Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.5) Půjčeno:52x 
BK
2., přepracované a rozšířené vyd.
Praha : Grada, 2001
226 s. : il.

ISBN 80-2470-031-X (brož.)
Obsahuje ilustrace, rejstřík
Pohyb - fyziologie - učebnice vysokošk.
Rehabilitace léčebná - motorika - učebnice vysokošk.
000033348
Předmluva ke druhému, přepracovanému vydání 9 // Úvod 11 // 1 Teorie motoriky (S. Trojan, J. Volava) 13 // 1.1 Stručné vysvětlení některých základních pojmíi 13 // 1.1.1 Reflex 13 // 1.1.2 Činnost nervové buňky 14 // 1.1.3 Synapse (zápoj) 15 // 1.2 Nervová soustava a kosterní svalstvo 18 // 1.2.1 Kosterní sval a sarkomera 18 // 1.2.2 Nervosvalová ploténka 22 // 1.2.3 Motorická jednotka 23 // 1.2.4 Projevy činnosti svalu 24 // 1.2.5 Svalový tonus 27 // 2 Centrální mechanismy řízení motoriky (S. Trojan, R. Draga) 29 // 2.1 Senzomotorika 32 // 2.1.1 Proprioreceptivní reflexy 33 // 2.1.2 Gama-systém 36 // 2.1.3 Exteroreceptivní reflexy 37 // 2.1.4 Míšní interneurony 38 // 2.1.5 Činnost a-motoneuronů 41 // 2.1.6 Význam vyšetřování míšních reflexů 43 // 2.1.7 Spinální motorika při poškození míchy 43 // 2.2 Motorický systém polohy 44 // 2.2.1 Postojové reflexy 45 // 2.2.2 Vzpřimovací reflexy 46 // 2.2.3 Funkce mozečku v řízení opěrné motoriky 46 // 2.2.4 Postnatální vývoj opěmé motoriky 51 // 2.3 Motorický systém úmyslného pohybu 52 // 2.3.1 Motorický kortex 53 // 2.3.2 Motorické funkce hlavových nervů 60 // 2.3.3 Součinnost hemisféra motorika 61 // 2.3.4 Činnost bazálních ganglii 62 // 2.3.5 Funkce mozečku v řízení cílené motoriky 74 // 2.3.6 Funkce nucleus ruber 77 // 2.3.7 Podíl talamu na řízení motoriky 78 // 2.3.8 Pokračování vývoje opěmé motoriky, vývoj cílené motoriky 78 // 2.3.9 Úmyslné pohyby 80 // 3 Pohybová soustava z klinického hlediska - část obecná (J. Volava) 83 // 3.1 Přístrojové vyšetření hybné soustavy člověka 83 // 3.1.1 Elektromyografie (analytická, jehlová) 83 // 3.1.2 Polyelektromyografie a další pffsirojové metody // 3.2 Reflexy a reflexní působení // 3.2.1 Význam reflexů v neurologii a rehabilitaci // 3.2.2 Myotatické reflexy // 3.2.3 Hoffmannův reflex //
3.2.4 Svalový tonus // 3.2.5 Relaxace // 3.2.6 Složitější svalové reflexy vyvolané z proprioceptorů // 3.2.7 Exteroreceptivní reflexy, především obranné // 3.2.8 Supraspinální působení na reflexní děje, supraspinální reflexy // 4 Pohybová soustava z klinického hlediska - část speciální (J. Volava) // 4.1 Funkční poruchy pohybového ústrojí // 4.2 Centrální (spastická) paréza // 4.2.1 Patogeneze vzniku centrální parézy // 4.2.2 Rozbor některých příznaků centrální parézy // 4.2.3 Mechanismy podílející se na vzniku projevů centrální parézy // 4.2.4 Rehabilitace u následků centrální parézy mozkového původu. // Cévní mozkové příhody // 4.2.5 Rehabilitace u následků centrální parézy míšního původu. Stavy po poranění míchy // 4.3 Extrapyramidové syndromy (klinické poruchy bazálních ganglií) // 4.3.1. Parkinsonův syndrom (hypertonicko-hypokinetický) // 4.3.2 Mimovolní pohyby (hyperkineticko-hypotonické syndromy) // 4.4 Mozečkový syndrom // 4.5 Vestibulární syndrom // 4.6 Spinální ataxie (syndrom zadních míšních provazců) // 4.7 Paréza periferního neuronu // 5 Léčebná rehabilitace dětí s poruchou centrálního motoneuronu (J. Pfeiffer) // 5.1 Jak rozhodnout, zda ordinovat léčebný tělocvik // 5.2 Jaké rehabilitační postupy doporučit // 5.3 Jaké vyšetření provedeme // 5.4 Vojtova metoda reflexní lokomoce // 5.4.1 Praktické provádění Vojtovy metody // 5.5 Metodika manželů Bobathových // 5.6 Metodika profesora Tardieu // 6 Systém moderní rehabilitace (J. Pfeiffer) // 6.1 Definice // 6.1.1 Vývoj pojetí a definice rehabilitace // 6.1.2 Vývoj organizace rehabilitace // 6.2 „Objev tří nových pojmů", velmi významných v rehabilitaci - porucha (orgán), disabilita (člověk), handicap (společnost) // 6.2.1 Poruchy - impairments // 6.2.2 Disability // 6.2.3 Handicapy 201 //
6.2.4 Kritika prvního vydaní systému IC IDH 201 // 6.2.5 Doporučené změny 202 // 6.2.6 Navrhované změny v pojetí poruch orgánů a jejich funkcí 203 // 6.3 Úvod do medicínských prostředků subsystému rehabilitace 212 // 6.3.1 Vliv specializace 213 // 6.3.2 Praktické provádění rehabilitace 214 // 6.4 Kontuze mozku a jeho rehabilitace 214 // 6.4.1 Poruchy různých systémů mozku 215 // Rejstřík 219
cnb001023540

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC