Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Galén, c1997
389 s.,[6] s.příl. : il.

objednat
ISBN 80-85824-47-7 (váz.)
Obsahuje tabulky, předmluvu, rejstřík, poznámky, údaje o autorce, reklamy na příloze
Bibliografie: s. 345-346
Cesty žlučové - nemoci - diagnostika - příručky
Hepatologie - příručky
Játra - nemoci - diagnostika - příručky
000036395
Předmluva // A. ONEMOCNĚNÍ JATER // 1. Anatomické poznámky ...15 // 1.1. Anatomické anomálie ...17 // 2. Histologie jater ...18 // 2.1. Ultrastruktura hepatocytu ...22 // 3. Fyziologické poznámky ...24 // 3.1. Metabolismus bílkovin ...24 // 3.2. Metabolismus sacharidů ...28 // 3.3. Metabolismus lipidů ...29 // 3.4. Metabolismus vitamínů ...32 // 3.5. Endokrinní změny ...33 // 3.6. Hematologické změny ...34 // 3.6.1. Změny v krevním obraze ...34 // 3.6.2. Poruchy hemokoagulace ...36 // 3.7. Metabolismus žlučových kyselin ...38 // 4. Diagnóza jaterníeh chorob ...40 // 4.1. Anamnéza ...40 // 4.2. Objektivní vyšetření ...42 // 4.3. Laboratorní vyšetření ...47 // 4.3.1. Poškození integrity jaterní buňky ...48 // 4.3.2. Poškození syntetické činnosti jater ...51 // 4.3.3. Postižení exkreční činnosti jater ...55 // 4.3.4. Postižení mezenchymu ...55 // 4.3.5. Postižení imunologických aktivit ...57 // 4.3.6. Další laboratorní vyšetření ...58 // 4.3.7. Screeningové vyšetření ...58 // 4.4. Jaterní biopsie ...59 // 4.5. Laparoskopie ...63 // 4.6. Pomocná vyšetření ...65 // 4.6.1. Vyšetření ultrazvukem - ultrasonografie ...65 // 4.6.2. Rentgenová vyšetření ...66 // 4.6.3. Vyšetření pomocí radionuklidů ...68 // 4.6.4. Magnetická rezonance (MR) ...69 // 5. Portální hypertenze ...69 // 5.1. Etiologie portální hypertenze ...70 // 5.2. Prehepatální hypertenze (prehepatální blok) ...70 // 5.3. Intrahepatáiní hypertenze ...71 // 5.4. Posthepatální hypertenze ...73 // 5.5. Diagnóza portální hypertenze ...74 // 5.6. Důsledky portální hypertenze ...77 // 5.6.1. Krvácení do trávicího ústrojí ...78 // 5.7. Terapie portální hypertenze ...85 // 6. Jaterní encefalopatie ...87 // 6.1. Patogeneze ...87 // 6.2. Klinický obraz ...89 // 6.3. Diagnóza ...92 // 6.4. Dělení jaterní encefalopatie ...93 // 6.5. Diferenciální diagnóza ...93 //
6.6. Prognóza ...94 // 6.7. Terapie ...94 // 7. Ascites ...97 // 7.1. Etiologie ...97 // 7.2. Patogeneze ...98 // 7.3. Klinický obraz ...98 // 7.4. Diagnóza ...99 // 7.5. Diferenciální diagnóza ...101 // 7.6. Terapie ...101 // 8. Ikterus ...109 // 8.1. Metabolismus bilirubinu ...110 // 8.2. Dělení ikterů ...111 // 8.3. Diagnóza ...114 // 9. Jaterní selhání ...115 // 9.1. Patogeneze ...116 // 9.2. Dělení ...116 // 9.3. Etiologie ...118 // 9.4. Klinický obraz ...118 // 9.5. Laboratorní nález ...121 // 9.6. Prognóza ...123 // 9.7. Terapie ...123 // 10. Cirkulační změny u jaterních chorob ...128 // 11 Hepatorenální syndrom - funkční selhání ledvin ...128 // 12. Akutní hepatitídy ...130 // 12.1 - Etiologie a patogeneze ...130 // 12.1.1. Virus hepatitídy A (HAV) ...130 // 12.1.2. Virus hepatitídy В ...133 // 12.1.3. Virus hepatitídy С ...137 // 12.1.4. Virus hepatitídy D ...139 // 12.1.5. Virus hepatitídy E ...140 // 12.1.6. Virus hepatitídy G ...140 // 12.2. Klinický obraz ...141 // 12.3. Patologickoanatomický obraz ...144 // 12.4. Průběh ...145 // 12.5. Laboratorní nález ...146 // 12.6. Prognóza ...147 // 12.7. Diagnóza ...147 // 12.8. Diferenciální diagnóza ...147 // 12.9. Terapie ...149 // 12.10. Profylaxe virových hepatitíd ...152 // 12.11. Infekce několika viry ...155 // 12.12. Akutní hepatitídy vyvolané jinými viry ...155 // 12.13. Nevirové infekce s jaterní symptomatologií ...159 // 12.14. Následky akutních virových hepatitíd ...161 // 13. Chronická hepatitída ...163 // 13.1. Etiologie ...165 // 13.2. Patogeneze ...166 // 13.3. Klinický obraz ...168 // 13.4. Laboratorní nález ...169 // 13.5. Morfologické vyšetření jater ...170 // 13.6. Diferenciální diagnóza ...173 // 13.7. Terapie ...173 //
14. Jaterní cirhóza ...181 // 14.1. Klasifikace ...182 // 14.2. Etiologie ...183 // 14.3.Výsky t ...187 // 14.4. Klinický obraz ...187 // 14.5. Diagnóza ...191 // 14.6. Diferenciální diagnóza ...192 // 14.7. Prognóza ...192 // 14.8. Komplikace jaterní cirhózy ...195 // 14.9. Terapie ...197 // 14.10. Prevence ...198 // 15. Cholestáza ...198 // 15.1. Patogeneze ...198 // 15.2. Klinický obraz ...199 // 15.3. Laboratorní nález ...200 // 15.4. Diferenciální diagnóza ...201 // 15.5.Terapi e ...205 // 15.6. Onemocnění s chronickou cholestázou ...209 // 15.6.1. Primárni biliární cirhóza ...209 // 15.6.2. Primárni sklerózující cholangoitida ...212 // 16. Alkohol a játra ...213 // 16.1. Metabolismus alkoholu ...213 // 16.2. Metabolické změny u alkoholismu ...217 // 16.3. Jaterní poškození alkoholiků ...219 // 16.3.1.Jaternísteatózaalkoholik ů ...219 // 16.3.2. Alkoholická hepatitída ...222 // 16.3.3. Alkoholická cirhóza ...225 // 17. Toxické jaterní poškození ...228 // 17.1. Poškození jater chemickými látkami ...231 // 17.2. Poškození jater léky ...232 // 17.3. Otrava houbami ...239 // 18. Steatóza jater ...243 // 18.1. Etiologie ...243 // 18.2. Klinický obraz ...245 // 18.3. Laboratorní nález ...245 // 18.4. Terapie ...246 // 19. Choroby jater při poruchách metabolismu železa ...247 // 19.1. Hemochromatóza ...247 // 19.2. Hemosideróza ...252 // 20. Choroby jater při poruchách metabolismu mědi ...252 // 20.1. Wilsonova choroba ...252 // 21. Deficit zinku u nemocných s jaterními chorobami ...256 // 22. Porfyrie ...256 // 22.1. Symptomatická jaterní porfyrie ...257 // 22.2. Akutní intermitentní porfyrie ...258 // 22.3. Porphyria variegata ...260 // 22.4. Porfyrinurie ...260 // 23. Familiární hyperbilirubinéniie ...261 // 23.1. Gilbertův syndrom ...261 // 23.2. Criglerův-Najjarův syndrom ...264 // 23.3. Dubinův-Johnsonův syndrom ...265 // 23.4 Rotorův syndrom ...266 //
4. Játra a těhotenství ...267 // ->4.1. Onemocnění nesouvisející s těhotenstvím ...267 // 24.2. Onemocnění specifická pro těhotenství ...269 // 25 poškození jater při hormonální antikoncepci ...272 // 26. Granulomatózní hepatitídy (granulomatóza jater) ...273 // 27. Jaterní cysty ...275 // 27.1. Polycystózajater ...275 // 28. Abscesy jater ...276 // 28.1. Pyogenní absces ...276 // 28.2. Amébový absces ...277 // 29. Parazitární onemocnění jater ...278 // 29.1. Echinokokóza ...278 // 29.2. Schistosomóza, bilharzióza ...279 // 29.3.Viscerální leishmanióza ...279 // 30. Nádory jater ...280 // 30.1. Benigní nádory ...280 // 30.1. i. Ěpitelové nádory ...280 // 30.1.2. Neepitelové nádory ...282 // 30.2. Maligní nádory ...283 // 30.2.1. Primární karcinom jater (hepatocelulární karcinom, hepatokarcinom) ...283 // 30.2.2. Neepitelové maligní nádory ...290 // 30.3. Metastatické nádory ...290 // 31. Játra a kardiovaskulární onemocnění ...293 // 32. Transplantace jater ...295 // B. ONEMOCNĚNÍ ŽLUČNÍKU A ŽLUČOVÝCH CEST // 1. Anatomické poznámky ...301 // 2. Fyziologické poznámky ...301 // 3. Diagnóza onemocnění žlučníku a žlučových cest ...304 // 3.1.Anamnéz a ...304 // 3.2. Fyzikální vyšetření ...304 // 3.3. Laboratorní vyšetření ...306 // 3.4. Pomocná vyšetření ...306 // 3.4.1. Rentgenová vyšetření ...306 // 3.4.2. Vyšetření ultrasonografické (USG) ...308 // 3.4.3. Vyšetření pomocí radionuklidů ...309 // 3.4.4. Výpočetní tomografie ...309 // 3.4.5. Laparoskopie ...309 // 10 Hepatologie v praxi // 4. Endoskopické léčebné metody ...310 // 5. Vrozené anomálie žlučníku a žlučových cest ...312 //
6. Žlučové kameny - cholelitiáza ...313 // 6.1. Typy kamenů ...313 // 6.2. Vznik žlučových kamenů ...314 // 6.3. Klinický obraz ...317 // 6.4. Diagnóza ...319 // 6.5. Terapie ...319 // 6.6. Posudková hlediska ...324 // 7. Cholecystitidy ...325 // 7.1.Akutní cholecystitida ...325 // 7.2. Chronická cholecystitida ...327 // 8. Cholcdocholitiáza ...329 // 9. Cholangoitidy ...331 // 9.1.Akutní cholangoitida ...331 // 9.2. Chronická cholangoitida ...332 // 10. Žlučové píštěle ...333 // 11. Ileus z kamene - biliární ileus ...333 // 12. Biliární peritonitida ...334 // 13. Dyskineze žlučových cest ...335 // 14. Postcholecystektomický syndrom ...336 // 15. Nádory žlučníku ...338 // 16. Nádory žlučových cest ...339 // 17. Karcinom v oblasti Vaterovy papily ...340 // Zkratky ...343 // Literatura ...345 // Autorka ...349 // Rejstřík ...351 // Poznámky ...381
(OCoLC)37960209
cnb000209861

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC