Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.9) Půjčeno:76x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2003
84 s. : il. ; 30 cm

ISBN 80-7042-260-2 (brož.)
Obsahuje tabulky
Nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
Obsahuje bibliografii na s. 83-84
Psychologie forenzní - učebnice vysokošk.
000034097
Obsah: // 1. TEORIE DELIKVENCE A PÉČE O DELIKVENTNÍ JEDINCE...5 // 2. ZLOČIN A TREST...8 // 2.1 Zločin...8 // 2.2 Vina...K // 2.3 Trest...N // 2.3.1 Žádoucí důsledky cite trestu... >2 // 2.3.2 Nežádoucí důsledky trestu...13 // 3. DETERMINANTY DELIKVENCE...16 // 3.1 BlOLOGIZUJÍCi TEORIE...16 // 3.2 Teorie sociologické a sociální...18 // 3.3 Teorie psychologické...20 // 3.4 PO L YETI O LOGICKÝ PŘÍSTUP...22 // 4. PROBLEMATIKA AGRESIVITY...23 // 4.1 Strategie jak zacházet s agresivitou:...24 // 4.2 Výchovné přístupy omezující agresivitu...26 // 4.3 Sociální opatření omezující agresivitu a masmédia...27 // 4.4 HOSTILITA - NEPŘÁTELSTVÍ...28 // 5. OSOBNOSTNÍ DETERMINANTY KRIMINALITY...31 // 5.1 Intelekt a jeho poruchy ve vztahu k trestné činnosti a poradenství ..31 // 5.2 Charakteropatie a defektní hodnotové systémy ve vztahu ke KRIMINALITĚ A PORADENSTVÍ...32 // 5.3 Dynamické proměnně jako zdroje kriminality a poradenství...33 // 5.4 Psychopatie a další psychické poruchy...35 // 5.5 Sociální poruchy, poruchy v komunikaci a problémy v mezilidské interakci a poradenská práce...35 // 5.6 poruchy v aspiraci a sebekoncepci...37 // 5.7 ETNODETERMINACE...37 // 6. ONTOGENETICKÝ PŘÍSTUP V KRIMINOLÓGII...40 // 6.1 PŘEDŠKOLNÍ VĚK...40 // 6.1.1 Ditě jako svědek...40 // 6.1.2 Dítě jako oběť trestné činnosti...41 // 6.1.3 Přednostní zájem dítěte...41 // 6.2 Mladší školní věk...42 // 6.3 Starší školní věk...42
// 6.4 adolescence...43 // 6.4 Dospělost...45 // 7. PROBLEMATIKA SOCIÁLNÍ INTERAKCE VE FORENZNÍ PSYCHOLOGU ...46 // 7.1 Systémové chyby ve vnímání a posuzování druhých osob...46 // 7.1.1 Halo efekt - efekt prvního dojmu... 4? // 7.1.2 Autostereotyp oproti heterostereotypu... 4H // 7.2 Poruchy v systému osobnosti jako determinants chybného vnímání \\ // HODNOCENÍ DRUHÝCH...49 // 3 // 7.2.1 Egocentrická orientace osobnosti...49 // 7.2.2 Obranné mechanismy „ega“ (Já)...49 // 7.2.3 Projekce...KK // 7.2.4 Paranoidnítendence...KK // 7.3 Systémové chyby ve vyhodnocování situací...51 // 7.3.1 Chybné „nastaveni“(Set)... 57 // 7.3.2 Systémové chyby ve vyhodnocováni situaci... >3 // 7.4 FORENZNÍ KOMUNIKACE...55 // 7.4.1 Psychologické aspekty výslechové situace... -’■> // 7.4.2 Posouzeni věrohodnosti výpovědi... // 8. KRIMINALITA MLÁDEŽE...59 // 8.1 Teoretická východiska...59 // 8.2 Specifika trestné činnosti mládeže...03 // 8.3 Mládež, drogy a delikvence...65 // 9. PSYCHOLOGICKÁ V I KK I M O LOG 1 F...67 // 9.1 Tak zvaná „riziková žena“...67 // 9.2 Otázky viktimologickě signalizace...68 // 9.3 Reakce žen na násilí, zejména sexuálně motivované násilí 70 // 9.4 Rape syndrom (trauma) - syndrom znásilněné ženy...70 // 9.5 Sekundární viktimace - druhotně psychické poškození...71 // 9.6 Falešné oběti sexuálního násilí a násilí vůbec...72 // 9.7 Poradenská práce s oběťmi sexi álního násilí...73
// 9.8 V I K ’K O M O L O G I C K Á PROBLEM ATI KA DĚTÍ...7; // 9.9 FORMY SEXUÁLNÍHO ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ ...74 // 9.10 Situace ve kterých dochází ke zneužívání dětí...75 // 9.11 Rizikové děti a rizikové situace...76 // 9.12 Důsledky zneužití a míra poškození...78 // 10. ŠIKANOVÁNÍ...79 // 10.1 AGRESOR, TRÝZNITEL...80 // 10.2 ŠIKANOVANÁ OBĚŤ ...81 // 1 1. LITERATURA...«5 // 11.1 DOPORUČENÁ LITERATURA...84 // 11.2 Použitá literatura...84 // 4
(OCoLC)53272888
cnb001247941

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC