Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.06.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.3) Půjčeno:23x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 1996
175 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-7169-257-3 (brož.)
Obsahuje rejstřík
000033347
Obsah // ...7 // Úvod // 1.1.1 Reflex ... ... // 1.1.2 Činnost nervové buňky ... ... // 1 1 3 Synapse (zápoj) ... ... // 1.2 Nervová soustava a kosterní svalstvo ...—... // 1.2.1 Vlákno kosterního svalu ... ... // 1.2.2 Nervosvalová ploténka ... // 1.2.3 Motorická jednotka ... // 1.2.4 Projevy činnosti svalu ... ... // 1.2.5 Svalový tonus ... // 2 Centrální mechanismy řízení motoriky (S. Trojan, R[ 8 [ // .9 // .9 // 9 // 10 11 14 14 14 // 17 // 18 // , 20 // 23 // 27 // 27 // 30 // 32 // 32 // 35 // 37 // 38 . 38 . 39 . 40 // 40’ // 2.1 Senzomotorika // 2.1.1 Propriorecepdvní reflexy ... // 2.1.2 y-systém ... // 2.1.3 Exteroreceptivní reflexy ... // 2.1.4 Míšní intemeurony ...»... // 2 1 5 Činnost a-motoneuronu ...».•»•••••. // 2 1.6 Význam vyšetřování míšních refle™, ’ // 2.1.7 Spinální motorika pň poškozeni mi ? // 2.2 Motorický systém polohy ... // 2 2 1 Postojové reflexy ... // ...?:::.: 45 // 2.2.4 Postnatální vývoj operne motoriky ... ... 46 // 2.3 Motorický systém úmyslného pohybu ...47 // 2 3 1 Motorický kortex ... ... 53 // 23 2 Motorické funkce hlavových nervu ... ... 55 // 2 3.3 Součinnost hemisfér a motonka ... 55 // ? 1 4 Činnost bazálních ganglh ...-... ... 64 // 2.3.5 Funkce mozečku v řízení cílové motonky ."y—... 67 // 2.3.6 Funkce nucleus ruber ...y’ ”’’’... 67 // 2.3.7 Podíl thalamu nafízem mot? motoriky ... 68 // 2.3.9 Úmyslné pohyby ... // 3 Pohybová soustava i klinického
hlediska - obecná éásl (J, Votavo) // 3.1 Přístrojové vyšetření hybné soustavy človčka ... // 3.1.1 Polyelektromyografie a další přístrojové metody ’..1. // 3.2 Reflexy a reflexní působení ... // Význam reflexu v neurologii a rehabilitaci . // 3.2.2 Myotatické reflexy ... // 3.2.3 Hoffmannův reflex ... // 3.2.4 Svalový tonus ... // 3.2.5 Relaxace ... // 3.2.6 Složitější svalové reflexy ... // 3.2.7 Exteroreceptivní reflexy, především obranné ... . . . . . . . // 3.2.8 Supraspinální působení na reflexní děje, suprasplnální reflexy // 4 Pohybová soustava z klinického hlediska - speciální část (./. Votava) // 4.1 Funkční poruchy pohybového ústrojí ... // 4.2 Centrální paréza - spasticita ... // 4.2.1 Rozbor některých příznaků centrální parézy ... // 4.2.2 Mechanismy podílející se na vzniku centrální parézy . // 4.2.3 Rehabilitační předpoklady pro léčbu centrálních paréz . . . . . . . ’ // 4.3 Extrapyramidové syndromy (klinické poruchy bazálních ganglii) // 4.3.1 Parkinsonský syndrom (hypertonicko-hypokinetický) ... // 4-3-2 Mimovolní pohyby (hyperkineticko-hypotonické syndromy) // 4.4 Mozečkový syndrom ... // 4.5 Véstibulární syndrom ... // 4.6 Spinální ataxie (syndrom zadních míšních provazců) ... // 4.7 Paréza periferního neuronu ... // 5 Léčebná rehabilitace dětí s poruchou centrálního motoneuronu (J. Pfeiffer) ... // 5.1 Jak rozhodnout, zda máme ordinovat léčebný tělocvik
.. // 5.2 Jaké rehabilitační postupy doporučit ... // 5.3 Jaké vyšetření provedeme ... // 5.4 Vojtova metoda reflexní lokomoce ... // 3.4.1 Praktické provádění Vojtovy metody ... // 5.5 Metodika manželu Bobathových ... // 5.6 Metodika profesora Tardieu ... // Rejstřík ... // 73 // 73 .. 75 .. 76 .. 77 .. 78 .. 81 .. 83 83 .. 84 . 86* . 89 » // . 91 // . 91 . 93 . 95 . 97 , 98 99 99 102 104» 105» 106» 106 // 109 // 109 // 110 111 120 123 127 141
(OCoLC)36882436
cnb000182533

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC