Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.3) Půjčeno:22x 
BK
2. rozš. vyd.
Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008
455 s. ; 21 cm

ISBN 978-80-7380-086-4 (brož.)
Vysokoškolské učebnice
V tiráži: 5., rozš. vyd. (ve Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2., rozš. vyd.)
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
000036795
1. KAPITOLA -- Regionální vědy regionalistika -- 1.1 Regionalismus v českých zemích -- 1.2 Současný evropský regionalismus -- 1.3 Definice regionalismu a základní pojmy -- 1.4 Současné projevy regionalismu -- 2. KAPITOLA -- Osídlení a jeho vývoj -- 3. KAPITOLA -- Sídelní struktura -- 3.1 Sídelní struktura -- 3.2 Koncepce osídlení -- 3.3 Sídla -- 3.4 Městské a venkovské komunity -- 4. KAPITOLA -- Urbanizace, suburbanizace, desurbanizace -- 4.1 Urbanizace -- 4.2 Suburbanizace a suburbanizační procesy -- 4.3 Desurbanizace -- 4.4 Další urbanizační procesy -- 4.5 Závěry -- 5. KAPITOLA -- Teorie regionu -- 5.1 Koncepce regionu -- 5.2 Struktura regionu -- 5.3 Hranice regionu -- 5.4 Řád a hierarchie regionů -- 5.5 Regionalizace -- 6. KAPITOLA -- Regionální struktura České republiky -- 6.1 Přirozená regionální struktura České republiky -- 6.2 Územně správní struktura České republiky -- 6.3 NUTS problém souvislostí -- 6.4 Typologie regionů z pohledu socioekonomického rozvoje -- 7. KAPITOLA -- Regionální teorie -- 7.1 Teorie lokalizace -- 7.2 Teorie prostorové rovnováhy -- 7.3 Koncepční přístupy k vysvětlování regionálního -- rozvoje a socioekonomické úrovně regionů -- 8. KAPITOLA -- Regionální politika -- 8.1 Příčiny vzniku regionální politiky -- 8.2 Definice regionální politiky -- 8.3 Stručná historie vývoje regionální politiky -- 8.4 Motivy existence regionální politiky -- 8.5 Pojetí regionální
politiky -- 8.6 Nástroje regionální politiky -- 9. KAPITOLA -- Regionální politika v Evropské unii -- 9.1 Pozice regionální politiky v rámci celkové -- politiky Evropské unie -- 9.2 Vývoj regionální politiky v Evropské unii -- 9.3 Cíle regionální politiky Evropské unie -- 9.4 Principy regionální politiky Evropské unie -- 9.5 Nástroje regionální politiky v Evropské unii -- 9.6 Strukturální fondy -- 9.7 Fond soudržnosti (Kohezní fond) -- 9.8 Horizontální témata -- 9.9 Regionální a strukturální politika v období 2007 2013 -- 10. KAPITOLA -- Regionální politika v České republice -- 10.1 Výchozí situace -- 10.2 Legislativní rámec regionální politiky -- 10.3 Programové zabezpečení regionální politiky -- 10.4 Výběr podporovaných regionů -- 10.5 Podpora regionálního rozvoje v ČR ze strany Evropské unie -- 10.6 Institucionální zabezpečení regionální politiky -- 11. KAPITOLA -- Regionální analýza -- 12. KAPITOLA -- Metodologie regionálního rozvoje -- 12.1 Přístupy k řešení regionálního rozvoje -- 12.2 Strategické plánování a regionální rozvoj -- 12.3 Regionální strategie -- 12.4 SWOT analýza jako integrální součást -- metodologie regionálního rozvoje -- 13. KAPITOLA -- Programy rozvoje obcí, měst a regionů -- 13.1 Program rozvoje regionu -- 13.2 Účel programu a možnosti jeho využití -- 13.3 Obsah programu rozvoje regionu -- 13.4 Programy rozvoje obcí a měst -- 14. KAPITOLA -- Prostorové
plánování -- 14.1 Úvod do prostorového plánování -- 15. KAPITOLA -- Koncept místního rozvoje -- 15.1 Místní ekonomický rozvoj -- 15.2 Mnohorozměrný rozvoj -- 15.3 Trvale udržitelný rozvoj -- 16. KAPITOLA -- Neziskové organizace a rozvoj regionů -- 16.1 Úloha neziskového sektoru partnerství jako princip -- veřejné politiky -- 17. KAPITOLA -- Finanční systém územní samosprávy, rozpočet -- a mimorozpočtové fondy -- 17.1 Finanční systém na úrovni územní samosprávy -- 17.2 Rozpočet a mimorozpočtové fondy -- 17.3 Územní rozpočty v ČR -- 17.4 Způsob převádění dotací do územních rozpočtů -- 17.5 Finanční analýza, finanční kontrola, audit -- 18. KAPITOLA -- Financování rozvoje měst a obcí -- 18.1 Majetek obcí a měst -- 18.2 Aktuální situace v rozpočtování obcí a měst v ČR -- 18.3 Závěry -- 19. KAPITOLA -- Stát a právní stát, základní pojmy -- 19.1 Stát a jeho forma -- 19.2 Právní stát -- 19.3 Občanská společnost -- 19.4 Základy veřejné správy -- 20. KAPITOLA -- Základy správního práva procesního -- 20.1 Pojem správního práva procesního -- 20.2 Působnost správního řádu -- 20.3 Základní zásady činnosti správních orgánů -- 20.4 Správní řízení -- 20.5 Vyjádření, osvědčení a sdělení -- 20.6 Veřejnoprávní smlouvy -- 20.7 Opatření obecné povahy -- 20.8 Stížnost -- 21. KAPITOLA -- Kontrola ve veřejné správě a kontrola veřejné správy -- 21.1 Kontrola vykonávaná
veřejnou správou -- 21.2 Kontrola veřejné správy -- 22. KAPITOLA -- Základní otázky demokratické transformace, reformy -- a modernizace veřejné správy -- 22.1 Charakteristika přeměn veřejné správy -- 22.2 Základní otázky, tendence, metody a prostředky -- modernizace veřejné správy -- 23. KAPITOLA -- Komparativní studium veřejné správy a evropské -- správní právo

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC