Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

svozilová (@@20120509-16:21:24@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2007
510 s. ; 29 cm + 1 CD-ROM

ISBN 978-80-246-1425-0 (váz.)
Obsahuje bibliografii
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000033412
Obsah // Mluvená čeština v číslech: předmluva k jejímu frekvenčnímu slovníku 7 // Frekvenční slovník mluvené češtiny, jeho pojetí a povaha 11 // 1.0 Zdroje 11 // 1.1 Složení zdrojů 11 // 1.2 Dotazník 11 // 1.3 Sociolingvistické aspekty sledované při tvorbě korpusu PMK 12 // 2.0 Lexikální jednotka v textu a slovníku 13 // 2.1 Víceslovná lemmata 13 // 2.2 Víceslovné tvary 13 // 2.3 Podoba lemmatu a postup při vyhledávání 13 // 2.4 Důsledky abecedního řazení 14 // 2.5 Lemmatizace frazémů, zejména verbálních a propozičních. Problematika odkazování 14 // 3.0 Zvláštní případy kategorizace a kódování 14 // 3.1 Specifické zpracování tříd/typů slov 14 // 3.2 Specifické zpracování jednotlivých, zvi. nepravidelných slov 14 // 3.3 Specifické zpracování syntaktických jevů 14 // 3.4 Nedořečená slova, opakování, elipsy a jiné specifické jevy nepřipravených mluvených projevů 14 // 3.5 Záporné tvary 15 // 4.0 Slovník málo frekventovaných slov (frekvence 1, hapaxy) 15 // 5.0 Popis kódů // 5.1 Kódování plné a redukované // 5.2 První pozice kódu // 5.3 Poslední pozice kódu // 5.4 Kódy při plném kódování // 5.4.1 Slovní druh: substantivum // 5.4.2 Slovní druh: adjektivum // 5.4.3 Slovní druh: zájmeno 18 // 5.4.4 Slovní druh: číslovka 18 // 5.4.5 Slovní druh: sloveso 19 // 5.4.6 Slovní druh: příslovce 20 // 5.4.7 Slovní druh: předložka 21 // 5.4.8 Slovní druh: spojka 22 // 5.4.9 Slovní druh: citoslovce 22 // 5.4.10 Slovní druh: částice 22 // 5.4.11 Slovní druh: frazém 23 // 5.4.12 Slovní druh: jiné (citátové výrazy, zkratky, propria) 24 // 5.5 Kódy při redukovaném kódování 24 // 5.5.1 Slovní druh: substantivum 25 // 5.5.2 Slovní druh: adjektivum 25 // 5.5.3 Slovní druh: zájmeno 25 // 5.5.4 Slovní druh: číslovka 25 // 5.5.5 Slovní druh: sloveso 25 //5.5.6 Slovní druh: příslovce 25 //
5.5.7 Slovní druh: předložka 25 // 5.5.8 Slovní druh: spojka 25 // 5.5.9 Slovníidruh: citoslovce 25 // 5.5.10 Slovní druh: častice 25 // 5.5.11 Slovní druh: frazém 25 // 5.5.12 Slovní druh: jiné (citátové výrazy, zkratky, propria) 26 // Prezentace a hledání ve Frekvenčním slovníku 27 // Plný kódovník Pražského mluveného korpusu 29 // Abecední slovník mluvené češtiny (lemmat i tvarů, s frekvencemi) 37 // Abecední slovník málo frekventovaných slov (s frekvencí 1, tj. jen lemmata) 475 // Frekvenční přehledy 499 // 1000 nejčastějších slov 499 // 1000 nejčastějších autosémantických slov 503 // 200 nejčastějších synsémantických slov 507 // 100 nejčastějších substantiv 508 // 100 nejčastějších adjektiv 509 // 100 nejčastějších verb 509 // 100 nejčastějších adverbii 510 // Frekvenční zastoupení
slovních druhů v Pražském mluveném korpusu 511

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC