // 10

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC