Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.02.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.7) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
České Budějovice : Kopp, 1997
237 s. : il. ; 21 cm + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 80-85828-79-0 (brož.)
Obsahuje předmluvu, závěr, přílohy, rejstřík
Bibliografie: s. 234 - 235
Editory grafické - příručky
000035152
Obsah // 5 // Obsah // Predslov ... 13 // 1. Trochu histórie namiesto úvodu ... 15 // 2. Čo je editor ? ...21 // 2.1. Základná štruktúra editora ...21 // 3. Grafické systémy ...24 // 3.1. Základné geometrické objekty ...24 // 3.2. Grafické štandardy ...25 // 3.2.1. GKS (Graphics Kemel System) ...27 // 3.2.2. GKS-3D (3D Extension of GKS) ...28 // 3.2.3. PHIGS ...28 // 3.2.4. OpenGL (Open Graphics Library) ...ЗО // 3.3. Rozdelenie grafických editorov ...33 // 3.3.1. Rastrové editory ...36 // 3.3.2. Vektorové editory ...38 // 3.3.3. Funkcie grafických editorov ...40 // 4. Súradnicové sústavy v grafických editoroch ...43 // 4.1. Orezanie ...45 // 4.1.1. Orezanie úsečiek ...46 // 4.1.2. Orezanie kruhových objektov ...47 // 4.1.3. Orezanie polygónov ...48 // 4.2. Transfokácia ...48 // 4.3. Panorámovanie ...49 // 4.3.1. Panorámovanie v rastrovom editore ...50 // 4.3.2. Panorámovanie vo vektorovom editore ...50 // 5. Základné grafické prvky ...52 // 5.1. Bod ...52 // 5.1.1. Štetec ... 52 // 6 // Grafické editory // 5.2. Sled bodov (polymarker) ...55 // 5.3. Úsečka ...56 // 5.3.1. Zadávanie úsečiek ...56 // 5.3.2. Algoritmy kreslenia úsečiek ...58 // 5.3.3. Implemetácia kresliacich algoritmov úsečiek ...59 // 5.4. Antialiasing ...62 // 5.4.1. Algoritmus antialiasingu ...62 // 5.5. Sled úsečiek (polyline, polygón) ...64 // 5.5.1. Zadávanie trojuholníka ...64 // 5.5.2. Zadávanie obdĺžnika ...65 // 5.5.3. Zadávanie štvorca ...67
5.5.4. Zadávanie súmerných n-uholníkov ...68 // 5.6. Kružnica ...68 // 5.6.1. Zadávanie kružnice ...68 // 5.6.2. Algoritmy kreslenia kružnice ...69 // 5.6.3. Implementácia algoritmu kreslenia kružnice ... 70 // 5.7. Elipsa ... 71 // 5.7.1. Zadávanie elipsy ... 71 // 5.7.2. Algoritmy kreslenia elipsy ...72 // 5.7.3. Implementácie algoritmu kreslenia elipsy ... 73 // 5.8. Kruhový (eliptický) výsek ... 74 // 5.8.1. Zadávanie kruhového (eliptického) výseku ...74 // 5.9. Interaktívne vytvárané krivky ...75 // 5.9.1. Beziérové krivky ...75 // 5.9.2. Spline krivky ...77 // 5.9.3. Zadávanie kriviek ... 80 // 6. Transformácie objektov ...81 // 6.1. Posunutie ... 82 // 6.2. Zmena mierky ... 83 // 6.2.1. Zväčšenie bitmapy ... 83 // Obsah // 7 // 6.2.2. Zmenšenie bitmapy ...84 // 6.3. Zrkadlenie ...85 // 6.4. Otočenie ...86 // 6.4.1. Otočenie s interpoláciou medziľahlých bodov ...87 // 6.4.2. Otočenie s interpoláciou všetkých bodov ...88 // 6.4.3. Porovnanie interpolácií ...89 // 6.5. Skosenie ...90 // 6.6. Transformačně efekty ...90 // 6.6.1. Plynulé zmenšovanie ...91 // 6.6.2. Perspektívne zobrazenie ...91 // 6.6.3. Tieň ...92 // 6.6.4. Závoj ...93 // 6.6.5. Hviezdica ...94 // 6.6.6. Špirála ...95 // 6.6.7. Vejár ...96 // 6.6.8. Motýlik ...96 // 6.6.9. Dlaždice ...97 // 6.6.10. Zvlnenie ...98 // 6.6.11. Rybie oko ...100 // 7. Vypĺňanie oblastí ...102 // 7.1. Metóda riadkového rozkladu ...103 // 7.1.1. Algoritmus riadkového rozkladu
...104 // 7.1.2. Nájdenie priesečníkov hrán s rozkladovým riadkom ... 105 // 7.2. Inverzné vypĺňanie ...106 // 7.2.1. Algoritmus inverzného vypĺňania ...107 // 7.3. Šablónové vypĺňanie ... 107 // 7.3.1. Algoritmus vypĺňania šablóny... 108 // 7.4. Porovnanie efektívnosti metód ...109 // 7.5. Vypĺňanie iných oblastí ...109 // 7.5.1. Výplň spektrom (prechodom zjednej farby do druhej) ...109 // 8 // Grafické editory // 7.6. Semienkové vyplňovanie ...113 // 7.7. Nerekurzívne semienkové vyplňovanie...114 // 7.8. Sprej ...116 // 8. Spracovanie textu ...119 // 8.1. Topológia znakovej bunky ... 119 // 8.2. Transformácia znakovej bunky ...120 // 8.3. Bitmapový typ písma (font) ...121 // 8.4. Vektorový typ písma (font) ...121 // 8.5. Transformácia textu na úsečku ...122 // 8.5.1. Zarovnanie textu na úsečku ...123 // 8.6. Transformácia textu na elipsu ...125 // 8.7. Transformácia textu na Beziérovu krivku ...127 // 8.7.1. Popis Beziérovej krivky ...127 // 8.7.2. Transformácia textu ...128 // 9. Farby a spracovanie obrazu ...131 // 9.1. Svetlo a farby ... 131 // 9.2. Farebné modely ... 132 // 9.2.1. Model RGB ...132 // 9.2.2. Model CMY ...134 // 9.2.3. Model HSB ...135 // 9.2.4. Model HLS ... 136 // 9.2.5. Model UWB ... 137 // 9.3. Prevody farebných modelov ...139 // 9.3.1. Prevody RGB a CMY ... 139 // 9.3.2. Prevod RGB do HSB ...139 // 9.3.3. Prevod HSB do RGB ... 140 // 9.3.4. Prevod RGB do HLS ... 140 // 9.3.5. Prevod HLS do RGB ...141
// 9.4. Zadávanie farieb ...142 // 9.4.1. Pipeta ... 143 // Obsah // 9 // 9.4.2. Razítko ... 143 // 9.5. Spracovanie farieb... 144 // 9.5.1. Binarizácia ... 146 // 9.5.2. Prevod na úrovne šedej ... 149 // 9.5.3. Prevod do farebnej palety 3-3-2 ... 150 // 9.5.4. Prevod do farebnej palety 6*6*6 ... 151 // 9.5.5. Adaptivně vytváranie 256-úrovňovej farebnej palety ... 152 // 9.5.6. Algoritmus na nájdenie najbližšej farby vo všeobecnej 153 // farebnej palete ... // 9.5.7. Algoritmus na nájdenie najbližšej farby v 256úrovňovej 154 farebnej palete s použitím kvádrových oblastí ... // 9.6. Rozptyľovacie metódy slúžiace na zlepšenie výstupnej kvality 154 obrazu pri znížení počtu farieb ... // 9.6.1. Náhodné rozptyľovanie ... 155 // 9.6.2. Maticové rozptyľovanie ... 155 // 9.6.3. Distribúcia chyby ... 158 // 9.6.4. Použitie rozptyľovacích metód na zlepšenie výstupu 161 farebných obrazov ... // 9.7. Poltónovanie ... 162 // 9.8. Farebné efekty ... 162 // 9.8.1. Zosvetlenie/stmavenie ...163 // 9.8.2. Odfiltrovanie farebnej zložky ... 163 // 9.8.3. Zmena farebnej zložky ... 163 // 9.8.4. Prevod do odtieňov šedej ...164 // 9.8.5. Prevod na negatív ... 164 // 9.8.6. Inverzia obrazu ... 164 // 9.8.7. Medián filter ... 164 // 9.8.8. Spriemernenie ... 165 // 9.8.9. Mozaika ... 165 // 9.8.10. Bodovanie ... 166 // 9.8.11. Žiara, odlesk ...166 // 10 // Grafické editory // 9.8.12. Detekcia hrán ... 167 // 10. Grafické rozhrania grafických editorov
...173 // 10.1. Grafické používateľské rozhrania ... 173 // 10.2. Ergonómia ... 174 // 10.3. Ovládanie v grafickom prostredí ... 175 // 10.3.1. Základné prvky prostredia GUI ... 175 // 10.3.2. Ergonómia farieb v GUI ...176 // 11. Ostatné prvky grafických editorov ...179 // 11.1. Nastavenie a obsluha pracovnej plochy ...-.___179 // 11.2. Vstup, výstup a správa kresieb ...180 // 11.3. Blokové operácie ... 182 // 11.4. Nastavovanie atribútov ... 184 // 11.4.1. Nastavovanie farieb ... 184 // 11.4.2. Nastavovanie atribútov čiar ...184 // 11.4.3. Nastavovanie atribútov textu ...185 // 11.4.4. Nastavovanie faby a typu výplne ... 186 // 11.5. Plávajúce lišty ... 187 // 11.6. Odstraňovanie objektov ... 188 // 11.7. Polohovacie pomôcky ... 190 // 11.7.1. Pomocná mriežka, pomocné čiary ... 191 // 11.7.2. Pravítka a druhy rozmerových jednotiek ... 192 // 11.7.3. Ukazovatele polohy, stavu alebo hodnoty ... 192 // 11.8. Makrá a záznam procesu kreslenia ...193 // 12. Fraktály ...195 // 12.1. Úvod do fraktálnej geometrie ...195 // 12.2. Niektoré typy fraktálov ...201 // 12.2.1. Cantorovo diskontinuum ...201 // 12.2.2. Hilbertove krivky ...202 // 12.2.3. Juliové množiny ...203 // Obsah // 11 // 12.2.4. Mandelbrotová množina ...203 // 12.2.5. Efekt motýlieho křídla (Butterfly effect) ...204 // 13. Morfing ...205 // 14. Ako maľovať ...207 // 14.1. Formát obrazu ...209 // 14.2. Proporcie, rozmanitosť, harmonia ...210 // 14.3. Kompozícia obrazu ...210
// 14.4. Kontrasty obrazu ...211 // 14.5. Farby obrazu ...212 // 14.6. Niekoľko slov záverom...213 // 15. Niektoré možné trendy ...214 // 16. Záver ...216 // 17. Obrazová príloha ...217 // 18. Prílohy ...233 // 18.1. Čo nájdete na CD ...233 // 19. Použitá literatúra ...234 // 20. Register ...236
(OCoLC)40089437
cnb000296267

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC