Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Elka Press, 2006
300 s. : il. (převážně barev.), portréty, faksim., erby ; 32 cm

ISBN 80-902745-9-5 (váz.)
Militaria ; sv. 21
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 297-300
Anglická, francouzská, německá a ruská resumé
000033464
OBSAH // OBSAH...5 // SLOVNÍČEK...7 // PŘEDMLUVA...10 // Úvodní slovo autora...12 // 1 FALERIST1KA - POMOCNÁ VĚDA HISTORICKÁ...13 // 2 OBDOBÍ PŘEDHABSBURSKÉ...17 // 2.1 Rády duchovně-rytířské...17 // 2.1.1 Suverénní vojenský a špitální řád sv. Jana Jeruzalémského z Rhodosu a z Malty (Ordo sacrae domus hospitalis // s. Joannis cum alba cruce. Ordo Melitensium)...17 // 2.1.2 Vojenský a špitální rád sv. Lazara Jeruzalémského // (Ordo militaris et hospitalaris sancti Lazaři Hierosolymitani). .23 // 2.1.3 Rád templářů (Pauperes commilitiones Cristi templique // Salomonici, Milites Templarii)...29 // 2.1.4 Řád německých rytířů (Ordo Equestres Teutonicorum hospitalis // Sanctae Mariae)...31 // 2.1.5 Rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou (Ordo militaris // Crucigerorum cum rubea Stella)...39 // 2.1.6 Řád svátého Ducha (Fratres equites hospitalis Sancti Spiritus) .45 // 2.1.7 Řád rytířů strážců Božího hrobu (Fratres Cruciferi dominici // sepulchri Hierosolymitani)...46 // 2.2 Světské rytířské a dvorské řády - střední Evropa a Země // koruny ěeské...48 // 2.2.1 Bratrské společenstvo rytířů sv. Jiří...50 // 2.2.2 Bratrstvo zlaté spony...50 // 2.2.3 Společenstvo českého krále neboli Řád točenice...51 // 2.2.4 Společenstvo kadeře neboli Rád copu...56 // 2.2.5 Společenstvo neboli Řád salamandra...56 // 2.2.6 Vojsko rytířů bílé orlice neboli Řád bílé orlice...57 // 2.2.7 Rytířský
řád sv. Jiří...59 // 2.2.8 Rytířský Rád draka neboli Dračí řád...60 // 3 NÁSTUP HABSBURKŮ NA ČESKÝ TRÜN...64 // 3.1 Rytířské, záslužné a dámské řády a instituce...64 // 3.1.1 Český řád Tusinu...64 // 3.1.2 Rád křesťanského rytířstva blahoslavené Panny Marie // a svátého Michaela...65 // 3.1.3 Rytířský řád smrtihlava...68 // 3.1.4 Lehnicko-břežský lovecký řád zlatého jelena...69 // 3.1.5 Lovecký řád sv. Huberta hraběte Sporcka alias // Český řád sv. Huberta...70 // 3.1.6 Šlechtická lovecká společnost Diany Lovkyně...72 // 3.1.7 Rytířský řád zlatého rouna...73 // 3.1.8 Rád orlice s křížem Franze Antona hraběte Sporcka...81 // 3.1.9 Vojenský rytířský řád sv. Jáchyma...82 // 3.1.10 Rytířský řád sv. Ruperta...83 // 3.1.11 Vojenský řád Marie Terezie...86 // 3.1.12 Královský uherský vysoký řád svátého Štěpána, apoštolského krále...93 // 3.1.13 Rakouský císařský řád Leopoldův...101 // 3.1.14 Rakouský císařský řád železné koruny...111 // 3.1.15 Rakouský císařský řád Františka Josefa...120 // 3.1.15 Rakouský císařský řád Františka Josefa...120 // 3.1.16 Dekorace Vojenské nadace Alžběty Terezie...127 // 3.1.17 Matriční odznak zemské stavovské šlechty v Tyrolích...130 // 3.1.18 Dámský řád otrokýň ctnosti...134 // 3.1.19 Vysoký dámský šlechtický řád hvězdokřížový...137 // 3.1.20 Rakouský císařský řád Alžběty...143 // 3.1.21
Ústavy šlechtičen...147 // 3.2 Medaile, kříže a ostatní dekorace...157 // 3.2.1 Drobné objekty faleristického rázu...157 // 3.2.2 Počátky vlády císařovny Marie Terezie...159 // 3.2.3 Pamětní medaile na uzavření míru v Cáchách 1748...160 // 3.2.4 Medaile na paměť založení Vídeňské invalidovny...161 // 3.2.5 Stříbrná medaile za střelbu do terče // pro pohraniční oddíly...162 // 3.2.6 Medaile Marie Terezie pro Flandry z roku 1752...163 // 3.2.7 Čestné medaile neboli Medaile z milosti...163 // 3.2.8 Čestná a záslužná medaile císaře Josefa II...165 // 3.2.9 Odznak rakouských veteránů...168 // 3.2.10 Medaile císaře Josefa II. na paměť založení Akademie // pro vojenské chirurgy z r. 1785...169 // 3.2.11 Záslužná medaile pro vojenské lékaře a chirurgy...170 // 3.2.12 Pamětní a čestná vojenská medaile // a Medaile za statečnost...171 // 3.2.13 Medaile císaře Leopolda II. za boje // v Rakouském Nizozemí...182 // 3.2.14 Medaile za I. koaliční válku s Francií // v Rakouském Nizozemí...185 // 3.2.15 Korunovační medaile císaře Leopolda II...188 // 3.2.16 Civilní záslužné medaile s osobním heslem // panovníka z let 1790-1916 ...190 // 3.2.17 Korunovační medaile císaře Františka II...190 // 3.2.18 Stříbrná medaile pro důstojníky, poddůstojníky a mužstvo Tyrolské výzvy za boj proti Francii z roku 1796 ...193 // 3.2.19 Zlatá a Stříbrná medaile Tyrolské výzvy z roku 1797 ...193 // 3.2.20
Medaile olomouckých dobrovolníků-švališérů // z roku 1796 ...195 // 3.2.21 Záslužná medaile dolnorakouské mobilizační // výzvy z roku 1797...197 // 3.2.22 Záslužný kříž pro vojenské duchovní...199 // 3.2.23 Pamětní a záslužná medaile pro Dalmácii // z roku 1801 ...202 // ŘÁDY A VYZNAMENÁNÍ // 3.2.24 Čestná medaile na povýšení Rakouska // na císařství zvaná Honori ...203 // 3.2.25 Rakouská civilní a záslužná medaile z roku 1804 ...205 // 3.2.26 Český šlechtický kříž z let 1813-1814...208 // 3.2.27 Armádní kříž z let 1813-1814...211 // 3.2.28 Zlatý a stříbrný civilní čestný kříž z let 1813-1814...214 // 3.2.29 Stříbrná holdovací tyrolská medaile císaře Ferdinanda 1...219 // 3.2.30 Civilní čestná medaile za zásluhy Meritis ...220 // 3.2.31 Rakouská medaile a Rakouské vyznamenání // za vědu a umění Literis et artibus...223 // 3.2.32 Lombardská korunovační medaile císaře Ferdinanda I. // z roku 1838 ...227 // 3.2.33 Stříbrná pamětní medaile pro obránce Tyrol z roku 1848...227 // 3.2.34 Vojenský záslužný kříž...229 // 3.2.35 Rakouský zlatý, stříbrný a železný // záslužný kříž 1848/1914 ...234 // 3.2.36 Vojenský služební odznak...237 // 3.2.37 Čestná medaile pro I. prapor // 50. pěšího pluku z roku 1851 ...242 // 3.2.38 Medaile pražského dobrovolného sboru ochranného...244 // 3.2.39 Bronzová pamětní medaile na válku prusko-dánskou // zraku 1864 ...246
// 3.2.40 Stříbrná pamětní medaile pro tyrolské zemské obránce // z roku 1866 ...248 // 3.2.41 Pamětní medaile pro pražské měšťanské ozbrojené // sbory z roku 1866 ...248 // 3.2.42 Válečná medaile...250 // 3.2.43 Vojenská záslužná medaile Signum laudis...251 // 3.2.44 Pamětní medaile na mořskou plavbu z let 1892-1893 ...255 // 3.2.45 Medaile k příležitosti 50. výročí vlády Františka Josefa 1...257 // 3.2.46 Pamětní odznak na blahou paměť polního maršála arcivévody Albrechta...266 // 3.2.47 Čestná medaile za 251etou záslužnou činnost // na poli hasičském a záchranářském...267 // 3.2.48 Pamětní dekorace k 60. výročí panování // císaře Františka Josefa 1...269 // 3.2.49 Čestná medaile za mnoholeté členství // v domobraneckých sborech...273 // 3.2.50 Stříbrná pamětní medaile k padesátému // výročí obrany Tyrol z roku 1909 ... 274 // 3.2.51 Pamětní bosensko-hercegovská medaile...276 // 3.2.52 Pamětní medaile na mořskou plavbu křižníku // SMS Kaiser Franz Josef /. v letech 1910-1912...277 // 3.2.53 Pamětní kříž z let 1912-1913...279 // 3.2.54 Čestné vyznamenání za zásluhy o Červený kříž...281 // 3.2.55 Válečný kříž za civilní zásluhy...285 // 3.2.56 Kříž Františka Josefa...287 // 3.2.57 Pamětní odznak na císaře a krále Františka Josefa 1...289 // 3.2.58 Karlův vojenský kříž...290 // 3.2.59 Uherský odznak rytířů zlaté ostruhy...291 // 3.2.60 Medaile za
zranění...293 // 3.2.61 Civilní záslužná medaile...295 // Seznam literatury...297

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC