Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
1 (hodnocen1 x )
(15.5) Půjčeno:31x 
BK
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1992
373 s., [16] s. obr. příl. : il., mapy (částečně barev.) ; 24 cm

ISBN 80-04-25153-6 (váz.)
Učebnice pro vysoké školy
Obsahuje bibliografii na s. 357-360 a rejstřík
* geografická kartografie * mapy
Kartografie geografická - učebnice vysokošk.
000033451
PŘEDMLUVA ...7 // 1 KARTOGRAFIE ...13 // 1.1 Dělení kartografie ...14 // 1.2 Kartografické instituce ...14 // 1.3 Základní kartografická literatura ...15 // 2 MAPA ...18 // 2.1. Tvar Země ...18 // 2.2 Plán a mapa ...20 // 2.3 Měřítko ...22 // 2.4 Druhy map ...23 // 2.5 Postup zpracování map ...29 // 3 MATEMATICKÁ KARTOGRAFIE ...32 // 3.1 Souřadnicové systémy ...32 // 3.1.1 Zeměpisné souřadnice ...32 // 3.1.2 Výpočty na kouli a elipsoidu ...33 // 3.1.3 Konstrukční, polární a pravoúhlé souřadnice ...36 // 3.2 Klasifikace kartografických zobrazení ...40 // 3.3 Jednoduchá zobrazení ...43 // 3.3.1 Azimutální zobrazení ...44 // 3.3.2 Válcová zobrazení ...52 // 3.3.3 Kuželová zobrazení ...58 // 3.4 Obecná zobrazení ...64 // 3.4.1 Nepravá zobrazení ...65 // 3.4.2 Polykónická zobrazení ...71 // 3.4.3 Víceplošná a neklasifikovaná zobrazení ...74 // 3.5 Geodetická zobrazení ...77 // 3.6 Zkreslení ...79 // 3.6.1 Zkreslení u jednoduchých zobrazení ...81 // 3.6.2 Zkreslení u obecných zobrazení ...84 // 4 GEODETICKÉ PRÁCE ...88 // 4.1 Geodetické základy mapových děl ...88 // 4.1.1 Polohové sítě ...89 // 4.1.2 Výškové a tíhové sítě ...91 // 4.2 Mapování ...93 // 4.2.1 Teodolit ...94 // 4.2.2 Podrobné měření polohopisu ...96 // 4.2.3 Nivelační přístroj ...99 // Я // 4.2.4 Výškopisné měření ...100 // 4.2.5 Tachymetrie ...103 // 4.2.6 Fotogrammetrické mapování ...109 // 5 DÁLKOVÝ PRŮZKUM ZEMĚ ...112 // 5.1 Druhy snímků ...112 // 5.2 Letecké snímkování ...115 // 5.3 Kosmické snímkování ...117 // 5.4 Jednoduché práce se snímky ...119 // 5.5 Interpretace snímků ...122 // 5.6 Postupy a metody interpretace ...124 // 5.7 Využití snímků v kartografii ...126 //
6 GENERALIZACE A VYJADŘOVACÍ PROSTŘEDKY ...128 // 6.1 Kartografická generalizace ...128 // 6.1.1 Činitelé ovlivňující generalizaci ...129 // 6.1.2 Druhy generalizace ...130 // 6.2 Kartografické vyjadřovací prostředky ...133 // 6.2.1 Bodové značky ...134 // 6.2.2 Čárové značky ...135 // 6.2.3 Plošné značky ...137 // 6.2.4 Diagramy ...139 // 6.2.5 Prostorové vyjadřovací prostředky ...140 // 6.2.6 Barva ...141 // 6.2.7 Písmo ...143 // 7 OBSAH MAP ...147 // 7.1 Doplňkové a konstrukční prvky ...148 // 7.1.1 Mimorámové údaje ...148 // 7.1.2 Mapový rám a rámové údaje ...149 // 7.1.3 Souřadnicové sítě ...150 // 7.2 Výškopis ...150 // 7.2.1 Výškové body ...151 // 7.2.2 Vrstevnice ...152 // 7.2.3 Barevná hypsometrie ...156 // 7.2.4 Stínování ...159 // 7.2.5 Srafy ...163 // 7.2.6 Kresba skal ...165 // 7.3 Polohopis ...167 // 7.3.1 Vodstvo ...167 // 7.3.2 Půdní a rostlinný kryt ...169 // 7.3.3 Sídla ...171 // 7.3.4 Komunikace ...173 // 7.3.5 Hranice ...175 // 7.4 Popis mapy ...176 // 7.4.1 Geografická jména ...177 // 7.4.2 Cizí a vžitá jména ...178 // 7.4.3 Umísťování popisu do mapy ...180 // 8 TEMATICKÁ KARTOGRAFIE ...183 // 8.1 Tematický obsah a jeho zpracování ...183 // 8.1.1 Metody znázorňování ...184 // 8.1.2 Kombinace metod a velikostní stupnice ...192 // 8.2 Tematické mapy ...193 // 8.2.1 Klasifikace tematických map ...194 // 8.2.2 Mapy přírodních jevů ...195 // 8.2.3 Mapy společenských jevů ...198 // 8.2.4 Ostatní tematické mapy ...203 // 9 MAPÁM PŘÍBUZNÁ ZNÁZORNĚNÍ ...205 // 9.1 Prostorová znázornění ...205 // 9.1.1 Glóby ...206 // 9.1.2 Modely reliéfu a reliéfní mapy ...208 // 9.1.3 Anaglyfové mapy a hologramy ...211 // 9.2 Rovinná znázornění ...213 // 9.2.1 Snímky a fotomapy ...213 // 9.2.2 Blokdiagramy ...214 // 9.2.3 Pohledové mapy ...217 // 9.2.4 Jiná znázornění ...217 //
10 REDIGOVÁNÍ A KARTOGRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ MAP . . 222 // 10.1 Redakční příprava ...223 // 10.2 Sestavitelský originál ...225 // 10.3 Vydavatelský originál ...233 // 11 REPRODUKCE MAP (M. Mikšovský) ...240 // 11.1 Sazba ...241 // 11.2 Fotografické a kopírovací práce ...242 // 11.3 Tiskařské práce ...248 // 11.4 Reprografické techniky ...251 // 12 POČÍTAČOVÁ KARTOGRAFIE ...253 // 12.1 Hlavní principy a zařízení ...253 // 12.2 Postup zpracování konkrétní mapy ...258 // 12.3 Možnosti uplatnění ...259 // 13 UŽITÍ MAP ...262 // 13.1 Orientace a pohyb podle mapy ...263 // 13.1.1 Určování světových stran ...263 // 13.1.2 Orientace mapy a určování vlastního stanoviště ...265 // 13.1.3 Pohyb podle mapy ...267 // 13.2 Čtení a interpretace map ...268 // 13.2.1 Teoretická část ...268 // 13.2.2 Praktické ukázky ...270 // 13.3 Kartometrie ...274 // 13.3.1 Chyby při měření ...274 // 13.3.2 Odečítání souřadnic ...275 // 10 // 13.3.3 Měření délek ...278 // 13.3.4 Měření úhlů ...280 // 13.3.5 Měření ploch ...283 // 13.4 Morfometrie ...288 // 13.4.1 Využití hypsografické křivky ...289 // 13.4.2 Využití čtvercové sítě ...291 // 13.4.3 Zjišťování zakřivení, orientace a expozice ...294 // 13.4.4 Zjišťování viditelnosti a určování středů území ...297 // 13.5 Hodnocení map ...299 // 13.5.1 Složky hodnocení ...300 // 14 KARTOGRAFICKÁ DÍLA SOUČASNOSTI ...303 // 14.1 Pokrytí světa topografickými mapami ...303 // 14.2 Mnohalistové mapy světa ...304 // 14.2.1 Mapy 1 : 1 000 000 ...304 // 14.2.2 Mapy 1 : 2 500 000 ...305 // 14.2.3 Mapy 1 :5 000 000 ...307 // 14.3 Soubory map ...307 // 14.4 Zahraniční atlasy ...309 // 14.5 Československé atlasy ...318 //
14.6 Československé mapy velkých měřítek do 1 : 5 000 // a topografické mapy ...321 // 14.6.1 Mapy velkých měřítek do 1 : 5 000 321 // 14.6.2 Topografické mapy III. vojenského mapování ...324 // 14.6.3 Topografická mapa generálního štábu ČSA // a Topografická mapa 1 : 10 000 327 // 14.6.4 Základní mapa ČSFR ...330 // 14.6.5 Nedokončené a dočasné topografické mapy z let 1923-1952 . . 332 // 14.7 Ostatní soudobé československé mapy ...333 // 14.8 Archívování map ...335 // 15 DĚJINY KARTOGRAFIE (L. Mucha) ...339 // 15.1 Prehistorické počátky kartografie ...339 // 15.2 Starověká kartografie ...339 // 15.2.1 Starověký Východ ...339 // 15.2.2 Řecko ...340 // 15.2.3 Řím ...341 // 15.3 Kartografie středověku ...341 // 15.3.1 Evropská kartografie ...342 // 15.3.2 Mimoevropská kartografie ...343 // 15.3.3 Renesance kartografie ...344 // 15.4 Novověká kartografie ...345 // 15.4.1 Doba velkých objevů ...345 // 15.4.2 Další rozvoj kartografie ...345 // 15.4.3 Chorografické mapy ...346 // 15.4.4 Velké atlasy ...346 // 15.4.5 Renesanční a barokní glóby ...348 // 15.4.6 Reformace kartografie ...349 // 15.4.7 Kartografie 19. století ...351 // 15.5 Staré mapy našich zemí ...353 // DOMÁCÍ LITERATURA ...357 // ZAHRANIČNÍ LITERATURA ...359 // SLOVNÍČEK CIZOJAZYČNÝCH TERMÍNŮ ...361 // REJSTŘÍK ...366
(OCoLC)85636810
cnb000074896

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC