Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.05.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:12x 
BK
3., přepracované a doplněné vyd.
Praha : Grada, 2005
237 s. : il.

objednat
ISBN 80-247-1296-2 (brož.)
V pub. uvedeno též logo Avicena
Obsahuje ilustrace, tabulky, grafy, rejstřík
Pohyb - fyziologie - učebnice vysokošk.
Rehabilitace léčebná - motorika - učebnice vysokošk.
000033349
Obsah // Předmluva ke třetímu, přepracovanému a doplněnému vydání...9 // Předmluva ke druhému, přepracovanému vydání...10 // Úvod...11 // 1 Teorie motoriky (S. Trojan, J. Votava)...13 // 1.1 Stručné vysvětlení některých základních pojmů...13 // 1.1.1 Reflex...13 // 1.1.2 Činnost nervové buňky...14 // 1.1.3 Synapse (zápoj)...15 // 1.2 Nervová soustava a kosterní svalstvo...18 // 1.2.1 Kosterní sval a sarkomera...18 // 1.2.2 Nervosvalová ploténka...22 // 1.2.3 Motorická jednotka...23 // 1.2.4 Projevy činnosti svalu...24 // 1.2.5 Svalový tonus...27 // 2 Centrální mechanismy řízení motoriky (S. Trojan, R. Druga)...•...29 // 2.1 Senzomotorika...32 // 2.1.1 Proprioreceptivní reflexy...33 // 2.1.2 Gama-systém...36 // 2.1.3 Exteroreceptivní reflexy...37 // 2.1.4 Míšní intemeurony...38 // 2.1.5 Činnost a-motoneuronů...41 // 2.1.6 Význam vyšetřování míšních reflexů...43 // 2.1.7 Spinální motorika při poškození míchy...43 // 2.2 Motorický systém polohy...44 // 2.2.1 Postojové reflexy...45 // 2.2.2 Vzpřimovací reflexy...46 // 2.2.3 Funkce mozečku v řízení opěrné motoriky...46 // 2.2.4 Postnatální vývoj opěrné motoriky...51 // 2.3 Motorický systém úmyslného pohybu...52 // 2.3.1 Motorický kortex...53 // 2.3.2 Motorické funkce hlavových nervů...60 // 2.3.3 Součinnost hemisfér a motorika...61 // 2.3.4 Činnost bazálních ganglii...62 // 2.3.5 Funkce mozečku v řízení cílené motoriky...74 // 2.3.6 Funkce
nucleus ruber...78 // 2.3.7 Podíl talamu na řízení motoriky...79 // 2.3.8 Pokračování vývoje opěrné motoriky, vývoj cílené motoriky...79 // 2.3.9 Úmyslné pohyby...81 // 3 Pohy bo vá sousta va z klinického hlediska-část obecná (?. Vôtó va j...83 // 3.1 Přístrojové vyšetření hybné soustavy člověka...83 // 3.1.1 Elektromyografie (analytická, jehlová)...83 // 3.1.2 Polyelektromyografie a další přístrojové metody...85 // 3.2 Reflexy a reflexní působení...87 // 3.2.1 Význam reflexů v neurologii a rehabilitaci...88 // 3.2.2 Myotatické reflexy...89 // 3.2.3 Hoffmannův reflex...92 // 3.2.4 Svalový tonus...94 // 3.2.5 Relaxace...95 // 3.2.6 Složitější svalové reflexy vyvolané z proprioceptorů...95 // 3.2.7 Exteroreceptivní reflexy, především obranné...97 // 3.2.8 Supraspinální působení na reflexní děje, supraspinální reflexy...100 // 4 Pohybová soustava z klinického hlediska - část speciální (J. Votava)...103 // 4.1 Funkční poruchy pohybového ústrojí...104 // 4.2 Centrální (spastická) paréza...107 // 4.2.1 Patogeneze vzniku centrální parézy...108 // 4.2.2 Rozbor některých příznaků centrální parézy...109 // 4.2.3 Mechanismy podílející se na vzniku projevů centrální parézy...112 // 4.2.4 Rehabilitace u následků centrální parézy mozkového původu. // Cévní mozkové příhody...112 // 4.2.5 Rehabilitace u následků centrální parézy míšního původu. // Stavy po poranění míchy...117
// 4.3 Extrapyramidové syndromy (klinické poruchy bazálních gangliQ...121 // 4.3.1 Parkinsonův syndrom (hypertonicko-hypokinetický)...122 // 4.3.2 Mimovolní pohyby (hyperkineticko-hypotonické syndromy)...124 // 4.4 Mozečkový syndrom...126 // 4.5 Vestibulární syndrom... 128 // 4.6 Spinální ataxie (syndrom zadních míšních provazců)...129 // 4.7 Paréza periferního neuronu...129 // 5 Léčebná rehabilitace dětí s poruchou centrálního motoneuronu (7. . . 131 // 5.1 Jak rozhodnout, zda ordinovat léčebný tělocvik...131 // 5.2 Jaké rehabilitační postupy doporučit...132 // 5.3 Jaké vyšetření provedeme...133 // 5.4 Vojtova metoda reflexní lokomoce...142 // 5.4.1 Praktické provádění Vojtovy metody...145 // 5.5 Metodika manželů Bobathových...149 // 5.6 Metodika profesora Tardieu...163 // 6 Systém moderní rehabilitace (7. Pfeiffer)...195 // 6.1 Definice...195 // 6.1.1 Pojetí a definice rehabilitace...195 // 6.1.2 Vývoj organizace rehabilitace...196 // 6.2 „Objev“ tří nových pojmů velmi významných pro rehabilitaci - porucha // na úrovni orgánu, disabilita na úrovni jedince, handicap jedinec versus společnost...197 // 6.2.1 Kritika nových pojmů a jejich vývoj až ? současné definitivní verzi. . . . 198 // 6.2.2 Mezinárodní klasifikace funkčních schopností (funkčních schopností, // disability a zdraví)...199 // 6.2.3 Jak kvalifikovat jednotlivé hodnoty klasifikace...199 // 6.3 Definice pojmů poslední definitivní
verze Mezinárodní klasifikace funkčních // schopností...200 // 6.4 Základní stručná informace, jaks klasifikací pracovat...201 // 6.4.1 Tělesné funkce (označení b = body)...201 // 6.4.2 Tělesné struktury (označení s = struktury)...211 // 6.4.3 Aktivity a participace (označení d = disability)...212 // 6.4.4 Faktory prostředí (označení e = environment)...218 // 6.5 Organizační prostředky systému rehabilitace...221 // 6.5.1 Problém specializace lékařů a dalších odborníků...222 // 6.6 Praktické provádění rehabilitace nervových poruch...223 // 6.6.1 Kontuze mozku a jeho rehabilitace...223 // 6.6.2 Poruchy různých systémů mozku...224 // 6.7 Závěr ...227 // Rejstřík...229

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC