Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Praha : Jednota českých matematiků a fyziků, 1992

ISBN 80-7015-432-2
000033338
Rekat.
/3/ // OBSAH // Předmluva // Úvod // čem pojednává fyzika a proč se ji máme učit . //  /Ž Fyzikální veličiny a jednotky — základní kameny fyziky // Kinematika // 1 Co je mechanický pohyb a jak ho studovat // 2 Dráha hmotného bodu ... // 3 Rychlost hmotného bodu ... // 4 Zrychlení hmotného bodu ... // 5 Volný pád ... // 6 Jak skládáme pohyby ... // 7 Pohyb hmotného bodu po kružnici ... // Kinematika v přehledu ... // Zopakujte si ... // Dynamika // 1 Síla a její účinky na těleso ... // 2 První Newtonův pohybový zákon — zákon setrvačnosti // 3 Druhý Newtonův pohybový zákon — zákon síly ... // 4 Tíhová síla a tíha tělesa ... // 5 Síly, které brzdí pohyb tělesa ... // 6 Třetí Newtonův pohybový zákon — zákon akce a reakce // 7 Hybnost tělesa... // 8 Dostředivá a odstředivá síla... // Dynamika v přehledu ... // Zopakujte si ... // Mechanická práce a energie ¦ // 1 Mechanická práce ... // 2 Výkon a práce počítaná z výkonu ... // 3 Účinnost stroje ... // 7 // 9 // 12 // 15 // 18 // 20 // 24 // 29 // 31 // 33 // 38 // 41 // 43 // 46 // 49. // 53 // 55 // 60 // 62 // 66 // 70 // 72 // 73 // 76 // 79 // /4/ // 4 Mechanická energie ... // 5 Zákon zachování mechanické energie ... // Mechanická práce a energie v přehledu ... // Zopakujte si ... // Gravitační pole // 1 Newtonův gravitační zákon ... // 2 Gravitační a tíhové zrychlení při povrchu Země // 3 Pohyby těles v blízkosti povrchu
Země ... // 4 Pohyby těles ve větších vzdálenostech od Země // 5 Gravitační pole Slunce ... // Gravitační pole v přehledu ... // Zopakujte si ... // Mechanika tuhého tělesa // 1 Pohyby tuhého tělesa ... // 2 Moment síly vzhledem ? ose otáčení ... // 3 Jak se síly skládají ... // 4 Jak se síly rozkládají ... // 5 Dvojice sil a její otáčivý účinek na těleso . // 6 Těžiště tuhéhoTělesa ... // 7 Rovnovážné polohy tělesa ... // 8 Jednoduché stroje ... // Mechanika tuhého tělesa v přehledu ... // Zopakujte si ... // Mechanika tekutin // 1 Vlastnosti kapalin a plynů ... // 2 Tlak v kapalině vyvolaný vnější silou... // 3 Tlak v kapalině vyvolaný její tíhou... // 4 Tlak vyvolaný tíhou vzduchu ... // 5 Vztlaková síla v kapalinách a v plynech .. // 6 Proudění tekutin ... // 7 Obtékání těles reálnou tekutinou ... // 8 Využití energie proudící tekutiny ... // Mechanika tekutin v přehledu ... // Zopakujte si... // 81 // 85 // 88 // 90 // 91 // 93 // 96 // 100 // 103 // 107 // 108 // 110 // 112 // 115 // 119 // 122 // 124 // 126 // 129 // 1341 136! // 138 í // 140 // 143 // 147b // 150 // m // 160 // 164 // 167 ; // 168 // /5/ // Molekulová fyzika a termodynamika // 1 Teplota a její měření... // 2 Teplotní délková roztažnost ... // 3 Teplotní objemová roztažnost ... // 4 Částicová stavba látek ... // 5 Látkové množství... // 6 Vnitřní energie ... // 7 Měření tepla... //  Přenos vnitřní energie
... // Molekulová fyzika a termodynamika v přehledu Zopakujte si ... // I Plyny // ? Ideální plyn ... // / Stavové změny ideálního plynu .. Stavová rovnice pro ideální plyn // T Práce ideálního plynu... //  6’Tepelné motory... // Plyny v přehledu... // Zopakujte si ... // Pevné látky a kapaliny // 1 Struktura pevných látek ... // 2 Deformace tělesa ... // 3 Hookův zákon ... // 4 Povrch kapaliny ... // 5 Kapilární jevy ... // 6 Tání a tuhnutí ... // 7 Vypařování, var a kondenzace ... // 8 Vlhkost vzduchu ... // Pevné látky a kapaliny v přehledu . Zopakujte si ... // Řešení úloh označených hvězdičkou // Rejstřík ... // Příloha: Z historie fyziky... // 170 // 175 // 180 // 182 // 186 // 187 // 190 // 195 // 201 // 203 // 204 // 206 // 210 // 214 // 216 // 223 // 224 // 225 // 228 // 231 // 235 // 237 // 240 // 243 // 246 // 250 // 252 // 253 262 267

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC