Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:40x 
BK
3. přepracované vyd., 1. vyd. v nakladatelství Fraus
Plzeň : Fraus, 2001
700 s. : il.

ISBN 80-7238-064-8 (brož.)
Obsahuje tabulky, předmluvu, poznámky, věcný rejstřík
Bibliografie: s. 680-681
Francouzština - gramatika - příručky
000034368
OBSAH // Předmluva ... 10 // Zvuková podoba francouzštiny // Fonetický přepis... 13 // Zvukový systém francouzštiny ... 14 // Zvuková podoba souvislé řeči ...23 // Intonace a melodie...39 // Pauza a mluvní tempo ...44 // Psaná podoba francouzštiny // Francouzská abeceda a hlavní rysy pravopisu...45 // Pravopisná podoba francouzských hlásek...47 // Pravopisná znaménka...68 // Rozlišovací znaménka...68 // Pravopisné dělení slov na slabiky ... 78 // Rozdělovači znaménka ... 80 // Velká začáteční písmena ...90 // Zkratky a značky ...94 // Transliterace... 97 // Slovní zásoba a tvoření slov // Třídění slov podle původu...99 // Tvoření slov odvozováním... 106 // Odvozování příponami... 106 // Odvozování předponami ... 121 // Tvarosloví // PODSTATNÁ JMÉNA ... 130 // Rod podstatných jmen ... 130 // Ženský rod podstatných jmen... 141 // Množné číslo podstatných jmen... 144 // Podstatné jméno ve větě... 155 // 5 // PŘÍDAVNÁ JMÉNA... 159 // Tvary přídavných jmen v rodě mužském a ženském... 159 // Množné číslo přídavných jmen... 167 // Postavení přídavného jména... 169 // Stupňování přídavných jmen ... 179 // URČOVATELÉ ... 192 // Členy... 192 // Ukazovací zájmena nesamostatná ... 227 // Přivlastňovací zájmena nesamostatná...230 // Tázací zájmena nesamostatná... 234 // Neurčitá zájmena ...235 // ČÍSLOVKY ... 246 // Číslovky základní...246 // Číslovky řadové ...250
// Číselná příslovce ... 252 // Zlomky... 252 // Desetinná čísla ... 253 // Číslovky hromadné... 253 // Číslovky násobné ... 254 // Číselné výrazy ... 255 // ZÁJMENA... 256 // Osobní zájmena, zvratná zájmena ...258 // Osobní zájmena nesamostatná ... 259 // Zvratné zájmeno se...267 // Záj menná příslovce y, en ...269 // Osobní zájmena samostatná...275 // Ukazovací zájmena samostatná ...282 // Přivlastňovací zájmena samostatná ...290 // Tázací zájmena samostatná...291 // Vztažná zájmena...301 // Neurčitá zájmena ...312 // SLOVESA ...325 // Slovesné tvary...325 // Přehled časování pravidelných sloves ...326 // Přehled časování zvratných sloves...332 // Slovesné tvary jednoduché...338 // Oznamovací způsob přítomného času ...338 // 6 // Rozkazovací způsob... 340 // Budoucí čas ... 341 // Podmiňovací způsob přítomný... 342 // Příčestí minulé ... 343 // Jednoduché perfektum ... 344 // Imperfektum... 345 // Příčestí přítomné...346 // Konjunktiv přítomný...346 // Konjunktiv imperfekta ...348 // Zvukové a pravopisné zvláštnosti sloves I. třídy... 350 // Slovesné tvary složené... 356 // Pomocná slovesa... 357 // Trpný rod ...358 // Přehled časování nepravidelných sloves... 360 // Neosobní slovesa ...381 // Zvratná slovesa... 383 // Polopomocná slovesa...385 // Slovesný vid...392 // Infinitiv... 393 // Příčestí přítomné...410 // Přechodník přítomný ...412 // Příčestí
minulé ...414 // Příčestí minulé složené...415 // Shoda příčestí minulého...416 // Užívání slovesných způsobů a časů ... 418 // Oznamovací způsob...418 // Přítomný čas...418 // Složené perfektum ...419 // Imperfektum...420 // Předminulý čas...421 // Jednoduché perfektum ...422 // Passé antérieur ...423 // Užívání hlavních minulých časů (shrnutí) ...423 // Dvojitě složené časy...424 // Budoucí čas ...424 // Předbudoucí čas ...425 // Rozkazovací způsob...426 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC