Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(17) Půjčeno:51x 
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Libri, 2001
948 s. : il.

ISBN 80-7277-024-1 (váz.)
Obsahuje tabulky, předmluvu, soupis svátků a odborných chronologických termínů, údaje o autorce
Chronologie historická - pojednání
000036978
Předmluva...17 // 1. Nauka o měření času ...21 // 1.1 Čas jako historická kategorie...21 // 1.2 Historická chronologie...24 // 2. Vývoj studia historické chronologie v Evropě latinského // kulturního okruhu ...29 // 2.1 Středověká komputistika...29 // 2.2 Vědecké základy studia chronologie...34 // 2.3 Chronologie jako pomocná věda historická ...38 // 2.4 Vývoj studia chronologie v českých zemích...46 // 2.4.1 Středověká komputistika ...46 // 2.4.2 Počátky vědeckého studia chronologie ...49 // 2.4.3 Chronologie jako pomocná věda historická v českých // zemích...52 // 3. Vývoj kalendáře v Evropě...70 // 3.1 Uspořádání času...70 // 3.1.1 Kalendář...71 // 3.2 Základní předpoklady měření času a sestavení kalendáře...71 // 3.2.1 Den...72 // 3.2.2 Měsíc...72 // 3.2.3 Rok...74 // 3.3 Základní typy kalendářů ...77 // 3.3.1 Lunární kalendář...77 // 3.3.2 Lunisolární kalendář...79 // 3.3.3 Sluneční kalendář...80 // 3.4 Vznik a vývoj současného evropského kalendáře...82 // 3.4.1 Římský předjuliánský kalendář...83 // 3.4.2 Juliánský kalendář ...85 // 3.4.3 Přeměna juliánského kalendáře v křesťanský juliánský kalendář...88 // 3.4.3.1. Církevní svátky ...89 // 3.4.3.1.1 Svátky stálé...89 // 3.4.3.1.2 Svátky pohyblivé...90 // 3.4.3.1.3 Církevní liturgický rok ...90 // 3.4.3.1.4 Nástin vývoje církevních svátků...96 // 3.4.3.2 Křesťanský kalendář pokračováním kalendáře juliánského...104 // 3.4.4 Kritika křesťanského juliánského kalendáře a pokusy o jeho opravu...105 // 3.4.5 Gregoriánská reforma kalendáře...112 // 3.4.6 Vyhlášení a provedení gregoriánské opravy kalendáře...118 // 3.4.7 Přijetí gregoriánské reformy a prosazení nového kalendáře . 119 // 3.4.7.1 Převádění juliánských dat na data gregoriánská...130 //
3.4.8 Francouzský revoluční kalendář...131 // 3.4.9 Recepce gregoriánského kalendáře v ortodoxních zemích .. 136 // 3.4.9.1 Rusko ...136 // 3.4.9.2 Srbsko, Rumunsko, Bulharsko, Albánie ...139 // 3.4.9.3 Litva ...140 // 3.4.9.4 Novojuliánský kalendář...140 // 3.4.10. Přijetí gregoriánského kalendáře mimo Evropu ...141 // 3.4.11 Reformované kalendáře 20. století...142 // 3.4.11.1 Sovětský svaz ...142 // 3.4.11.2 Itálie ...143 // 3.4.11.3 Německo...144 // 3.4.12 Návrhy na změnu gregoriánského kalendáře ...144 // 3.5 Grafické znázornění kalendáře...158 // 3.5.1. Grafické znázornění kalendáře v českých zemích ...175 // 4. Velikonoce a pomůcky ? určování data Velikonoc...222 // 4.1 Velikonoce...222 // 4.2 Určování data Velikonoc ...226 // 4.2.1 Určování data Velikonoc v juliánském kalendáři // a velikonoční tabulky ...226 // 4.2.2 Určování data Velikonoc v gregoriánském kalendáři ...231 // 4.3 Pomůcky k určování data Velikonoc ...232 // 4.3.1 Pomůcky k zjištění dat velikonočních nedělí...233 // 4.3.1.1 Sluneční kruh...233 // 4.3.1.2 Nedělní písmena ...234 // 4.3.1.3 Konkurenty...236 // 4.3.1.4 Sluneční reguláry...238 // 4.3.2 Pomůcky ke zjištění data velikonočního úplňku...238 // 4.3.2.1 Devatenáctiletý kruh ...239 // 4.3.2.2 Zlaté číslo...240 // 4.3.2.3 Stáří Měsíce ...241 // 4.3.2.4 Epakty...241 // 4.3.2.4.1 Epakty juliánského kalendáře ...241 // 4.3.2.4.2 Epakty gregoriánské (Liliový) ...243 // 4.3.2.5 Měsíční reguláry ...245 // 4.3.2.6 Písmena martyrologia...246 // 4.3.2.7 Měsíční písmena...247 // 4.3.2.8 Věčný kalendář ...248 // 4.3.2.8.1 Věčný kalendář juliánský...248 // 4.3.2.8.2 Věčný kalendář gregoriánský...250 // 4.3.2.8.3 35 kalendářových tabulek...250 //
4.3.2.9 Rok velikonoční...250 // 4.3.2.9.1 Rok velikonoční v juliánském kalendáři...250 // 4.3.2.9.2 Rok velikonoční v gregoriánském kalendáři...251 // 4.3.2.10 Reguláry Velikonoc ...252 // 4.3.2.11 Klíče roků...252 // 4.3.2.12 Mnemotechnické komputistické pomůcky...253 // 4.3.2.13 Matematická pravidla pro výpočet data Velikonoc...254 // 5. Části roku; dělení dne ...266 // 5.1 Roční období a části roku...266 // 5.1.1 Přírodní roční období ...266 // 5.1.2 Kvartály a suché dny...268 // 5.1.3 Dies caniculares...269 // 5.1.4 Měsíc ...270 // 5.1.5 Týden...273 // 5.2 Den ...278 // 5.2.1 Části dne a zařízení k jejich měření...279 // 5.2.1.1 Sluneční hodiny ...281 // 5.2.1.1.1 Časová rovnice ...281 // 5.2.1.1.2 Sluneční hodiny ve starém Římě ...283 // 5.2.1.2 Hodiny jako časový údaj ve středověku ...283 // 5.2.1.2.1 Kanonické hodinky...283 // 5.2.1.2.2 Jiné způsoby obecného označení denní doby...285 // 5.2.1.2.3 Horae temporales...286 // 5.2.1.2.4 Přístroje měřící čas ve středověku a v novověku...286 // 5.2.1.2.5 Stejně dlouhé hodiny...287 // 5.2.1.2.6 Zařízení ? měření stejně dlouhých hodin ...288 // 5.2.1.2.6.1 Vodní hodiny ...288 // 5.2.1.2.6.2 Ohňové hodiny ...289 // 5.2.1.2.6.3 Přesýpací hodiny...290 // 5.2.1.2.6.4 Astroláb ...290 // 5.2.1.2.6.5 Mechanické hodiny...291 // 5.2.1.2.7 Horae aequinoctiales v pozdním středověku // a v novověku...294 // 5.2.1.2.8 Světový a pásmový čas...296 // 5.2.1.2.9 Další definice času ...299 // 5.2.1.2.10 Datová hranice ...300 // 5.2.1.2.11 Letní a zimní čas...300 // 5.3 Části hodiny ...302 //6. Způsoby datování...315 // 6.1 Označování let ...315 // 6.1.1 Označování jednotlivých let a omezených časových úseků .. 315 // 6.1.1.1. Primitivní způsoby označování let...315 //
6.1.1.2 Léta konzulská ...316 // 6.1.1.3 Léta panování a církevního úřadu...316 // 6.1.2 Éry ...318 // 6.1.2.1 Olympiády...319 // 6.1.2.2 Léta od založení Říma...320 // 6.1.2.3 Diokleciánova éra...321 // 6.1.2.4 Španělská éra...321 // 6.1.2.5 Letopočty od stvoření světa...322 // 6.1.2.5.1 Letopočet Sexta Julia Afrikana...322 // 6.1.2.5.2 Alexandrijská éra ...323 // 6.1.2.5.3 Byzantská éra...323 // 6.1.2.5.4 Židovský letopočet ...324 // 6.1.2.5.5 Převádění letopočtů od stvoření světa na náš // letopočet ...324 // 6.1.2.6 Jiné středověké letopočty ...325 // 6.1.2.7 Křesťanský letopočet ...325 // 6.1.2.7.1 Anni evangelici...328 // 6.1.2.7.2 Retrospektivní křesťanská éra ...328 // 6.1.2.7.3 Začátky a konce století křesťanského letopočtu...331 // 6.1.2.8 Éra hidžry...331 // 6.1.2.9 Novověké éry ...331 // 6.1.3 Začátky roků ...332 // 6.1.3.1 Začátek roku 1. ledna...333 // 6.1.3.2 Začátek roku 1. března...334 // 6.1.3.3 Začátek roku 25. března ...335 // 6.1.3.4 Začátek roku o Velikonocích...336 // 6.1.3.5 Začátek roku 1. září...337 // 6.1.3.6 Začátek roku 25. prosince...338 // 6.1.4 Anni gratiae...339 // 6.1.5 Indikce...339 // 6.1.5.1 Indikce řecká ...340 // 6.1.5.2 Indikce Bedova...340 // 6.1.5.3 Indikce římská ...341 // 6.1.5.4 Méně obvyklé indikce...341 // 6.1.5.4.1 Indikce sienská ...341 // 6.1.5.4.2 Indikce kolínská ...341 // 6.1.5.4.3 Indikce inkarnační...342 // 6.1.5.4.4 Indikce velikonoční...342 // 6.1.5.5 Indikce v Čechách ...342 // 6.1.5.6 Datování pomocí indikce...342 // 6.1.6 Doplňkové údaje ? označování let ...343 // 6.2 Označování dní...343 // 6.2.1 Vjgádření denního data ...343 // 6.2.1.1 Římské datování...343 // 6.2.1.2 Průběžné počítání dnů v měsíci...346 // 6.2.1.3 Bononské datování...347 // 6.2.1.4 Datování podle křesťanského kalendáře...348 //
6.2.1.4.1 Datování pomocí týdenního dne a svátku...349 // 6.2.1.4.2 Intervalové datování...352 // 6.2.1.4.3 Datování pomocí cisiojánu...352 // 6.2.1.5 Označování dne pomocí zverokruhu ...355 // 6.2.1.6 Současné užívání více způsobů datování ...355 // 6.2.2 Dies egyptiaci ...355 // 6.2.3 Meteorologická chronologie...356 // 7. Mimoevropské kalendáře...381 // 7.1. Izraelský státní kalendář...381 // 7.1.1 Vývoj židovského kalendáře ...381 // 7.1.2 Označování let...385 // 7.2 Arabský kalendář lunární hidžry...386 // 7.3 Turecké kalendáře...387 // 7.4 Kalendáře dalších maloasijských zemí...388 // 7.4.1 Írán...388 // 7.4.2 Afghánistán...388 // 7.5 Koptský kalendář ...389 // 7.6 Čínský kalendář ...389 // 7.6.1 Čínský astronomický kalendář...389 // 7.6.2 Čínský šedesátiletý cyklický kalendář ...390 // 7.6.3 Počítání let podle dynastií...393 // 7.6.4 Čínský sezónní kalendář...393 // 7.7. Tibetský kalendář...394 // 7.7.1 Základní chronologické jednotky...394 // 7.7.2 Označování let v tibetském kalendáři...395 // 7.7.2.1 Počítání let od nebo do stanovené události...395 // 7.7.2.2 Počítání let podle dvanáctiletého „Jupiterova“ cyklu.395 // 7.7.2.3 Šedesátiletý cyklus...396 // 7.7.2.4 Novodobý tibetský letopočet ...397 // 77.2.5 Počítání podle cyklu 252 let...397 // 7.72.6 „Královský“ letopočet...397 // 7.8. Indické kalendáře ...397 // 7.8.1 Chronologie védského období...398 // 7.8.2 Chronologie povédského období ...398 // 7.8.3. Chronologie textů Siddhánty...399 // 7.8.3.1 Sluneční kalendáře...400 // 78.3.2 Lunisolární kalendáře ...400 // 7.8.3.3 Označování let ...401 // 7.8.3.3.1 Jupiterovy cykly ...401 // 7.8.3.3.2 Indické letopočty...401 // 7.8.4 Reforma indického kalendáře...402 //
7.9. Kalendáře stredoamerických předkolumbovských civilizací 403 // 79.1 Kalendář Mayů ...403 // 79.2 Aztécký kalendář...407 // 8. Seznam pramenů a literatury...415 // 8.1 Soupis použitých zkratek...415 // 8.2 Archivní prameny, rukopisy a staré tisky...416 // 8.3. Tiskem vydané prameny a odborná literatura...419 // 9. Chronologické tabulky; pokyny k převádění dat ...469 // 9.1 Sluneční kruh ...477 // 9.2 Nedělní písmena...478 // 9.3 Týdenní dny kteréhokoli data ...479 // 9.4 Konkurenty juliánského kalendáře...480 // 9.5 Zlaté číslo ...481 // 9.6 Epakty juliánského kalendáře...482 // 9.7 Gregoriánské epakty ...483 // 9.8 Věčný kalendář juliánský...484 // 9.9 Věčný kalendář gregoriánský...486 // 9.10. Měsíční písmena: novoluní...488 // 9.11 Měsíční písmena: rozmístění...489 // 9.12 Stáří Měsíce v prvních dnech měsíců devatenáctiletého cyklu...490 // 9.13 Epakty juliánského a gregoriánského kalendáře, tzv. juliánské epakty, klíče roků, velikonoční reguláry, velikonoční úplňky juliánského kalendáře ...491 // 9.14 Velikonoční neděle juliánského kalendáře ...492 // 9.15 Velikonoční neděle gregoriánského kalendáře...493 // 9.16 Přehled pohyblivých svátků...494 // 9.17 Přijetí gregoriánského kalendáře ve vybraných zemích a územích ... 496 // 9.18 Poměr nestejných hodin ? současným hodinám SEČ...498 // 9.18.1 Denní hodiny...498 // 9.18.2 Noční hodiny...499 // 9.19 Stejně dlouhé hodiny italské („české“) - průměrný začátek první hodiny...499 // 9.20 Změny časů...500 // 9.21 Indikce...501 // 9.22 Římský kalendář...502 // 9.23 Bononské datování...503 //
9.24 Datování podle zvěrokruhu...504 // 9.24.1 Datování podle zvěrokruhu na základě středověkých a raně novověkých kalendářů...504 // 9.24.2 Datování podle zvěrokruhu na základě moderních astronomických výpočtů...504 // 9.25 35 kalendářů ...505 // 9.26 Čísla kalendářů...576 // 9.26.1 Čísla kalendářů pro roky 700-999 ...576 // 9.26.2 Čísla kalendářů a data Velikonoc pro roky 1000-1583 ...577 // 9.26.3 Čísla kalendářů a data Velikonoc podle juliánského i gregoriánského kalendáře pro roky 1583-1699 ...593 // 9.26.4 Čísla kalendářů gregoriánského kalendáře pro roky 1700-2203 ...596 // 9.27 Cisiojány...604 // 9.27.1 Latinský cisioján ...605 // 9.27.1.1 Abecední soupis slabik latinského cisiojánu ...606 // 9.27.2 České cisiojány...612 // 9.27.2.1 Oktáva rodstva...612 // 9.27.2.2 Ochtáb dal prvý křest...612 // 9.27.2.3 Nové léto...613 // 9.28 Francouzský revoluční kalendář ...614 // 9.28.1 Přehled let ...614 // 9.28.2 Dny v měsíci ...615 // 9.29 Juliánské datování ...616 // 10. Soupisy světských a církevních představitelů ve střední Evropě .. 617 // 10.1 Panovníci a představitelé státu a katolické církve v České // republice a v jejích historických zemích ...620 // 10.1.1 Panovníci a přestavitelé státu...620 // 10.1.1.1 Panovníci Staré Moravy...620 // 10.1.1.2 Knížata a králové čeští ...621 // 10.1.1.3 Prezidenti Československé republiky...628 // 10.1.1.4 Státní prezident Protektorátu Čechy a Morava...629 // 10.1.1.5 Prezident Slovenského státu ...629 // 10.1.1.6 Prezident České republiky...630 // 10.1.1.7 České kněžny a královny ...630 // 10.1.1.8 Údělná knížata a markrabí moravští...636 //
10.1.2. Vlády a jejich představitelé 1848-2000 (sestavil Miloslav // Martínek) ...639 // 10.1.2.1 Kabinety rakouského císařství 1848-1918 ...639 // 10.1.2.2 Společná ministerstva rakousko-uherské monarchie ... 643 // 10.1.2.3 Vlády gro království a země na říšské radě zastoupené .. 644 // 10.1.2.4 Vlády Československé republiky 1918-1938...654 // 10.1.2.5 Vlády tzv. druhé republiky 1938-1939 ...663 // 10.1.2.6 Slovenské autonomní vlády 1938-1939 ...664 // 10.1.2.7 Autonomní vlády Podkarpratské Rusi 1938-1939 ...665 // 10.1.2.8 Vlády Protektorátu Čechy a Morava...666 // 10.1.2.9 Vlády Slovenského státu 1939-1945 ...667 // 10.1.2.10 Československé vlády v emigraci 1939-1945 ...668 // 10.1.2.11 Vlády Československé republiky 1945-1960...669 // 10.1.2.12 Vlády Československé socialistické republiky // 1960-1968 ...676 // 10.1.2.13 Pověřenci SRN (1944-1968) ...679 // 10.1.2.14 Vlády Československé socialistické republiky (po přijetí // zákona o federálním uspořádání ČSSR) a České a Slovenské federatívni republiky (1968-1991) ..687 // 10.1.2.15 Vlády České socialistické republiky a České republiky .. 697 // 10.1.2.16 Vlády Slovenské socialistické republiky a Slovenské republiky...704 // 10.1.2.17 Vlády České republiky (1993-2000)...710 // 10.1.3 Představitelé katolické a kališnické církve v českých zemích ...713 // 10.1.3.1 Arcibiskupové a biskupové Staré Moravy ...713 // 10.1.3.2 Biskupové, arcibiskupové a administrátoři pražské diecéze (sestavili Marie Bláhová a Pavel R. Pokorný) ... 714 // 10.1.3.2.1 Praha ...714 // 10.1.3.2.2 Litomyšl...726 // 10.1.3.2.3 Litoměřice...728 // 10.1.3.2.4 Hradec Králové...730 // 10.1.3.2.5 České Budějovice ...732 // 10.1.3.2.6 Plzeň ...733 // 10.1.3.3 Biskupové a arcibiskupové olomoucké arcidiecéze (sestavili Marie Bláhová a Pavel R. Pokorný)...733 // 10.1.
10.1.3.3.1 Olomouc ...733 // 10.1.3.3.2 Brno...740 // 10.1.3.3.3 Ostrava - Opava ...741 // 10.2 Panovníci a představitelé států a katolické církve s působností // ve středoevropských zemích...742 // 10.2.1 Soupisy panovníků a představitelů států...742 // 10.2.1.1 Franská říše...742 // 10.2.1.2 Italské království...746 // 10.2.1.3 Římskoněmecká říše...747 // 10.2.1.4 Německo...753 // 10.2.1.4.1 Německá říše...753 // 10.2.1.4.2 Spolková republika Německo...753 // 10.2.1.4.3 Německá demokratická republika...754 // 10.2.1.5 Polsko...755 // 10.2.1.5.1. Knížata a králové polští...755 // 10.2.1.5.2 Hlavy státu Polské republiky a Polské lidové // republiky...759 // 10.2.1.6 Rakousko ...760 // 10.2.1.6.1 Markrabí, vévodové, arcivévodové a císaři rakouští . 760 // 10.2.1.6.2 Spolkoví prezidenti...764 // 10.2.1.7 Slovenská republika...765 // 10.2.1.8 Uhry; Maďarsko...765 // 10.2.1.8.1 Uherští králové ...765 // 10.2.1.8.2 Maďarsko...768 // 10.2.2 Představitelé katolické církve...769 // 10.2.2.1 Papežové...769 // 10.2.2.2 Arcibiskupové a biskupové ...783 // 10.2.2.2.1 Mohuč...783 // 10.2.2.2.2 Salcburk ...786 // 10.2.2.2.3 Řezno ...789 // 10.2.2.2.4 Pasov...793 // 10.2.2.2.5 Vídeň...798 // 10.2.2.2.6 Linec ...801 // 10.2.2.2.7 Svatý Hippolyt ...802 // 10.2.2.2.8 Míšeň...804 // 10.2.2.2.9 Naumburg...806 // 10.2.2.2.10 Hnězdno ...808 // 10.2.2.2.11 Vratislav...813 // 10.2.2.2.12 Krakov...818 // 10.2.2.2.13 Ostřihom...822 // 10.2.2.2.14 Jager ...826 // 10.2.2.2.15 Nitra ...831 // 10.2.2.2.16 Banská Bystrica...835 // 10.2.2.2.17 Rožňava...835 // 10.2.2.2.18 Spiš ...836 // 10.2.2.2.19 Košice ...837 // 10.2.2.2.20 Trnava...838 // 11. Soupis svátků a odborných chronologických termínů ...839 //
(OCoLC)50292410
cnb001004259

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC