Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16) Půjčeno:16x 
BK
Vyd. 1.
Praha ; Litomyšl : Paseka, 2009
256 s. ; 20 cm

ISBN 978-80-7185-969-7 (váz.)
angličtina
000036333
Země: přírodní zajímavosti -- Největší země Nejvyšší hory -- Nejdelší řeky Největší pouště Největší jezera -- Největší ostrovy -- Obyvatelstvo: počet a růst -- Nejvyšší počet obyvatel (2006) Nejvyšší počet obyvatel (2050) Nejrychlejší nárůst počtu obyvatel Nejpomalejší nárůst počtu obyvatel -- Obyvatelstvo: plodnost a porodnost -- Nejvyšší a nejnižší míra plodnosti -- Nejvyšší a nejnižší míra užívání antikoncepce -- Nejvyšší a nejnižší hrubá míra porodnosti -- Nejvyšší a nejnižší počet porodů u žen ve věku 15-19 let -- Nejvyšší a nejnižší počet mužů na 100 žen -- Obyvatelstvo: věk -- Nejvyšší a nejnižší věkový medián -- Obyvatelstvo s nejvyšším a nejnižším podílem šedesátiletých a starších na 100 osob mladších 15 let -- Život ve městech -- Nejvyšší a nejnižší podíl městského obyvatelstva Nejvyšší nárůst městského obyvatelstva Největší města Nejvyšší podíl obyvatelstva v jediném městě Nejrychleji a nejpomaleji rostoucí velkoměsta -- Uprchlíci a žadatelé o azyl -- Země s nejvyšším počtem uprchlíků -- Země s nejvyšším počtem usazených uprchlíků -- Žádosti o azyl podle země původu -- Průmyslové země s nejvyšším počtem žádostí o azyl -- Světová ekonomika -- Největší ekonomiky Největší ekonomiky podle kupní síly HDP regionů Kupní síla regionů Obyvatelstvo regionů Mezinárodní obchod podle regionů
-- Životní úroveň -- Nejvyšší HDP na osobu Nejnižší HDP na osobu Nejvyšší kupní síla na osobu Nejnižší kupní síla na osobu -- Kvalita života -- Nejvyššíindex lidského rozvoje -- Nejnižší index lidského rozvoje Index ekonomické svobody Nejvyšší úroveň kontroly soukromí -- Hospodářský růst -- Nejvyšší hospodářský růst Nejnižší hospodářský růst Nejvyšší růst služeb Nejnižší růst služeb -- Centra obchodu -- Největší vývozci Nejvíce a nejméně závislí na obchodu -- Nej větší obchodníci: zboží Největší obchodníci: služby a výnosy -- Platební bilance: běžný účet -- Největší přebytky Největší schodky Největší přebytky jako % HDP -- Největší schodky jako % HDP Částky poukázané osobami pracujícími v zahraničí -- Oficiální rezervy Zlaté rezervy -- Směnné kursy -- Index Big Mac -- Inflace -- Nejvyšší a nejnižší inflace spotřebitelských cen -- Změny v cenách surovin a potravin Změny v cenách domů -- Dluh -- Nejvyšší za hraniční dluh Nejvyšší břemeno zahraničního dluhu Nejvyšší poměr dluhové služby -- Pomoc -- Největší dárci Největší příjemci Průmysl a služby -- Největší objem průmyslové výroby Nejvyšší a nejnižší růst objemu průmyslové výrob Největší objem zpracovatelského průmyslu Největší objem služeb -- Zemědělství -- Největší objem zemědělské výroby Nejvíce hospodářsky závislí na zemědělství
Nejméně hospodářsky závislí na zemědělství Nejvyšší růst Nejnižší růst Největší producenti: obilniny, maso, ovoce, zelenina -- Potraviny a suroviny -- Největší producenti a spotřebitelé: pšenice, rýže, cukr, ostatní obilniny, čaj, káva, kakao, měď, olovo, zinek, cín, nikl, hliník, vzácné kovy, kaučuk, surová vlna, bavlna, olejnaté plodiny, ropa, zemní plyn, uhlí Ropné rezervy -- Energie -- Největší výrobci Největší spotřebitelé -- Nejvyšší a nejnižší energetická efektivnost Největší a nejmenší čistí dovozci energie Nejvyšší spotřeba na osobu Zdroje elektřiny -- Svět práce -- Nejvyšší % obyvatelstva v pracovní síle -- Nejvyšší % mužů v pracovní síle Nejvyšší % žen v pracovní síle -- Nejnižší % obyvatelstva v pracovní síle Nejvyšší míra nezaměstnanosti -- Svět podnikání -- Globální konkurenceschopnost Podnikatelské prostředí -- Podnikatelská tvořivost a výzkum -- Inovační index Index technologické připravenosti Nejvyšší a nejnižší odliv mozků Výdaje na vědu a výzkum Udělené a platné patenty -- Náklady podnikání a přímé zahraniční investice -- Náklady na provoz kanceláře Náklady na zaměstnance Přímé zahraniční investice -- Břemena podnikání a korupce -- Dny potřebné k registraci nové firmy Index vnímání korupce Softwarové pirátství ve firmách -- Podniky a banky -- Největší podniky Největší banky -- Burzy -- Největší
tržní kapitalizace Nejvyšší růst tržní kapitalizace -- Nejvyšší růst v obchodované hodnotě -- Nejvyšší růst počtu společností kótovaných na burze -- Doprava: auta a silnice -- Nejdelší silniční sítě Nejhustší silniční sítě Nejvytíženější silniční sítě Nejvyužívanější silniční sítě Nejrozšířenější vlastnictví osobních aut Nejméně rozšířené vlastnictví osobních aut Nejvíce zraněných při silničních nehodách Nejvíce mrtvých při silničních nehodách -- Doprava: letadla a vlaky -- Největší objem osobní letecké dopravy Nejvytíženější letiště Nejdelší železniční sítě Nejvíce cestujících po železnici Největší objem dopravy nákladů po železnici -- Doprava: lodě -- Největší obchodní flotily Námořní obchod Turistika -- Nejvíce příjezdů turistů Nejvyšší výdaje na turistiku Nejvyšší příjmy z turistiky Vzdělání -- Nejvíce a nejméně zápisů do základních škol Nejvíce zápisů na vysoké školy Nejvyšší a nejnižší výdaje na vzdělám Nejméně gramotných Úroveň studujících -- Střední délka života -- Nejvyšší střední délka života Nejvyšší střední délka života mužů Nejvyšší střední délka života žen Nejnižší střední délka života Nejnižší střední délka života mužů Nejnižší střední délka života žen -- Míra úmrtnosti a kojenecká úmrtnost -- Nejvyšší míry úmrtnost’ Nejvyšší kojenecká
úmrtnost Nejnižší míry úmrtnosti Nejnižší kojenecká úmrtnost -- Nemoc a smrt -- Cukrovka Nemoci srdce a cév Rakovina Tuberkulóza Očkování proti spalničkám Očkování proti DTP Výskyt HIV/AIDS a úmrtnost na AIDS -- Zdravotnictví -- Nejvyšší výdaje na zdravotnictví Nejnižší výdaje na zdravotnictví Nejvíce lidí na jednoho lékaře Nejméně lidí na jednoho lékaře Nejvíce lůžek v nemocnicích Nejvyšší výskyt obezity -- Chování mladistvých s dopadem na zdraví -- Nejčastější užívání počítačů Nejvyšší výskyt obezity u dívek a chlapců Nejvíce pravidelných kuřáků Nejvíce uživatelů marihuany Nejvíce konzumentů piva, vína, lihovin a aIkoholizovaných limonád Největší rváči -- Manželství a rozvod -- Nejvyšší sňatečnost Nejnižší sňatečnost Nejvyšší rozvodovost Nejnižší rozvodovost -- Domácnosti a životní náklady -- Nejvyšší a nejnižší počet domácnost’ Největší a nejmenší domácnosti Nejvyšší a nejnižší životní náklady Nejvyšší hypoteční zadlužení -- Vlastnictví spotřebního zboží -- Televize Telefony Přehrávače CD Počítače Mobilní telefony Kino a film -- Návštěvnost kin Nejvíce Oscarů Tisk -- Deníky Svoboda tisku Hudba a internet -- Prodej hudby Pevně připojené počítače Nositelé Nobelovy ceny -- Mír Ekonomie Literatura Lékařství Fyzika Chemie -- Konzumace alkoholu a kouření -- Pivo Víno Alkoholické nápoje Kouření -- Zločin
a trest -- Vraždy Cely smrti Vězni -- Hvězdy -- Vesmírné lety Starty kosmických lodí a války -- Výdaje na obranu Ozbrojené síly Životní prostředí -- Nejvyšší a nejnižší index ekologické výkonnosti Nejvíce obyvatel ve slumech Největší znečištění ovzduší ve městech Největší producenti oxidu uhličitého Nejvyšší emise oxidu uhličitého na osobu Největší narůstá pokles emisí oxidu uhličitého Největší uživatelé čisté energie Nejomezenější přístup městského a venkovského obyvatelstva k základním sanitárním zařízením Nejomezenější přístup venkovského obyvatelstva ke zdrojům upravené vody -- Alžírsko -- Argentina -- Austrálie -- Bangladéš -- Belgie -- Brazílie -- Bulharsko -- Cóte ďIvoire -- Česká republika -- Čína -- Dánsko -- Egypt -- Estonsko -- Filipíny -- Finsko -- Francie -- Hongkong -- Chile -- Indie -- Indonésie -- Írán -- Irsko -- Itálie -- Izrael -- Japonsko -- Jihoafrická republika -- Jižní Korea -- Kamerun -- Kanada -- Keňa -- Kolumbie -- Litva -- Lotyšsko -- Maďarsko -- Malajsie -- Maroko -- Mexiko -- Německo -- Nigérie -- Nizozemsko -- Norsko -- Nový Zéland -- Pákistán -- Peru -- Polsko -- Portugalsko -- Rakousko -- Rumunsko -- Rusko -- Řecko -- Saúdská Arábie Singapur Slovensko Slovinsko -- Spojené arabské emiráty -- Španělsko -- Švédsko -- Švýcarsko -- Thajsko -- Tchaj-wan -- Turecko -- Ukrajina -- USA -- Velká Británie -- Venezuela -- Vietnam --
Zimbabwe -- Eurozóna -- Svět

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC