Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.5) Půjčeno:55x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2008
69 s. ; 20 cm

ISBN 978-80-7368-593-5 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 68-69
000034073
Cvičení na rozvoj kognitivních dovedností tlumočníka -- Teoretická východiska -- Přínos kognitivní psychologie -- Kognitivní procesy v tlumočení -- Vrozené předpoklady vs. cvičení a trénink -- Trénink kognitivních dovedností -- Trénink koncentrace -- Tleskání čísla -- Tleskání slova -- Určení pořadí -- Sčítací zkouška -- Škrtací zkouška -- Trénink paměti -- Seznamy slov -- Diář -- „Balím si kufr " -- Paměť na čísla -- Shadowing -- Sněhová koule vytváření příběhu -- Sněhová koule reprodukce textu -- Reprodukce textu epizodická paměť -- Reprodukce textu pomocí záchytných bodů. Reprodukce textu s interferencí textu a hluku -- (paměť a odvození významu z kontextu) -- Shadowing s interferencí a anticipací -- Otázky k textu -- Rozvoj kreativity -- Brainstorming -- Mind maping (kognitivní mapování) -- Antonyma -- Synonyma -- Homonyma -- Tvorba slov 1 -- Tvorba slov 2 -- Opsání slov -- Vysvětlení cizích slov -- Doplnění přívlastků -- Slovesně jmenná spojení -- Asociace k číslovkám -- Deník -- Cvičení na rozvoj řečových dovedností tlumočníka -- Spisovná výslovnost -- Samohlásky -- Kvalita -- Kvantita -- Souhlásky -- Výslovnost hláskových skupin -- Slovní přízvuk -- Hlasová hygiena -- Artikulační cvičení -- Nácvik problémových samohlásek -- U -- I -- O -- A -- E -- Nácvik dvojhlásek -- Nácvik problémových souhlásek -- Sykavky -- R, Ř a R, L -- Jazykolamy -- Dechová a řečová cvičení -- Bibliografie

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC