Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

interrupce (@@20121010-00:31:56@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(22) Půjčeno:22x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2009
120 s. : il. ; 23 cm

ISBN 978-80-251-2427-7 (brož.)
Obálkový podnázev: 60 krátkých lekcí, pomocí nichž odstraníte z vaší angličtiny čechismy
Obsahuje rejstřík
000035615
Preface -- Grammar mistakes -- Nouns -- Uncountable nouns -- Irregular plural -- Plural or singular? -- Adjectives Measurements -- Pronouns -- Possessive pronouns -- Reflexive pronouns -- Neuter gender -- Numbers and quantifiers -- Few, little (fewer, less) -- Numbers -- Verbs -- Sensory verbs + adjectives -- Modal verbs -- Let, make, help -- Stative verbs -- I like x I’d like -- Tenses -- Present perfect simple -- Present simple rd person singular -- Future tenses -- Conjunctions of time -- Past continuous -- Adverbs -- Irregular adverbs -- Already -- Too -- Prepositions -- Prepositions of time -- Prepositions of place -- Other mistakes in prepositions -- Conjunctions -- Although x despite -- While x during -- Articles -- General rules -- Předmluva -- Gramatické chyby -- Podstatná jména -- Nepočitatelná podstatná jména Nepravidelné množné číslo Množné nebo jednotné číslo? Přídavná jména -- Míry -- Zájmena ---
Přivlastňovací zájmena Vztažná zájmena Střední rod -- Čísla a kvantifikátory -- Málo, méně -- Číslovky -- Slovesa -- Slovesa smyslového vnímání + přídavná jména -- Modálni slovesa -- Slovesa let, make, help -- Stavová slovesa -- I like x ľ d like -- Časy -- Předpřítomný čas prostý -- Přítomný čas prostý osoba jednotného čísla -- Budoucí časy -- Časové spojky -- Minulý čas průběhový -- Příslovce -- Nepravidelná příslovce -- Už, již -- Také -- Předložky -- Předložky časové -- Předložky místní -- Další chyby v použití předložek -- Spojky -- Přestože x přesto Zatímco x během Členy -- Obecná pravidla -- Ax an -- Other grammar points -- Relative clauses -- Subject verb agreement -- First conditional -- So + adjective, such + noun -- Another x other -- Double negative -- Enough -- How x what -- So do I, neither do I -- Leaving out a subject -- Comma -- Used to x Be used to-ing -- Sequence of tenses ---
Word order -- General rules -- Adjectives -- Frequency adverbs -- Vocabulary mistakes -- False cognates -- Wrongly used words -- Borrowing and lending -- Make x do -- Say x tell -- Come x go -- Bring x take -- Other commonly misused words -- sensible x sensitive -- economic x economical -- play x game, play x act -- dress x clothes -- by x with -- politics x policy -- been x gone -- hair x hairs -- lie x lay -- till/until x by -- programme x channel -- stay x stand -- A x an -- Další gramatické jevy -- Vztažné věty -- Shoda prísudku s podmětem -- První podmínková věta -- So + přídavné jméno, such + podstatné jméno -- Jiný, další -- Dvojitý zápor -- Dost -- Jak a j aký -- Já také, j á také ne -- Vynechání podmětu -- Čárka -- Bývávalo x být zvyklý Souslednost časová Slovosled -- Obecná pravidla Přídavná jména Frekvenční příslovce -- Slovíčkové chyby -- Zaměňovaná slova („falešní přátelé") Chybně použitá slova ---
Vypůjčování si a půjčování Vyrobit x udělat Říci x povědět Přijít x jít Přinést x vzít -- Další slovíčka, ve kterých se běžně chybuje -- rozumný a citlivý -- ekonomický a hospodárný -- hra, hrát -- šaty x oblečení -- předložky u x s -- politika -- byl a odjel -- vlasy x chlupy -- ležet x klást -- dokud -- program x vysílací kanál pobývat x stát -- priceless x worthless -- kitchen x cuisine -- cook x cooker -- last x latest -- nature x countryside -- autogram x autograph -- climatization x air-conditioning -- recipe x prescription, anticonception x contraception -- interruption x abortion -- criminality x crime -- like x as -- these days -- mother’s -- happy x lucky -- other x different -- give x put -- boring x bored -- in the last time x recently -- such x like that -- open x opened -- Wrong use of prefixes -- Phrases mistakes -- Can I have a question -- Happy end -- What a ! -- The way how to -- Hello, here is ---
Pardon, sorry, excuse me -- Could you explain me -- I’ve forgotten it at home -- Could I get x Could I have -- What means ? -- I think he didn’t -- Thanks God -- have the possibility -- He suggested me -- As usually -- Do you mind ? Yes -- married with my husband/wife -- nesmírné ceny x bezcenný -- kuchyně ( místnost x druh vaření) -- kuchař x vařič -- poslední x nejnovější -- příroda -- autogram -- klimatizace -- recept, antikoncepce -- interupce -- kriminalita -- jako -- v těchto dnech u matky -- šťastný x šťastlivý jiný x odlišný dát x položit znuděný x nudný v poslední době takový otevřený -- Chybné použití předpon -- Chyby ve frázích -- Can I have a question -- Happy end -- What a ! -- The way how to -- Hello, here is -- Pardon, sorry, excuse me -- Could you explain me -- I’ve forgotten it at home -- Could I get x Could I have -- What means ? -- I think he didn’t -- Thanks God -- I have the possibility -- He suggested me -- As usually ---
Do you mind ? Yes -- I married with my husband/wife -- On the other side -- Thank youPlease -- How is it called? -- Most favourite -- A house which would have a swimming pool -- From my point of view -- Spelling mistakes -- Pairs of confused words -- lend x land -- quite x quiet -- then x than -- price x prize -- advise x advice, practise x practice, license x licence -- desert x dessert -- all ready x already -- stationary x stationery -- accept x except x expect -- below x bellow x bellows -- Missing or extra letters -- Mixing British and American spelling -- Capital letters -- Pronunciation mistakes -- Commonly confused words -- Problematic sounds -- V x w -- th -- Mistakes in pronunciation -- Words with oo -- Hotel x hostel -- Floor x flour x flower -- Sieve -- -ed -- -ing -- Noun and verb differences -- Intonation -- Silent letters Key -- Index -- On the other side Thank youPleaseHow is it called? Most favourite A house which would have a swimming pool -- From my point of view ---
Pravopisné chyby -- Dvojice slov, která se zaměňují -- lend x land quite x quiet then x than price x prize -- advise x advice, practise x practice, license x licence -- desert x dessert -- all ready x already -- stationary x stationery -- accept x except x expect -- below x bellow x bellows -- Chybějící písmena nebo písmena -- Kombinování britského -- a amerického pravopisu -- Velká počáteční písmena -- Chyby ve výslovnosti -- Často zaměňovaná slova Problémové hlásky -- V x w th -- Chyby ve výslovnosti -- Slova s oo -- Hotel x hostel -- Floor x flour x flower -- Sieve -- -ed -- -ing -- Rozdílná výslovnost podstatných -- jmen a sloves -- Intonace -- Němé hlásky -- Klíč -- Rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC