Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.3) Půjčeno:93x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2006
140 s. : il.

ISBN 80-7368-223-0 (brož.)
Nad názvem: Ostravská univerzita Ostrava, Zdravotně sociální fakulta
Obsahuje ilustrace, fotografie, grafy, tabulky, bibliografické odkazy
Zdraví veřejné - ochrana - metody laboratorní - učebnice vysokošk.
000033484
Vítězslav Jiřík - © copyright // Fyzikálni a chemické laboratorní metody v ochraně veřejného zdrávi // Fyzikální a chemické laboratorní metody // v ochraně veřejného zdraví // Autor: // RNDr. Vítězslav Jiřík // Recenzovali: // RNDr. Karel Maxa Ing. Vladimíra Němcová // Obsah: // Obsah:...3 // Úvod...5 // 1. Přehled pojmů, názvosloví, veličin, jednotek...7 // 2. Měření a hodnocení expozic hluku a vibracím...15 // 2.1. Zvuk a hluk...15 // 2.2. Měření a hodnocení hluku...20 // 2.3. Vibrace...22 // 2.4. Měření a hodnocení vibrací...26 // 3. Měření a hodnocení expozic elektromagnetickým polím a záření...29 // 3.1. Přehled polí a záření...29 // 3.2. Ionizující záření...32 // 3.3. Optické záření...34 // 3.4. Mikrovlnné a radiofrekvenční záření...40 // 3.5. Nízkofrekvenční elektrická a magnetická pole...43 // 3.6. Měřeni a hodnocení...45 // 4. Analytické metody...49 // 4.1. Senzorická analýza...49 // 4.2. Dělící metody...50 // 4.3. Gravimetrické metody...52 // 4.4. Odměmé metody...53 // 4.5. Elektroanalytické metody...54 // 4.6. Optické metody...55 // 4.7. Rentgenové metody...61 // 4.8. Hmomostní spektrometrie...62 // 4.9. Magnetické rezonanční metody...64 // 4.10. Radioanalytické metody...65 // 5. Vzorkováni, základní měření a analýzy...68 // 5.1. Základní pojmy...68 // 5.2. Proces odebírání vzorků a měření in sítu...69 // 5.3. Odběry vzorků a základní vy šetření
vody...71 // 5.4. Odběry vzorků potravin a pokrmů...76 // 5.5. Další odběry vzorků...78 // 6. Měření a hodnocení expozic škodlivinám v komunálním ovzduší...80 // 6.1. Emise...80 // 6.2. Imise...84 // 6.3. Ovzduší interiérů...88 // 7. Měření a hodnocení expozic škodlivinám v pracovním prostředí...92 // 7.1. Obecný postup při stanov ení expozice pracovníků...92 // // 3 // Yättczslav Jiřík - © copyright // Fyzikální a chemické íaborailoraí metody v ochramé veřeji mého zdra%i // 7.2. Hodnocení naměřených hodnot...95 // 8. Biologické expoziční testy...99 // 8.1. Základní pojmy... 99 // 8.2. BET založené na analýze moče...102 // 8.3. Další BET...105 // 9. Vyšetřování zdravotní nezávadnosti...109 // 9.1. Testování chemických látek a přípravků...109 // 9.2. Testování odpadů...112 // 9.3. Vyšetřování výrobků přicházející do styku s pitnou vodou...113 // 9.4. Vyšetřování výrobků přicházející do styku s potravinami...115 // 9.5. Vyšetřování výrobků pro děti...118 // 9.6. Vyšetřování potravin a ostatních výrobků...119 // 10. Zpracování výsledků měření a vyšetření, interpretace výsledků a zajišťování kvality... ...122 // 10.1. Výsledky méření či vyšetření...122 // 10.2. Statistické zpracování výsledků...125 // 10.3. Interpretace výsledků...132 // 10.4. Zajišťov ání kvality...133 // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC