Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.07.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.6) Půjčeno:78x 
BK
Praha ; Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1992

objednat
ISBN 80-04-23348-1
000034749
Rekat.
OBSAH // Úvodem /11 // I O JAZYCE OBECNÉ /12 // 1 O mluveném jazyce /Do/?/ /12 // 1.1 Celonárodní jazyk /??/?/ /13 // 1.1.1 Spisovný jazyk /14 // 1.1.2 Norma, úzus, kodifikace /14 // 1.1.2.1 Norma /14 // 1.1.2.2 Kodifikace /14 // 1.1.3 Vlastnosti normy /15 // 1.1.4 Ortoepie /16 // 1.1.5 Ortofonie /16 // 1.1.6 Nářečí /16 // 1.1.7 Slang /17 // 1.1.8 Argot /17 // 2 Jazyk psaný /??/?/ /18 // 2.1 Písmo a jeho vývoj /18 // 2.2 Pravopis /19 // 2.2.1 Český pravopis /19 // 2.2.2 Slovenský pravopis /20 // 2.2.3 > Francouzský pravopis /20 // 2.3 Inventář grafémů /21 // 2.4 Fonetická transkripce /22 // 2.5 Transliterace /25 // II FONETIKA A FONOLOGIE /27 // 1 Fonetika (Sch) /27 // 2 Fonologie (Sch) /28 // 2.1 Foném, hláska /29 // 2.2 Inventář fonémů /30 // 2.2.1 Varianta /30 // 2.2.2 Fakultativní varianty /30 // 2.3 Distinktivní vlastnosti /30 // 2.3.1 Protiklad privativní /30 // 2.3.2 Protiklad graduální /31 // 2.3.3 Protiklad ekvipolentní /31 // 2.3.4 Protiklady dvoučlenné a vícečlenné /31 // 2.3.5 Protiklad proporcionální a izolovaný /31 // 2.4 Korelace. Korelační příznak. Porovnávací základ /31 // 2.4.1 Neutralizace fonologických protikladů /32 // 2.4.1.1 Asimilace fonologického protikladu /32 // 2.4.1.2 Disimilace fonologického protikladu /32 // 2.4.2 Fonologizace, defonologizace /32 // 2.4.3 Hraniční signál /32 // 1.1 // 1.2 // 1.3 // 1.3.1 // 1.3.2 // 1.3.2.1 // 1.3.2.2 // 1.3.2.3 // 1.3.2.4 // 1.3.2.5 // 1.3.2.6 // 1.3.2.7 1.3.3
1.4 // 1.4.1 // 1.4.2 // 1.4.3 // 2.1 // 2.1.1 // 2.1.2 // 2.1.3 // 2.2 // MLUVNÍ TECHNIKA, ZVUKOVÝ DOJEM OBECNÉ POJMY /34 // Řeč (Sch) /34 // Ústrojí dechové /36 Ústrojí hlasové /36 Ústrojí artikulační /37 Dutina hrdelní / 37 Dutina ústní /37 Rty /38 Zuby /38 Dásně /38 Tvrdé patro /38 Měkké patro /38 Jazyk /38 Čelisti / 39 Dutina nosní /40 Sluchové ústrojí /40 Zevní ucho /40 Střední ucho /40 Vnitřní ucho /40 // Tvorba a podstata hlásek (Doh) /40 // Samohlásky a souhlásky /40 Samohlásky /41 Polosouhlásky / 42 Souhlásky /42 // Akustické vlastnosti hlásek /43 // IV // 1 // 2 // 2.1 // 2.2 // 2.3 // VÝVOJ FRANCOUZSKÉHO JAZYKA A VÝSLOVNOSTI /53 // Počátky francouzského jazyka (Sch) /53 // Francouzština v současnosti (Sch) /54 // Pařížská francouzština /54 Standardní francouzština /55 Nářečí /55 // Francouzština za hranicemi Francie (Sch) /55 // 6 // 4 // 4.1 // 4.1.1 // 4.1.2 // 4.1.3 4.2 // 4.2.1 // 4.2.2 // 4.2.3 // V // 1 // 1.1 // 1.2 // 1.3 // 2 // 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.2.1 // 2.1.3 // 2.1.3.1 // 2.2 // 2.2.1 2.2.2 2.2.2.1 2.2.2.2 // 2.2.3 // 2.2.3.1 // 2.2.3.2 // 2.2.3.3 // 2.2.4 // 2.2.4.1 // 2.2.4.2 // 2.2.4.3 // 2.2.5 // 2.2.5.1 // 2.2.5.2 // 2.2.5.3 // ? charakteristice současné francouzské výslovnosti (Doh) /56 // Styl familier, moyen, recherché /56 // Styl recherché /57 // Styl moyen /57 // Styl familier /58 // Pravidla současné francouzské kultivované výslovnosti /60 Výslovnostní slovníky
/60 A. Lerond, Dictionnaire de la prononciation /60 A. Martinet-H. Walterová, Dictionnaire de la prononciation francai se dans son usage reel /61 // FRANCOUZSKÝ HLÁSKOVÝ SYSTÉM /63 // Výslovnost francouzských samohlásek (Doh) /64 // Dělení francouzských samohlásek /66 Měkký hlasový začátek /67 Délka francouzských samohlásek /67 // Samohlásky ústní (Doh) /68 // Samohlásky [i] — [y] — [u] /68 // Samohláska [i] /69 // Grafické označení /70 Samohláska [y] /71 // Grafické označení /72 Samohláska [u] /72 // Grafické označení /73 Samohlásky E - CE — O /75 Protiklad otevřenosti a zavřenosti Postavení prízvučné a neprízvučné Postavení prízvučné /76 Postavení neprízvučné /76 // Samohláska e/[e] /77 // Grafické označení /78 E v přízvučném postavení /79 E v nepřízvučném postavení /80 // Samohláska CE // />] // XI®] // /82 // Grafické označení /83 // CE v přízvučném postavení /83 // CE v nepřízvučném postavení /85 // Samohláska O  [°] /86 // \? // Grafické označení /87 O v přízvučném postavení /87 O v nepřízvučném postavení /89 // /75 // /75 // // 2.3 // 2.3.1 // 2.3.2 // 2.3.3 // 2.3.4 // 2.4 // 2.4.1 // 2.4.2 // 2.4.3 // 2.4.4 // 2.4.5 // Samohláska A< // /92 // /N v \M // Protiklad předního a zadního A Grafické označení /94 // /93 // A v přízvučném postavení / 94 A v nepřízvučném postavení /95 Samohláska e-caduc /96 Grafické označení /98 // E-caduc na začátku
rytmické skupiny /98 E-caduc uprostřed rytmické skupiny /99 E-caduc v koncové slabice slova /100 // L-caduc v několika po sobě následujících slabikách // /100 // 3 Samohlásky nosové (Doh) /101 // 3.1 Opozice /102 // 3.2 Kvantita nosových samohlásek /102 // 3.3 Samohláska [e] /103 // 3.3.1 Grafické označení /104 // 3.4 Samohláska [d] /105 // 3.4.1 Grafické označení /106 // 3.5 Samohláska [o] /107 // 3.5.1 Grafické označení /108 // 3.6 Samohláska [

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC