Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1967
225 s. ; 21 cm

Učebnice pro vysoké školy
Obsahuje bibliografii na s. 200 a rejstřík
000036541
OBSAH // TVAROSLOVÍ - ČÁST IL // ČASOVÁNÍ // Úvod... 5 // Část první : // I. Obecná charakteristika staročeského slovesa... 8 // II. Stavba slovesného tvaru...11 // III. Třídění sloves...20 // IV. Koncovky slovesných tvarů...26 // 1. Osobní koncovky (obecně)...26 // 2. Koncovky prézentu staročeských sloves tematických...27 // 3. Koncovky prézentu staročeských sloves atematických...30 // 4. Koncovky imperativu...31 // 5. Koncovky imperfekta...33 // 6. Koncovky aoristu...34 // 7. Koncovky tvarů neurčitých (infinitních)...37 // V. Tvoření slovesných tvarů // 1. Tvoření prézentu...39 // 2. Tvoření imperativu...46 // 3. Tvoření imperfekta...51 // 4. Tvoření aoristu v staré češtině...’...53 // 5. Tvoření futura...56 // 6. Tvoření infinitivu a supina...56 // 7. Tvoření přechodníkú a pří čeští...59 // 8. Podstatné jméno slovesné...63 // 9. Tvoření tvarů opisných (perifrastických)...64 // a) Perfektum...64 // b) Plusquamperfektum...65 // c) Futurum...66 // d) Kondicionál...67 // e) Participiální opisy...68 // f) Opisy pasiva...70 // 223 // VI. Kvantita staročeských slovesných tvarů // VII. Přehled slovesných tvarů... . 74 // Vili. Důležitější staročeská slovesa ve světle dokladů ze starých českých památek 92 // Slovesa I. třídy...92 // Slovesa II. třídy...120 // Slovesa III. třídy...131 // Slovesa IV. třídy...138 // Slovesa V. třídy...158 // Atematická slovesa ~...161 // // // 224
// Část druhá // 1. Vyjadřování gramatické osoby...163 // 2. Gramatické číslo u slovesa...166 // 3. Mužský, ženský a střední rod u sloves...167 // 4. Vyjadřování gramatického času...168 // 5. Slovesný vid...171 // 6. Průběh slovesného děje...180 // 7. Slovesný rod (eenus)...182 // II. Užití slovesných tvarů v staré češtině...187 // 1. Prézens...187 // 2. Imperativ...190 // 3. Imperfektum...192 // 4. Aorist...193 // 5. Perfektum...194 // 6. Plusquamperfektum... 195 // 7. Kondicionál...196 // 8. Futurum... 198 // 9. Přechodník přítomný činný...198 // 10. Přechodník minulý činný...199 // Literatura...200 // Rejstřík...201 // Obsah...223 // 225
(OCoLC)42124460
cnb000492470

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC