Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:10x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, c2007
vii, 326 s. : il. ; 23 cm

ISBN 978-80-251-1599-2 (brož.)
Jazyky. Učebnice
Francouzsko-český slovník
Obsahuje bibliografii na s. 325-326
Francouzština - terminologie obchodní - učebnice
Francouzština obchodní - učebnice
000034082
SOMMAIRE - OBSAH // Introduction VII // Předmluva Les ressources humaines 1 // Lidské zdroje Unité 1 : Ä la recherche ďemploi 3 // Hledání zaměstnání Unité 2 : Le curriculum vitae et la lettre de motivation 15 // Životopis a motivační dopis Unité 3 : Le cadre juridique du travail 35 // Právní rámec práce Ľentreprise - fiche ďidentité 51 // Podnik se představuje Unité 4 : La visitě ďune entreprise 53 // Návštěva podniku Unité 5 : Créer son entreprise 67 // Založení podniku Unité 6 : Le développement de ľentreprise et ses résultats 85 // Rozvoj podniku a jeho výsledky La vie ďun produit 99 // Život výrobku Unité 7 : La production 101 // Výroba Unité 8 : Le marketing et ľétude de marché 115 // Marketing a analýza trhu // Unité 9 : La publicitě et la promotion des ventes 127 // Reklama a podpora prodeje Unité 10 : Le commerce et la distribution 139 // Obchod a distribuce Unité 11 : Les manifestations commerciales 151 // Obchodní akce Unité 12 : La logistique et les transports 161 // Logistika a doprava Ľargent, la finance 175 // Peníze, finančnictví Unité 13 : La banque 177 // Banka Unité 14 : La comptabilité 197 // Účetnictví Unité 15 : La fiscalité 211 // Daně Unité 16 : La bourse 221 // Burza Le savoir-faire ďune assistante 231 // Práce asistentky Unité 17 : Le secrétariat de ľentreprise et la gestion de l’emploi du temps 233 // Sekretariát a vedení pracovní agendy Unité 18 : Le téléphone et le télex
245 // Telefon a dálnopis Unité 19 : Organiser un voyage d’affaires á ľétranger 259 // Organizace zahraniční služební cesty Unité 20 : La communication interne de ľentreprise 269 // Komunikace v rámci podniku // Unité 21 : Les nouveaux outils de communication / Internet // 285 // Nové prostředky komunikace / Internet La macroéconomie 293 // Makroekonomie Unité 22 : Quelques notions de macroéconomie 295 // Několik pojmů z makroekonomie // ■ Annexes: // Přílohy A1 : Sigles et acronymes dans le frangais des affaires 307 // Seznam zkratek v hospodářské francouzštině A2 : Lexique frangais-théque 311 // Francouzsko-český slovníček A3 : Bibliographie 325 // Bibliografie
cnb001724943

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC