Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18) Půjčeno:36x 
BK
Biografie
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 1997
[392] s. ; 20 cm

objednat
ISBN 80-85899-29-9 (brož.)
Z technických důvodů děleno ve dva svazky
Bibliografie: s. 373 - 382
Resumé anglicky
Historiografie česká - dějiny - r. 1790-1900 - studie
000036502
OBSAH // ČÁST I. // Strana // PŘEDMLUVA... 3 // ÚVOD... 5 // I. kapitola // OSVÍCENSTVÍ A POČÁTKY OBROZENECKÉHO OBRAZU DĚJIN 11 // 1. Přehledy českých dějin na přelomu 18. a 19. století.. 11 // A. Osvícenství, josefinismus a dobneriáni... 11 // B. František Martin Pekl (1734-1801)... 14 // C. Josef Dobrovský (1753-1829)... 19 // D. František Pubička (1722-1807)... 23 // L. Pekl, Dobrovský a Leopold II... 26 // F. K. L. Woltmann a historický romantismus... 27 // 2. Romantismus a obrozenecký historismus... 31 // A. Zemský patriotismus a dějiny... 31 // B. Josef Jungmann (1773-1847) ... 34 // C. Podvržené Rukopisy a romantismus... 38 // D. Mladí jungmannovci: Palacký a Šafařík... 42 // II. kapitola // OBROZENECKÝ OBRAZ ČESKÝCH DĚJIN... 49 // 1. Palacký a Šafařík ve 20. a 30. letech 19. století... 49 // A. Palacký jako začínající historik... 49 // B. Palackého "Geschichte von Böhmen L" ... 53 // C Slovanské společenské řády u Palackého... 57 // D. Šafaříkovy "Slovanské starožitnosti"... 59 // E. Rozklad slovanské demokracie podie Palackého... 62 // 2. Náměty obrozenecká historiografie ... 65 // A. Veřejnost a Palackého historická metoda... 65 // B. "Německý" feudalismus a "český" liberalismus u Palackého ... 70 // C. Počátky husitství podle Palackého... 75 // D. Dějiny, společnost, nacionalismus... 79 // L Palacký a Tomek před r. 1848 ... 83 // F. "Nepolitické" dějiny: Rössler. Vietz. Vocel... 87
// 3. Historikové v revoluci 1848-1849 ... 92 // A. Palackého koncept českých dějin na prahu revoluce 1848-1849 92 // B. Historikové a frankfurtský parlament... 96 // C Palacký jako historik v politice revoluční doby... 99 // D. Palacký, Helfen, Sabina a Arnold // mezi minulostí a přítomnosti... 103 // L Revoluční docenti: Bruna a Springer... 106 // L Tomek a Palacký po revoluci... 110 // G. D’Elvert, Chlumecký, Šembera a Schmalfuß // v revoluci i po ní... 111 // III. kapitola // HISTORIOGRAFIE V ČESKÝCH ZEMÍCH // V 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ... 115 // 1. V dobách nového absolutismu... 115 // A. Tomek a porevoluční politika Lva Thuna... 115 // B. Tomkova synchronická metoda rakouských dějin... 119 // C. Pokus o českou encyklopedii // a Palackého výklad husitských válek... 123 // D. Palackého konflikt s českým zemským výborem // a poměr ke Guizotovi... 126 // L Dvojí historický konzervativismus: Tomek a Ranke... 130 // F. Editor Erben a moravská historiografie v 50. letech 19. století 134 // G. Palackého ideál novověku v Jiřím z Poděbrad... 135 // 2. České dějiny jako polemika mezi Čechy a Němci... 142 // A. Spor o pravost Rukopisu královodvorského 1858-1860 ... 142 // B. Palacký opět jako historik v politice... 149 // C. České a německé historické spolky... 153 // D. Spor o husitství mezi Höflerem a Palackým... 156 // E. Německý a český koncept českých dějin... 160 // F. Palackého věk jagellonský...
163 // G. František Palacký na sklonku života... 166 // 3. Pozdní obrozenecká historiografie... 170 // A. Tomkova syntéza českých dějin... 170 // B. Historická věda: její popularizace a zodbomění ... 174 // C. Obecné dějiny a česká identita... 179 // D. Oborová a tematická specializace... 184 // a) Česká literatura jako kulturní dějiny... 184 // b) Slavistika, balkanistika a dějiny umění... 189 // c) Dějiny práva... 192 // d) Hospodářské a sociální dějiny... 198 // e) Edice... 201 // E. Antonín Gindely a pražská univerzita... 203 // F. Mladí docenti: Goll a Rezek... 206 // ČÁST II. IV. kapitola // HISTORIOGRAFICKÝ POZITIVISMUS A COLLO VA ŠKOLA... 211 // 1. Spor o pravost Rukopisů, jeho předpoklady a důsledky... 211 // A. Palackého historiografické dědictví... 211 // B. Masarykovo "Athenaeum" a počátky moderní vědecké diskuze 214 // C. Česká a evropská historická věda... 219 // D. Gebauer a Masaryk na počátku sporu o Rukopisy... 222 // E. Goll proti pravosti Rukopisu králodvorského... 225 // F. Tomek a Kalousek proti Gollovi... 228 // G. Masarykova sociologická metoda a pravost Rukopisů... 234 // ?. Bezprostřední dopad sporu o Rukopisy... 236 // 2. Zrání historiografického pozitivizmu v Čechách... 240 // A. Univerzitní a muzejní směr českého historického bádání... 240 // B. Rezek: nové české kulturní dějiny... 243 // C. Goll: historiografie jako věda... 245 // D. Goll: vědecká historiografie
jako genetický dějepis... 247 // E. Goll: genetický dějepis a kritika pramenů... 250 // F. Goll: genetický dějepis a historická syntéza... 253 // G. Rezek: historická syntéza a politika... 256 // #. Pokusy o jiné pozitivistické inspirace... 261 // /. Historiografický pozitivismus a ti druzí... 265 // 3. První generace Gollovy školy... 271 // A. Goll, Rezek, Masaryk a konec původního realismu... 271 // B. Gollovi žáci a profesionalizace české historiografie... 276 // C. Josef Pekař jako mladý historik... 280 // D. Profesní začátky Friedricha, Bidla a Novotného... 285 // L, Susta, Pekař a nové metodologické vzory... 289 // F. "Český časopis historický" a vědecká prestiž Gollovy školy... 294 // 4. Palackého jubileum r. 1898 a česká historiografická reflexe. 298 // A. Jubilea r. 1898 a jejich společenský kontext... 298 // B. Palacký r. 1898 Gollovýma očima... 303 // C. Pekařova bilance vývoje české historiografie // v letech 1848-1898 ... 306 // D. Palackého jubileum r. 1898 a počátky sporu mezi // Masarykem a Gollovou školou... 311 // L. Palackého jubileum v dalších interpretacích... 315 // L. Palacký, Lippert, Bachmann a Gollova škola... 318 // ZÁVĚR... 325 // POZNÁMKY... 335 // PRAMENY A LITERATURA ... 373 // SEZNAM ZKRATEK... 383 // RESUMÉ... 385 // OBSAH... 389
(OCoLC)84947072
cnb000306093

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC