Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1993

ISBN 80-04-26283-X
000034159
Rekat.
Obsah // Rozměry Země a údaje o Zemi jako o vesmírném tělese ...7 // Vzdálenosti mezi poledníky ...7 // Rozloha světadílů ...8 // Světový oceán a jeho hlavní části ...8 // Vybraná pohoří světadílů ...9 // Velké ostrovy a poloostrovy světa ...10 // Objem jednotlivých částí hydrosféry ...10 // Tichý oceán - hlavní moře, zálivy a průlivy ...11 // Atlantský oceán - hlavní moře, zálivy a průlivy ...12 // Indický oceán - hlavní moře, zálivy a průlivy ...13 // Severní ledový oceán - hlavní moře, zálivy a průlivy ...13 // Mořské proudy ... 14 // Světové veletoky ...15 // Velká jezera světa ... 15 // Přírodní (vegetační) pásy, typy půd a jejich zemědělské využití ...16 // Teplota a srážky ve vybraných městech světa ...17 // Nejrozlehlejší země světa ...21 // Nejlidnatější země světa ...21 // Přehled států a zemí světa ...22 // Členské státy Organizace spojených národů ...38 // Státy, jež získaly samostatnost po druhé světové válce ...42 // „Čtvrtý svěť’ - nejméně rozvinuté státy ... 46 // Přirozená ména obyvatelstva ...49 // Nejpočetnější národy světa ...50 // Mesta s nejvétším počtem obyvatel ...54 // Svět, produkce uhlí ...58 // Svět, produkce ropy ...59 // Svět, produkce zemního plynu ...61 // Svět, produkce elektřiny ...62 // Svět, produkce oceli ...65 // Svět, strojírenská produkce ...66 // Svět, produkce osobních automobilů ...68 // Svět, produkce průmyslových hnojiv ...69 // Svět, využití půdního fondu ...71 // Svět, pěstování pšenice ...72 // Svět, pěstování rýže ...73 // Svět, chov skotu, prasat a ovcí ...74 // Svět, produkce mléka a masa ... // Rybolov podle regionů ... 79 // Svět, produkce dřeva ... // Výroba důležitých průmyslových produktů na jednoho obyvatele // ve vybraných zemích ... // Svět, námořní loďstvo ... 81 //
Svět, mezinárodní obchod ... 82 // Česká republika, základní údaje ...83 // Česká republika, délka a vodnost nej důležitějších řek ...83 // Česká republika, největší jezera ...84 // Česká republika, vybrané údaje o vodním hospodářství ...85 // Česká republika, obyvatelstvo ... 85 // Česká republika, vývoj počtu obyvatelstva ...86 // Česká republika, pracující v národním hospodářství podle odvětví ...87 // Česká republika, národnostní složení obyvatelstva ...87 // Česká republika, průmysl - vybrané výroby ...88 // Česká republika, zemědělská a nezemědělská půda ...88 // Česká republika, zemědělství - osevy ...89 // Česká republika, sklizeň hlavních zemědělských plodin podle oblastí ...89 // Česká republika, zemědělství - živočišná výroba ...90 // Česká republika, lesní hospodářství podle oblastí ...90 // Česká republika, vybrané charakteristiky oblastí ...91 // Česká republika, vybrané charakteristiky okresů ...92 // Česká republika, přehled měst s více než 15 000 obyvateli ...94 // Slovenská republika, sklizeň hlavních zemědělských plodin podle oblastí.. 96 // Slovenská republika, zemědělství - živočišná výroba ...96 // Slovenská republika, vybrané charakteristiky oblastí ...97 // Slovenská republika, vybrané charakteristiky okresů ...98 // Slovenská republika, přehled měst s více než 15 000 obyvateli ...99 // Svět, hrubý národní produkt (HNP) a index lidského rozvoje ...100

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC