Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.01.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:4x 
BK
2. vyd., (v NČSAV 1. vyd.)
Praha : Československá akademie věd, 1960
659 s. ; 25 cm

objednat
Československá akademie věd. Sekce jazyka a literatury
Obsahuje rejstříky
000036490
O B S H. // Strana // Vchod a rozvrh §1—3... 1 // Část první. Skloňování jmenné. // Jmenné kmeny § 4—5 ... 4 // Pády a pádové přípony tohoto skloĎování §G... G // sing. nom. §7... 7 // sing. vok. §8... 9 // sing. akk. §9...10 // sing. gen. § 10...11 // sing. dat. § 11...12 // sing. lok. §12...12 // sing, instr. §13...13 // du. nom. akk. vok., gen. lok., dat. instr. § 14 . 14 // plur. nom. vok. §15...15 // plur. akk. §16...10 // plur. gen. §17...17 // plur. dat. §18...17 // plur. lok. §19...18 // plur. instr. § 20...19 // Rozvrh skloňování jmenného § 21...20 // I. Skloňování substantiv kmene -o. // A) Skloňování o-kmenů mužských §22...22 // 1. Vzor chlap, dub, had § 23...22 // výklady a doklady ku pádům jednotlivým § 24 ... 23 // sing. nom. § 25...24 // sing. vok. § 26...24 // sing. akk. § 27 26 // sing. gen. § 28...30 // sing. dat. § 29...3G // sing. lok. § 30...37 // sing, instr. § 31...44 // dual § 32—34 ... 45 // plur. nom. vok. § 35...46 // G32 // Strana // plur. akk. § 36...53 // plur. gen. § 37...54 // plur. dat. § 38...58 // plur. lok. § 39...59 // plur. instr. § 40...63 // ména kvantity kmenové ve vzoru tomto § 41 ... . 66 pomnožná jména místní Uhři, Uhry atp. § 42 ... 68 // kmeny s -a- přehlas, -é- § 43...70 // zeměnín atp. § 44 — 45 ... 72 // pomnož, jm. míst. Brozené, Brozany atp. § 46 . . 76 jiné výklady ke vzoru tomuto: // kolísání jmen cizích § 47...79 // domácích
§ 48...83 // pohybné -e- a j. § 49 . . . .’...86 // některá substantiva jednotlivá § 50...89 // 2. Vzor oráč, meč, kón § 51...95 // výklady a doklady ku pádům jednotlivým § 52 ... 96 // sing. nom. § 53...96 // sing. vok. § 54...96 // sing. akk. § 55...97 // sing. gen. § 56...100 // sing. dat. § 57...100 // sing. lok. § 58 101 // sing, instr. § 59...103 // dual § 60-62 ... 103 // plur. nom. vok. § 63...103 // plur. akk. § 64...106 // plur. gen. § 65...106 // plur. dat. § 66 109 // plur. lok. § 67 110 // plur. instr. § 68...111 // měna kvantity kmenové ve vzoru tomto § 69 . . . .112 pomnož, jm. místní Lobkovici, Lobkovice atp. § 70 .113 jiné výklady ke vzoru tomuto : kolísání, subst. kazatel // atp., přietel atd. §71...115 // některá substantiva jednotlivá § 72...124 // S. Vzor Juří, řebfi § 73...130 // výklady a doklady ku pádům jednotlivým § 74—77 . 131 // jiné výklady ke vzoru tomuto § 78...134 // B) Skloňování o-kmenň středních. // 1. Vzor mesto § 79...136 // 633 // Strana // výklady a doklady ku pádům jednotlivým § 80—92 . 136 ména kvantity kmenové ve vzoru tomto § 93 . . . .146 // kmeny s -a- přehlas, -e- § 94...146 // jiné výklady ke vzoru tomuto § 95...147 // některá substantiva jednotlivá § 96...149 // 2. Vzor moře § 97...¦...153 // výklady a doklady ku pádům jednotlivým § 98-111 . 154 // jiné výklady ke vzoru tomuto § 112...160 // některá substantiva jednotlivá §113...161
// 3. Vzor znamenie § 114...163 // výklady a doklady ku pádům jednotlivým § 115—128 163 jiné výklady ke vzoru tomuto: Mezihořie, podkonie, // polúbratřie atd. § 129...171 // některá substantiva jednotlivá § 130...174 // II. Skloňování substantiv kmene -a § 131...174 // ? Vzor ryba § 132... ...175 // výklady a doklady ku pádům jednotlivým § 133—146 175 měna kvantity kmenové ve vzoru tomto § 147 . . 182 // kmeny s -a- přelil, -e- § 148 . . ...187 // jiné výklady ke vzoru tomuto: kolísání atd. § 149—150 . 187 // některá substantiva jednotlivá § 151...190 // lb Vzor vládylca § 152...195 // výklady a doklady ku pádům jednotlivým § 153—164 . 196 měna kvantity kmenové ve vzoru tomto § 165 ... 200 // kmeny s -a- přehlas, -é- § 166 ... 200 // jiné výklady ke vzoru tomuto § 167 ... 200 // některá substantiva jednotlivá § 168 ... 201 // 2» Vzor duše § 169 ... ... 201 // výklady a doklady ku pádům jednotlivým § 170—182 202 měna kvantity kmenové ve vzoru tomto § 183 . . . 214 jiné výklady ke vzoru tomuto: kolísání, vz-dáli atp., // milošř.ě, Káčě, -ča atd. § 184...215 // některá substantiva jednotlivá § 185 ... 222 // 2b Vzor panošě § 186...‘...227 // výklady a doklady ku pádům jednotlivým § 187—197 . 228 jiné výklady ke vzoru tomuto: kolísání, Péšě-Píša // atd. § 198 ... 232 // některá substantiva jednotlivá § 199 ... 235 // ?“ Vzor paní § 200 ... 237 // výklady
a doklady ku pádům jednotlivým § 201—213 . 238 // Strana // 34 // jiné výklady ke vzoru tomuto: pmdlí fem. atp., bralřic, Jcnéžie; Maří, Alexandrie atp.; lekcie, -cí // atd. § 214...241 // některá substantiva jednotlivá § 215 ...250 // 3b Vzor sudí § 216...• ...254 // výklady a doklady ku pádům jednotlivým § 217—229 254 jiné výklady ke vzoru tomuto : lovčí atp. ; pradlí mase. atp.: krabie atp. § 230 ... 256 // Jmenné skloňování adjektiv kmene -o, -a § 231 ... 260 // 1. Vzor dobr, -a, -o § 232 ... 262 // a) adjekt. přivlast. králův, matčin, -a, -o § 233 // až 243 ... 262 // jiné výklady ke skloň, tomuto § 244 ... 267 // b) čísl. desater, -a, -o § 245—247 ... 269 // jiné výklady ke skloň, tomuto § 248 . . . .271 // c) čísl. desát § 249 272 // jiné výklady ke skloň, tomuto § 250 . . .273 // d) adjekt. zájm. však § 251 ... 274 // e) part. nesl, nesen, znám, -a, -o § 252 ... 274 ť) adjekt. ostatní vzoru dobr, -a, -o § 253 . . 276 // výklady a doklady ku pádům jednotlivým // § 254-257 ... 276 // jiné výklady ke skloň, tomuto § 258 . . . 280 // některá adjektiva jednotlivá § 259—260 . . 282 schopnost různých adjektiv ke skloň, jmennému § 261 ... 293 // 2. Vzor pěš, -č, -e § 262 ... 294 // a) part. nesa, teše, -úc ; trpě, -icc- § 263—269 294 // b) part. nes, nosiv, -ši. -še § 270—274 ... 299 // c) kompt. (superi.) bohatěji, chůzi § 275 — 286 . 300 // d) jm. místní Boleslav
§ 287 — 290 ... 309 // e) adjekt. ostatní vzoru pěš, -ě, -e § 291—292 . 312 // 3. Vzor boží, -ie, -ifí § 293 ... 315 // jeho skloňování § 294 ... 317 // jiné výklady ke-vzoru tomuto § 295 ... 319 // III. Skloňování kmenů v -u § 296 ... 320 // A) Kmeny -ň § 297 ... 320 // Vzor syn, vál, dóm, cel § 298 ... 322 // výklady a doklady ku pádům jednotlivým § 299—302 323 kmeny jednotlivé sklonění tohoto § 303—305 . . 325 // 035 // ?) Kmeny -? § 306 ... ... 335 // Vzor svekrev § 307 ... 335 // výklady a doklady ? tomuto sklonění § 308 —311 . 336 // IV. Skloňování kmenův -í § 312...341 // A) Substantiva kmene -? § 313 ... •...341 // Vzor host, kost §314 . .. . ...342 // výklady a doklady ku pádům jednotlivým § 315—326 343 měna kvantity kmenové ve vzoru tomto § 327 . . 349 substantiva jednotlivá tohoto vzoru: // a) pět, šest, sedm, osm, devět, desět § 328 . . . 350 // ku pádům jednotlivým § 329-331 . . . . 350 // jiné výklady ke sklonění tomuto § 332 ... 356 // b) oko, ucho § 333 ... 358 // c) substantiva ostatní: // ¦??, -??, -??, -?. § 334 ... 360 // -h % 33b...362 // -r* § 336 ’...364 // -?? § 337—338 ... 366 // -db § 339 — 340 ... 371 // -/6 § 341 -342 376 // -Cb § 343 ... 394 // -zb § 344 ... 396 // -S6 § 345 . . . . •...396 // -t’ft § 346 ... 398 // ¦ift § 347 ... ... 400 // ¦šh, -jb § 348 ... 400 // B) Adjektiva kmene -í: třie, čtyřie § 349 ... 401 // skloňování jejich
§ 350 ... 402 // V. Skloň ován i kmenů souhláskových § 351. . . . 406 // A) Mužské kmeny -?: vzor kámen § 352 ... 406 // výklady a doklady ku pádům jednotlivým § 353—355 . 407 // jiné výklady ke skloň, tomuto § 356 ... 410 // den, týden §357 ...411 // B) Střední kmeny vzor rámě § 358 ... 414 // výklady-a doklady ku pádům jednotlivým § 359—361 .415 měna kvantity kmenové ve sklonění tomto § 362 . . .418 jiné výklady ke sklonění tomuto § 363 ... 419 // C) Kmeny -s: vzor nebe § 364 ... 419 // D) Kmeny -ř § 365 ...• . . 420 // vzor kuřě § 366 ... 421 // výklady a doklady ku pádům jednotlivým § 367—369 . 421 // 636 // jiné výklady ke skloňování tomuto § 370 ... 424 // loket atp. § 371—372 ... 426 // E) Kmeny -r: vzor máti § 373 ...’...428 // výklady a doklady ku pádňm jednotlivým § 374—376 . 420 // Část druhá. Skloňování súýmenné § 377 ... 433 // A) Skloňování zájmen rodových. // Kmeny, pádové přípony a tvary původní § 378—379 . 433 // Obecné poznámky ke skloňování českému § 380 . . . 437 // 1. ts, ten, tý § 381 ... 442 // ten-že, ten to atp. § 382 ... 447 // týž, táž, též § 383 ... 448 // tentýž § 384 . . •...450 // 2. on, onen § 385 ... 451 // un, na ’n- atp., onen-no § 386 ... 453 // 3. jeden § 387 ... 454 // 4. (ha, oba § 388 ... ... 456 // 5. sám § 389 ... 459 // 6. kto, Ay § 390 . . • ...461 // dloužení koncovky a množení slabikou zájm.
nikto // pro důraz § 391... 463 // ký, ?, ké § 392 ...463 // 7. í(>, čbso, co § 393 ... 464 // dloužení koncovky a množení slabikou zájm. ničso // pro důraz § 394 ... 467 // ni-za-č, nč-v-čem atp. § 395 ... 468 // 8- jb, jen, jenž § 396 ... 468 // sing. nom. akk. § 397 . ’...470 // sing. gen. (akk.) § 398 ... 473 // sing. dat. lok. § 399 ... 476 // sing, instr. § 400 478 // dual § 401 ... 479 // plural § 402 ... 480 // jejie ; její, -ie, -ie § 403 ...•...482 // 9. náš, váš § 404—407 ... 486 // 10. mój, tvój, svój § 408—411 ... 491 // máj-, ?? jo ustrnulé; v-svém; Havlůj atp.; mojin, // -ina, -ino § 412... 498 // 11. dvoj, troj, oboj § 413—414...499 // ? tomu dvojí, -ie, -ie § 415...502 // dvé § 416... ... 503 // 22.
(OCoLC)85465048
cnb000687754

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC