Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.4) Půjčeno:27x 
BK
1. vyd.
Praha : Svoboda, 1989
731 s. ; 21 cm

ISBN 80-205-0025-1 (váz.)
Členská knižnice
ruština
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
000034865
Rekat.
Předmluva // Úvod // Sociálne politická revoluce a revoluce ve filozofii // Nová filozofie a nová věda // Racionalistická metoda jako gnozeologický, etický a společenský příkaz epochy // Mechanicismus jako světový názor a metodologie // Část první // ZMĚNY VE SPOLEČENSKÉM VĚDOMÍ A ZÁSADNÍ PŘESTAVBA SOCIÁLNÍ FILOZOFIE // Oddíl I // IDEOLOGIE REFORMACE A JEJÍ ÚLOHA PŘI UTVÁŘENÍ BURŽOAZNÍHO SPOLEČENSKÉHO VĚDOMÍ // Kapitola 1 Historickonáboženské předpoklady reformace // Kapitola 2 Základní rysy reformační ideologie // Kapitola 3 K otázce společenských důsledků reformace // Oddíl II // RANĚ BURŽOAZNÍ EPOCHA A GENEZE NOVOVĚKÉ FILOZOFIE // Kapitola 1 Renesanční myšlení a jeho zvláštnosti // Kapitola 2 Přechod od renesance к novověku jako kvalitativní zvrat ve vývoji filozofického myšlení. René Descartes Kapitola 3 Humanistický program obrody člověka Kapitola 4 Protestantská víra a racionální poznání // Kapitola 5 Protestantismus a novověké filozofické myšlení // Oddíl III // OD TEOLOGICKÉHO SVĚTOVÉHO NÁZORU K PRÁVNICKÉMU (PROBLÉM CÍRKVE, STÁTU A PRÁVA V EPOŠE RANÝCH BURŽOAZNÍCH REVOLUCÍ) // Kapitola I Teologický světový názor a jeho základní jurisdikce // Kapitola 2 Politicko-právnické výsledky reformace // Kapitola 3 Rozpory poreformačního období a apologie státního absolutismu // Kapitola 4 Politická filozofie Thomase Hobbese // Kapitola 5 Ideál právního řádu v učení Johna Locka //
Oddíl IV // FORMOVÁNÍ KONCEPCE SPOLEČENSKÉHO POKROKU V EPOŠE RANÝCH BURŽOAZNÍCH REVOLUCÍ // Kapitola 1 Věda jako hybná síla společenského pokroku // Kapitola 2 Stát a právo jako faktory buržoazního pokroku // Kapitola 3 Vzdělání a výchova jako podmínky pokroku // Kapitola 4 Pokrok lidské svobody // Část druhá // REVOLUCE VE VĚDĚ A FILOZOFICKÉ TEORIE O SVĚTĚ, POZNÁNÍ A ČLOVĚKU // Oddíl I // REVOLUCE VE VĚDĚ A FILOZOFICKÉ NÁZORY V 16.-17. STOLETÍ 353 // Kapitola 1 La République des Lettres 17. století a »přírodní filozofie« Isaaka Newtona 353 // Kapitola 2 Vědecká revoluce v 16.-17. století 388 // Kapitola 3 Přírodovědné poznatky o člověku a filozofie 16.-17. století 412 // Kapitola 4 Metafyzika světa v 17. století 430 // Oddíl II // NOVÁ GNOZEOLOGIE A LOGIKA 455 // Kapitola 1 Gnozeologická problematika ve filozofii epochy raných buržoazních revolucí 445 // Kapitola 2 Nová logika a její filozofické zdůvodnění 517 // Kapitola 3 Skepticismus 16.-17. století 539 // Oddíl III // UČENÍ O ČLOVĚKU VE FILOZOFII RANÝCH BURŽOAZNÍCH REVOLUCÍ 585 // Kapitola 1 Filozofický systém a problém člověka 585 // Kapitola 2 Nový smysl koncepce »lidské přirozenosti« (podstaty člověka) ve filozofii 17. století 607 // Kapitola З Afekty, »vášně duše« a rozumnost jako vlastnosti i lidské přirozenosti // Kapitola 4 Filozofové 17. století o individuálním a společenském v lidské přirozenosti // Doslov // Jmenný rejstřík
(OCoLC)39413793
cnb000049078

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC