Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.6) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
Praha : Kalich, 2006
264 s. ; 21 cm

ISBN 80-7017-028-X (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 256-264, bibliografické odkazy a rejstříky
000033151
Obsah // Úvodem... 9 // I. TEXT, ČTENÍ A VÝKLAD... 13 // 1. Kázáni na biblický text?... 15 // 1.1. Možnosti... 15 // 1.2. Námitky... 16 // 1.3. Pohled do historie... 17 // 1.4. Proč tedy biblický text?... 18 // 1.4.1. Verbum externum... 18 // 1.4.2. Oblak svědků... 18 // 1.4.3. Diferenciace a koncentrace... 19 // 2. Predikabilita...21 // 3. Text a čtení...23 // 3.1. Co je text?...23 // 3.2. Čtení a porozuměni...23 // 4. Text a výklad... 25 // 4.1. Odklon od diachronie...25 // 4.2. Strukturalismus...26 // 4.3. Některé nové metody ... 28 // 4.4. Co řekne homiletickýexeget...32 // 5. Interkulturníhermeneutika...36 // II. HOMILETICKÁ EXEGESE...39 // 6. Přístupy (část teoretická) ...41 // 6.1. Existuje „homiletická exegese“ ...41 // 6.2. Základní hermeneutický problém...42 // 6.3. Mlčení textu nebo otevřený text?...45 // 6.4. Exkurs: Quattuorsensus Scripturae? ...47 // 6.5. Podobenství a solitéry...49 // 6.6. Intertextualita-kanonický přístup...51 // 6.7. Exkurs: Starý zákon v Novém...56 // 6.8. Biblické motivy ...58 // 6.9. Dějiny působení...59 // 6.10. Shrnutí a teze...60 // 6.11. Shrnutí příkladem...63 // 7. Postupy (část praktická)...67 // 7.1. K textu: předexegetické operace...67 // Obsah // 7.1.1. Volba textu... 67 // 7.1.2. Meditace... 70 // 7.1.2.1. Předporozumění: reatfer-response 1...71 // 7.1.2.2. Zástupné naslouchání (Priestly listening): reader-response 2... 72 // 7.1.2.3. „Přežvykovat text“
(Luther)...73 // 7.2. V textu: exegetické operace ... 74 // 7.2.1. Čti text jako text... 74 // 7.2.2. Pokus se o vlastní překlad... 76 // 7.2.3. Exkurs o používání konkordance...79 // 7.2.4. Zkoumej „anatomii textu“... 80 // 7.2.4.1. Urči druh (žánr) textu... 80 // 7.2.4.2. Identifikuj hranice textu... 81 // 7.2.4.3. Věnuj pozornost slovesům... 81 // 7.2.5. Některé další rétorické prostředky...83 // 7.2.5.1. Paralelismus membrorum... 83 // 7.2.5.2. Ostatní (výběrem)... 84 // 7.2.6. Intertextualita a dějiny působení...85 // 7.2.6.1. Intertextualita... 85 // 7.2.6.2. Dějiny působení...88 // 7.3. O používání komentářů...91 // 7.3.1. Proč vlastně číst komentáre...91 // 7.3.2. Kdy a jak číst komentáře...93 // 7.3.3. Jaké komentáře číst... 94 // il. ROZVEDENÍ A PRÍKLADY... 99 // 8. Co je kázání?...102 // 8.1. Proč kázání?...103 // 8.2. Funkce kázání...105 // 9. Kázání evangelia?...107 // 9.1. Exkurs: Hermeneutika svědectví...108 // 10. Alternativa nebo polemika?...110 // 11. Ježíšova podobenství...112 // 11.1. Několik rad homiletickému vykladači podobenství...113 // 12. Stvoření - pozvání k chvále, pozvání k moudrosti, pozvání k času 116 // 12.1. Pozvání k chvále: doxologie...116 // 12.2. Pozvání k důvěře ve Slovo: zpráva o stvoření světa...119 // 12.3. Pozvání k životní orientaci: sapienciální texty...121 // 12.4. Nabídka času, budoucnosti ...125 // 13. Pozvání do velkého
příběhu...127 // 13.1. O příbězích obecně...128 // 13.1.1. Příběh a vyprávění...128 // 13.1.2. Kdo je vypravěč?...129 // 13.1.3. Jak vyprávěný příběh působí?...131 // 13.2. Příběhy bible...131 // 13.2.1. Svět příběhů bible...132 // 13.3. Velký příběh...134 // 13.4. Vznik Hospodinova lidu: praotci...137 // 13.4.1. Vyvolený lid...137 // 13.4.2. Communio viatorum ...138 // 13.5. Za hranicemi dějin (apokalyptické texty)...139 // 13.5.1. Jaks takovými texty kazatelsky naložíme?...140 // 13.6. Komprimované příběhy: genealogie...144 // 14. Prorocké texty...149 // 14.1. Protest proti idolatrii: Člověk k obrazu Božímu ...152 // 14.2. Protest proti hříchu: člověk povolán ke svobodě...154 // 14.3. Priorita malého, slabého...156 // 15. Předpisy mojžíšského zákona...159 // 15.1. Alternativa k fascinaci ekonomickou realitou: promíjení dluhů // a milostivé léto...160 // 15.2. Řád oběti: Defatalizace lidské viny...165 // 16. Příběh Ježíšův...169 // 16.1. Ježíšovy zázraky...173 // 16.2. Ježíšova smrt...180 // 16.2.1. Exkurs: Kristova zástupná oběť...187 // 17. Mezitím na tomto světě...: novozákonní epištoly...190 // 17.1. Ospravedlnění...191 // 17.2. Poddáni buďte: Epištolní parénéze...198 // 18. Žalmy: propůjčená řeč...204 // 18.1. Řeč žalmů...206 // 18.2. Ztracená a navrácená řeč...208 // 18.3. Žalmy nářku...210 // 18.4. Hymny a chvály...219 // IV. PŘÍPRAVA KÁZÁNÍ...227
// 19. Osnova...230 // 19.1. Exkurs: Problematika skopusu a střídání perspektiv u výpravných textů ...232 // 19.2. Rétorická hlediska...233 // 20. Úvod a závěr...235 // 20.1. Úvod...235 // 20.1.1. Důvody proti úvodům...235 // 20.1.2. Důvody ve prospěch úvodů...235 // 20.2. Závěr kázání...236 // 20.2.1. Možnosti závěru, které se uplatňují...237 // 21. Ilustrace...240 // Obsah // 22. Specifické stylové prostředky. Redundance ...242 // 22.1. Personae...242 // 22.1.1. První osoba singuláru...242 // 22.1.2. První osoba plurálu...243 // 22.1.3. Druhá osoba plurálu i singuláru...244 // 22.2. Redundance...244 // 23. Jazyk kázání...247 // 23.1. Sermo humilis, sublimis...247 // 23.2. Elaborovaný, restringovaný kód...248 // 23.3. Zvláštní obezřetnosti vyžaduje...248 // 24. Zpětná vazba: Dvojí bázeň...250 // Rejstřík biblických míst...252 // Rejstříkjmenný (výběr)...253 // Literatura...256

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC