Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

kozy (@@20120708-10:16:28@@) -- 
1 (hodnocen1 x )
(6) Půjčeno:18x 
BK
Vyd. 1.
V Ostravě : Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2008
328 s. : il., grafy ; 21 cm

ISBN 978-80-7368-630-7 (brož.)
Spisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity ; č. 192/2008
Obsahuje tabulky
Bibliografie na s. 311-321, bibliografické odkazy
Anglické, německé a polské resumé
000033419
1 Úvod -- 2 Charakteristika literatury a pramenů -- 2.1 Literatura -- 2.2 Prameny tištěné -- 2.3 Prameny archivní -- 3 Správní vývoj Rakouského Slezska s důrazem -- na zemědělskou problematiku -- 3.1 Ministerstvo zemědělství a jeho činnost v letech 1848-1914 -- 3.2 Orgány zemské správy slezské a jejich vztah -- k zemědělské problematice -- 4 Zemědělské zákonodárství -- 5 Geografický, geomorfologický a klimatický -- rozbor Rakouského Slezska -- 5.1 Horopis -- 5.2 Klimatické a půdní podmínky , -- 6 Půdní fond a jeho proměny ve 2. polovině -- 19. a na počátku 20. století -- 7 Rostlinná výroba -- 7.1 Vliv klimatu na složení a využitelnost slezských půd -- pro rostlinnou výrobu -- 7.2 Rozdělení Rakouského Slezska do výrobních oblastí -- a podoblastí -- 7.3 Zaměření rostlinné výroby a její výsledky -- 8 Živočišná výroba -- 8.1 Dobytkářství -- 8.2 Chov koní -- 8.3 Chov ovcí ---
8.4 Chov vepřů, koz a ostatních zvířat -- 9 Vlastnické poměry a strukturální proměna -- slezského venkova -- 9.1 Formování vlastnických vztahů na prahu nové epochy -- a boj bezzemků o půdu -- 9.2 Exkurz č. 1: Zrušení roboty a problematika vyvažování v Rakouském Slezsku -- 9.3 Velikostní struktura slezských hospodářství a jejich majitelé -- 9.4 Velkostatkářská držba Rakouského Slezska -- v letech 1848-1914 -- 9.4.1 Vlastníci velkostatků a jejich charakteristika -- 9.4.2 Exkurz č. 2: Příklad koncentrace pozemkové držby -- na hraběcím rodu Larisch-Mönnich -- 9.5 Profesní charakteristika pozemkových vlastníků -- 9.6 Pozemkové vlastnictví a forma jeho využití podle právního vztahu -- 9.7 Pozemkové vlastnictví podle formy jeho využití -- 10 Sociální vztahy na slezském venkově -- 10.1 Demografická charakteristika slezkého obyvatelstva a budování ostravské průmyslové oblasti ---
10.2 Socio-profesní charakteristika obyvatel Rakouského Slezska -- 10.3 Proces postupného zadlužování se slezského venkova -- 11 Zemědělství Rakouského Slezska v procesu modernizace -- 11.1 Proces modernizace z metodologického hlediska -- 11.2 Mechanizace a její prosazování se v Rakouském Slezsku -- 11.3 Meliorace -- 11.4 Zemědělské školství a osvěta -- 11.4.1 Rolnická škola v Horních Heřmanicích -- 11.4.2 Rolnická škola v Chotěbuzi u Těšína -- 11.4.3 Rolnická škola v Klimkovicích -- 11.4.5 Zemědělské spolky a společnosti -- 11.5 Zapojení rolníka do procesu modernizace -- 12 Mikrosonda č. 1: Velkostatek Hlavnice -- 12.1 Struktura archivních fondů -- 12.2 Dějiny obce a přehled vlastnických vztahů -- 12.3 Struktura půdního fondu -- 12.4 Podíl rostlinné výroby na celkovém hospodaření velkostatku -- 12.5 Podíl živočišné výroby na celkovém hospodaření velkostatku -- 12.6 Velkostatek v Hlavnici a bilance jeho hospodaření ---
12.7 Závěrečné shrutí -- 13 Mikrosonda č. 2: Velkostatek Jindřichov -- 13.1 Struktura archivního fondu -- 13.2 Dějiny obce a přehled vlastnických vztahů -- 13.3 Struktura půdního fondu -- 13.4 Vnitřní struktura velkostatek Jindřichov -- 13.5 Podíl rostlinné výroby na celkovém hospodaření velkostatku -- 13.6 Podíl živočišné výroby na celkovém hospodaření velkostatku -- 13.7 Velkostatek Jindřichov a bilance jeho hospodaření -- 13.8 Závěrečné shrnutí -- 14 Závěr

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC