Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(23) Půjčeno:46x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2008
239 s. ; 23 cm

ISBN 978-80-7367-473-1 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 235-239
000036799
Východiska, souvislosti, perspektivy -- Vstupujeme do problematiky -- Kde se volný čas zhodnocuje -- Kdo se účastní a kdo zde působí? Děti, mládež, dospělí -- Rysy a tendence výchovného zhodnocování volného času -- K výhledu výchovného zhodnocování volnočasových aktivit dětí -- a mládeže -- Shrnutí -- Výchova ve volném čase -- Přehled základních pojmů pedagogiky volného času -- Funkce výchovy ve volném čase -- Cíle, podmínky a prostředky výchovy ve volném čase, v době mimo -- vyučování -- Požadavky na realizaci výchovy ve volném čase, v době mimo -- vyučování -- Shrnutí -- Psychologické aspekty výchovy ve volném čase -- Základní charakteristika jednotlivých období v životě člověka -- "Utváření vztahu mezi vychovávajícím a vychovávaným v podmínkách volného času a zvláštnosti pedagogické komunikace -- Výchova ve volném čase a duševní zdraví -- Základní lidské činnosti ve volném čase, jejich výchovné využití -- Osobnost pedagoga volného času, vychovatele -- Shrnutí -- Školská zařízení pro zájmové vzdělávání, výchovná a ubytovací zařízení a další subjekty pracující s dětmi a mládeží -- Školská zařízení pro zájmové vzdělávání -- Školská výchovná a ubytovací zařízení -- Výchovná zařízení pro ústavní výchovu -- Nestátní neziskové organizace (NNO) -- Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM) -- Živnostenské podnikání
k dětem a mládeži -- Shrnutí -- Školní vzdělávací program -- Shrnutí -- Zájmová činnost -- Zájem ve struktuře osobnosti -- Kategorizace zájmových činností -- Organizační formy zájmových činností -- Motivování zájmových činností -- Struktura schůzky zájmového útvaru -- Zážitek a zážitková pedagogika -- Vedení zájmové činnosti -- Hodnocení zájmové činnosti evaluace a autoevaluace -- Shrnutí -- Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví -- Zajišťování bezpečnosti -- Činnost vychovatele při úraze -- Vybrané zásady bezpečnosti -- Prevence sociálně patologických jevů -- Shrnutí -- Vybrané právní předpisy vztahující se k práci s dětmi v jejich volném čase -- Soustava právních norem -- Zřizování školských subjektů pracujících s dětmi a mládeží v jejich -- volném čase -- Některé další subjekty pracující s dětmi a mládeží -- Pedagogičtí pracovníci -- Dokumentace školských zařízení -- Vnitřní řád školského zařízení -- Plánování -- Prostředí -- Připomenutí některých dalších právních ustanovení -- Shrnutí -- Literatura

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC