Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:27x 
BK
1. vyd.
Praha : Odeon, 1991
720 s. ; 21 cm

ISBN 80-207-0335-7
Klub čtenářů ; sv. 652
italština
Překlad z italštiny
000034485
Rekat.
OBSAH // 1. KETER // 1. Když světlo nekonečna ...11 // 2. Též máme různé pozoruhodné hodiny ... 19 // 2. ??? // 3. In hanc utilitatem clementes angeli ... 31 // 4. Kdo se snaží proniknout // do Růžové zahrady filozofů...39 // 5. Dvaadvacet základních písmen...43 // 6. Juda Leon se dio a permutaciones ...53 // 3. BINA // 7. Od konce světa si toho moc neslibujte...59 // 8. Vzešel jsem ze světla a z bohů...64 // 9. V pravé ruce držel pozlacenou trubku...70 // 10. A konečně se kabalisticky neodvodí nic ... 74 // 11. Jeho sterilita byla nekonečná ...81 // 12. Sub umbra alarum tuarum...86 // 13. Li frere, li mestre du Temple ...93 // 14. Přizná se třeba i ? zabití Pána našeho ... 110 // 15. Šel bych pro vás požádat o pomoc // ? hraběti Z Anjou... 121 // 16. Před zatčením byl v řádu jen devět měsíců . 127 // 17. Templáři zmizeli a odnesli si s sebou // tajemství... 134 // 18. Je strašlivě proděravělá, samá škvíra // a jeskyně... 140 // 19. Řád nepřestal existovat ani na okamžik . . . 147 // 20. Neviditelný střed, vládce, // který se musí probrat z dřímot ... 156 // 21. Grál je tak těžký... 166 // 22. Nechtěli, aby jim byly kladeny otázky ... 170 // 4. CHESED // 23. Analogií protikladů je vztah světla ke stínu . // 24. Sauvez la faible Aischa ... // 25. Z těchto tajemných zasvěcenců se stali . . . // 26. Všechny tradice na této zemi ... // 27. Jednou vyprávěl, že v Jeruzalémě osobně // poznal
Piláta Pontského... // 28. Existuje tělo, které halí veškerenstvo světa. . // 29. Z toho prostého důvodu, že mění a tají // své jméno ... // 30. A to už slavné Bratrstvo růže a kříže // prohlašuje ... // 31. Je docela možné, že většina domnělých a // za pravé však považovaných rozenkruciánů . // 32. Valentiniani per ambiguitates bilingues . . . // 33. Vidění jsou bílá, modrá, světle červená . . . // 5. GEVURA // 34. Beydelus, Demeymes, Adulex... 239 // 35. Že Lia jsem ... 247 // 36. Dovolte mi zatím udělit radu ... 250 // 37. Lip by udělal, kdyby se byl nenarodil ... 258 // 38. Tajný Mistr, Dokonalý mistr ... 262 // 39. Rytíř Planiglobů... 269 // 40. Zbabělci před smrtí ... 276 // 41. Tam, kde Propast přetíná ... 279 // 179 // 184 // 190 // 193 // 199 // 204 // 209 // 215 // 222 // 226 // 229 // 42. Vězte však, že jsme zajedno, i když tvrdíme // každý něco jiného ... // 43. Lidé, které potkáváme na ulici ... // 44. Vrať se ? oltáři... // 45. Z toho vyplývá zcela neobvyklá otázka . . . // 46. Přes den ? žábě mockrát zajdeš ... // 47. Aby dokázal udržovat smysly bdělé // a paměť čilou ... // 48. Slušný odhad... // 49. Tradice templářského, duchovního // a zasvěceneckého rytířstva... // 50. Neboť já jsem první i poslední... // 51. Chce-li ti tedy nějaký chytrák kabalista . . . // 52. Pod zemí se prostírá obrovská šachovnice . . // 53. Protože by tato tajemná organizace
nemohla // otevřeně řídit osudy světa ... // 54. Kníže temnot ... // 55. Divadlem nazývám místo ... // 56. Začal na tu svou nádhernou trumpetu dout . // 57. Na každém třetím stromě byla zavěšena // lucerna ... // 58. Alchymie je tudíž cudná nevěstka... // 59. Jestliže se takové zrůdy rodí... // 60. Nebohý, pošetilý člověče! ... // 61. Zlaté rouno ... // 62. Za druidská per definitionem považujeme . // 63. Co ti připomíná ta ryba?... // 285 // 289 // 294 // 297 // 303 // 308 // 314 // 319 // 324 // 332 // 336 // 339 // 348 // 351 // 357 // 6. TIF’ERET // 64. Zdá-li se někomu ... 401 // 65. Rámec měřil do šířky a do délky dvacet stop . 405 // 66. Je-li naše domněnka správná ... 410 // 67. Da Rosa, nada digamos agora... 415 // 68. Tvůj šat budiž bělostný ... 421 // 69. Elles deviennent le Diable... 428 // 70. V dobré paměti však máme skryté narážky . 430 // 71. Nevíme ani určitě ... 434 // 72. Nos inuisibles pretendus... 438 // 73. Další podivný kryptografický případ ... 442 // 74. Jakkoliv tu neschází dobrá vůle ... 456 // 75. Zasvěcenci a Adepti se nacházejí na konci // této cesty... 460 // 76. Diletantství ... 467 // 77. Této bylině mudrci říkají Bič na dábla . . . 477 // 78. Tento zrůdný kříženec nevzešel z dělohy // matčiny ... 480 // 79. Otevřel svou truhlici... 484 // 80. Objeví-li se ve hmotě Velkého díla Běl . . . 487 // 81. Byl by s to vyhodit do vzduchu celý povrch
// naší planety ... 489 // 82. Země je magnetické těleso ... 492 // 83. Mapa není území ... 498 // 84. Podle rozvrhu graběte z Verulama ... 502 // 85. Phileas Fogg. To jméno mluví samo za sebe . 505 // 86. A právě na ně se obrátil Eiffel... 507 // 87. Je to opravdu podivná náhoda... 509 // 88. Templářství je vlastně jezuitství... 512 // 89. V klínu těch nejhustších temnot se vytvořila . 51t // 90. Hanebnosti, z nichž byli svého času nařčeni // templáři ... 519 // 91. Ach, jak krásně jste odhalil ty infernální // sekty... 522 // 92. S veškerou silou a hrůzovládou, jak svede // jen Satan... 524 // 93. Zatímco my se držíme v pozadí ... 526 // 94. En avoit-il il le moindre soupQon? ... 528 // 95. A sice kabalistické židy ... 530 // 96. Bez krytí by to nešlo... 534 // 97. Ego sum qui sum ... 538 // 98. Měla svou rasistickou gnosi, své rituály . . . 552 // 99. Guénonismus plus obrněné divize... 556 // 100. Před celým světem prohlašuji, že Země je dutá 558 // 101. Oui operatur in Cabala...562 // 102. Nechal vystavět mocnou a vysokou zeď . . . 564 // 103. Tvé jméno se bude skládat z 36 písmen . . . 568 // 104. Tyto texty se neobracejí ? obyčejným // smrtelníkům ...572 // 105. Delirat lingua, labat mens ...575 // 106. Seznam č. 5...579 // 7. NECACH // 107. Nevidíš, černý pes jak po polích tam běhá? . 593 // 108. Činnost různých Mocí ...599 // 109. Saint-Germain . . . Jemný a oduševnčlý // člověk...607
// 110. Spletli si pohyby, šli pozpátku ...613 // 111. Cest une le on par suite ...618 // 8. HOD // 112. Pro naše ceremoniály...624 // 113. Naše společná věc, to je tajemství ...632 // 114. Ideální kyvadlo...651 // 115. Kdyby oko mohlo zřít všechny démony . . . 654 // 116. Je voudrais étre la tour...659 // 117. Šílenství v obrovském domě přebývá...663 // 9. JESOD // 118. Společenská teorie konspirace ...671 // 119. Pak byl zapálen věnec ...681 // 10. MALCHUT // 120. Špatné však na tom je, jak jsou si jisti tím, // že se nacházejí tam, kde je světlo ...695 // Poznámka překladatele ...699 // . . . A to Slovo bylo u Eca (Daniela Hodrová) . . 700 Vysvětlivky...708
(OCoLC)39593122
cnb000069750

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC