Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.03.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
SE
Seriál, periodikum
Vrchlabí : Správa Krkonošského národního parku, [1964]-
sv. ; 24 cm
Externí odkaz    Online verze: http://opera.krnap.cz/ 

2000,2004,2007-
0139-925X
Ročenka
Popsáno podle: roč. 44, č. 1 (2007)
Dříve jako monografie
Od roku 2016 také v podnázvu: Prace karkonoskie
Jednotlivé svazky mají ISBN
Český, polský, anglický text a resumé
80-86418-11-1 (37-1/2000 ; brož.) 80-86418-12-X (37-2/2000 ; brož.) 80-86418-36-7 (41-1/2004 ; brož.) 80-86418-36-7 (41-2/2004 ; brož.) 978-80-86418-63-6 (45/2008 ; brož.) 978-80-86418-00-1 (44/2007 ; brož.) 978-80-86418-71-1 (46/2009 ; brož.) 978-80-86418-76-6 (47/2010 ; brož.) 978-80-86418-77-3 (suppl.1-47/2010 ; brož.) 978-80-86418-79-7 (48/2011 ; brož.) 978-80-87706-41-1 (50/2013 ; brož.) 978-80-87706-66-4 (51/2014 ; brož.) 978-80-7535-020-6 (52/2015 ; brož.) 978-80-7535-047-3 (53/2016 ; brož.) 978-80-7535-063-3   (54/2017 ; brož.) 978-80-7535-051-0 (54S1/2017 ; brož.) 978-80-7535-054-1 (54S2/2017 ; brož.)
000035088
Obsah // JVK České Budějovice // 2681207177 // ÚVOd // Mezofilní ovsíkové louky qfcy Horské trojštětové louky Horské smilkové louky Trvale podmáčené a rašelinnélouk Kakost luční (Geranium pratense) // Chrastavec rolni (Knautia arvensis) // Zvonek rozkladltý (Campanula patula) // Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) // Kozí brada východní (Tragopogon orientalis) // Máchelka srstnatá (Leontodon hispidus) // Škarda dvouletá (Crepis biennis) // Bojínek luční (Phleum pratense) // Ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius) // Srha laločnatá (Dactylis giomerata) // Psárka luční (Alopecurus pratensis) // Škarda měkká čertkusolistá (Crepis mollis subsp. hieracioides) Řeřišničník Hallerův (Cardaminopsis halieri) // Trojštět žlutavý (Trisetum flavescens) // Silenka dvoudomá (Silene dioica) // Rdesno hadí kořen (Bistorta major) // Mochna nátržník (Potentilla erecta) // Mochna zlatá (Potentilla aurea) // Kakost lesní (Geranium sylvaticum) // Zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia) // Zvonečník klasnatý (Phyteuma spicatum) // Kostřava červená (Festuca rubra) // Lipnice širolistá (Poa chámi) // Psineček obecný (Agrostis capillaris) // Třezalka skvrnitá (Hypericum maculatum) // Metlička krivolaká (Avenella flexuosa) 26 // Silenka nadmutá (Silene vulgaris) 27//
Violka žlutá sudetská (Viola lutea subsp. sudetica) 28 // Jestřábník Lachenalův (Hieracium lachenalii) 29 // Prha arnika (Arnica montana) 30 // Škarda velkoúborná (Crepis conyzifolia) 31 // Pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea) 32 // Віка bělavá (Luzula luzuloides) 33 // Medyněk měkký (Holcus mollis) 34 // Smilka tuhá (Nardus stricta) 35 // Blatouch bahenní (Caltha palustris) 36 // Upolín nejvyšší (Trollius altissimus) 37 // Violka bahenní (Viola palustris) 38 // Kuklík potoční (Geum rivale) 39 // Tužebník jilmový (Filiperdula ulmaria) 40 // Kozlík dvoudomý (Valeriana dioica) 41 // Kozlík lékařský (Valeriana officinalis) 42 // Pomněnka hajní (Myosotis nemorosa) 43 // Pcháč bahenní (Cirsium palustre) 44 // Pcháč zelinný (Cirsium oleraceum) 45 // Pcháč různolistý (Cirsium heterophyllum) 46 // Škarda bahenní (Crepis paludosa) 47 // Prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii) 48 // Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) 49 // Sítina rozkladitá (Juncus effusus) 50 // Ostřice ježatá (Carex echinata) 51 // Ostřice obecná (Carex nigra) 52 // Ostřice rusá (Carex flava) 53 // Skřípina lesní (Scirpus sylvaticus) 54 // Suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) 55 // Slovník pojmů Použitá literatura

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC