Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 2.
Praha : Vyšehrad, 2000
375 s.

ISBN 80-7021-369-8 (váz.)
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje předmluvu, věcný a jmenný rejstřík, seznam zkratek, slovníček vybraných jmen a pojmů
Starý zákon - výklady
Židé - dějiny a náboženství - stati
000036983
OBSAH // Předmluva ...11 // Slovo k českému vydání...14 // Překladatelská poznámka ...17 // I STARÝ ZÁKON 21 // JAKO PRAMEN K DĚJINÁM IZRAELE // 1 Povaha pramenů...21 // 2 Epochy izraelských dějin ...24 // 3 Izrael před obsazením země ...27 // 3.1 Praotcové...29 // 3.2 Vyvedení z Egypta...32 // 3.3 Izrael na Sinaji ...36 // 3.4 Izrael na poušti...40 // 3.5 Izrael před obsazením země (shrnutí) ...41 // 4 Od obsazení země k vytvoření státu ...43 // 4.1 Obsazení země ...43 // 4.2 Oblasti kmenového osídlení ...46 // 4.3 Izrael v době soudců ...49 // 5 Počátky království...53 // 5.1 Samuel a Saulovo kralování...53 // 5.2 Davidův vzestup: králem Judska a Izraele...56 // 5.3 Šalomounova vláda...59 // 7 // 6 Izrael a Judsko v době královské ...63 // 6.1 Rozpad Davidovy a Šalomounovy říše...64 // 6.2 Izrael a Judsko jako sousední stály ...68 // 6.3 Judsko v době před babylónským exilem ...76 // 7 Judsko od babylónského exilu...83 // 7.1 Babylónský exil ...83 // 7.2 Návrat a obnova ...88 // 7.3 Doba Ezdráše a Nehemjáše ...94 // 7.4 Izrael na konci starozákonní doby ...103 // K STAROZÁKONNÍ 109 // LITERATURA V ŽIVOTĚ STARÉHO IZRAELE // 1 Dějiny formy a struktura izraelské společnosti 109 // Vztah mezi žánrem textu K. »místem 71 životě« - formy v kultu, právní praxi, politické oblast i, aid. - ústní a písemná tradice // 2 Rodina, čeleď, kmen, místní obec ...113 // Písně - přísloví - vyprávění
// 3 Právní praxe ...123 // Právní instance - právní řízení - právní zásady // 4 Kult ...130 // Nomádské tradice - kalendář svátků - kultické legendy -obětní rituály - předpisy o čistotě - žalmy // 5 Politické instituce, království...143 // Seznamy, anály, dějepravnépříběhy - královské žalmy -mudroslozň: tradice, přísloví, poučné řeči, po učná vyprávěn í, žalmy // 6 Profétie ...151 // Skupiny proroků a jednotlivé postavy - obrazné akty -viděn í — prorocká xryprávění — žánry prorocké řeči // 8 // 7 Cesta k »literatuře« ...165 // Metoda dějin formy a její. hranice - autorův teologický záměr // K KNIHY 171 // STARÉHO ZÁKONA // 1 Pentateuch (Tóra) ...174 // 1.1 Genesis ...175 // 1.2 Exodus...184 // 1.3 Leviticus ...190 // 1.4 Numeri ...192 // 1.5 Deuteronomium...196 // 1.6 Pentateuch jako celek ...204 // 2 Přední proroci ...212 // 2.1 Kniha Jozue...213 // 2.2 Kniha Soudců ...216 // 2.3 Knihy Samuelovy ...‘219 // 2.4 Knihy Královské ...224 // 2.5 »Deuteronomistické dějepravné dílo« ...234 // 3 Zadní proroci ...240 // 3.1 Kniha Izajáš...242 // 3.1.1 Izajáš 1-39 ... 242 // 3.1.2 Izajáš 40-55 (Deuteroizajáš) ...246 // 3.1.3 Izajáš 56-66 (Tritoizajáš) ...249 // 3.1.4 Ke kompozici knihy Izajáš ...251 // 3.2 Knihajeremjáš ...254 // 3.3 Kniha Ezechiel ...262 // 3.4 Kniha dvanácti proroků...270 // 3.4.1 Ozeáš...271 // 3.4.2 Joel...274 // 3.4.3 Ámos ...275 // 3.4.4 Abdijáš...280
// 3.4.5 Jonáš ...281 // 3.4.6 Micheáš...284 // 3.4.7 Nahum ...-...287 // 9 // 3.4.8 Abakuk ...289 // 3.4.9 Sofonjáš...291 // 3.4.10 Ageus...293 // 3.4.11 Zacharjáš...296 // 3.4.12 Malachjáš ...300 // 3.5 K dějinám kompozice prorockých knih ...301 // 4 Spisy...304 // 4.1 Žalmy...304 // 4.2 Knihajób ...309 // 4.3 Přísloví...315 // 4.4 Pět svátečních svitků (Megillót) ...319 // 4.4.1 Kniha Rút ... 319 // 4.4.2 Píseň písní...322 // 4.4.3 Kniha Kóhelet (Kazatel) ...326 // 4.4.4 Pláč (Threni) ...329 // 4.4.5 Kniha Ester...332 // 4.5 Kniha Daniel...336 // 4.6 Knihy Ezdráš a Nehemjáš ...341 // 4.7 Knihy Paralipomenon ...348 // 5 Starozákonní kánon ...354 // Seznam zkratek ...358 // Věcný rejstřík ...362 // Jmenný rejstřík ...370 // Slovníček vybraných jmen a pojmů ...372 // 10

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC