Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:27x 
BK
Praha : Prometheus, 1996

ISBN 80-7196-017-9
000033534
Rekat.
)BSAH // předmluva ... 5 // 1. Úvod do planimetrie ... 7 // 2. Základem jsou trojúhelníky ... 8 // 3. Shodnost trojúhelníků ... 15 // 4. Shrnutí a opakování ... 24 // 5. Jak řešíme konstrukční úlohy ... 27 // 6. Základní konstrukce trojúhelníků a trojúhelníková nerovnost 33 // 7. Osy, výšky a těžnice v trojúhelníku, kružnice opsaná a vepsaná 38 // 8. Kružnice, obvodové a středové úhly ... 44 // 9. Shrnutí a opakování ... 51 // 10. Posunutí v rovině ... 54 // 11. Otočení a středová souměrnost ... 61 // 12. Osová souměrnost ... 67 // 13. Shrnutí a opakování ... 73 // L4. Podobnost trojúhelníků ... 76 // 15. Věty Eukleidovy a věta Pythagorova ... 83 // 16. Stejnolehlost ... 91 // 17. Shrnutí a opakování ... 100 // 18. Aplikace planimetrie ... 103 // 9. Dodatek o tom, že každá lira má pravidla ... 119 // 3 // 20. Dodatek o důležitosti zobrazení v geometrii ... 125 // 21. Úvod do stereometrie ... 137 // 22. Vzájemná poloha bodů, přímek a rovin ... 141 // 23. Hranoly, jehlany a mnohostěny ... 147 // 24. Shrnutí a opakování ... 154 // 25. Vzájemná poloha tří bodů, tří přímek a tří rovin ... 157 // 26. Průniky mnohostěnů s přímkou a rovinou ... 165 // 27. Shrnutí a opakování ... 176 // 28. Vzdálenosti a odchylky ... 179 // 29. Pravidelná tělesa a volné rovnoběžné promítání ... 189 // 30. Shrnutí a opakování ... 196 // 31. Válce, kužele, koule ... 200 // 32. Sítě, povrchy a objemy ... 208 // 33. Shrnutí a opakování ... 234 // 34. Dodatek o konstrukčních úlohách v prostoru ... 242 // 35. Dodatek o zobrazování prostoru na prostor ... 250 // Řešení úloh z planimetrie ... 257 // Řešení úloh ze stereometrie ... 286 // Seznam používaných matematických symbolů ... 323 // Rejstřík ... 324

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC