Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:8x 
BK
Biografie
Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2002
326 s., [8] s. obr. příl. : il.

objednat
ISBN 83-88796-68-2 (brož.)
Obsahuje rejstřík
Obsahuje bibliografické odkazy
Sienkiewicz, Henryk, 1846-1916 - dílo - výklady
000037193
Zamiast wstępu... 7 // Jan Pacławski (Kielce), Zdzisław Piasecki (Opole): Lech Ludorowski i jego Sienkiewiczowskie dokonania... 9 // Zdzisław PIASECKI (Opole): Rozmowa ze znakomitym Sienkiewiczologiem... 33 // Prace naukowe Lecha Ludorowskiego poświęcone Henrykowi Sienkiewiczowi. Bibliografia za lata 1970-2001 - w wyborze . . 45 // Tadeusz BUJNICKI (Krakow): Sienkiewicz oglądany - Sienkiewicz czytany... 59 // Marceli KOSMAN (Poznań): Obraz kresów wschodnich w twórczości Henryka Sienkiewicza. Z badań nad kulturą historyczną i polityczną ...75 // Jacek KOLBUSZEWSKI (Wrocław): Henryka Sienkiewicza fascynacje zakopiańskie ...101 // Władysław HENDZEL (Opole): »Tygodnik ilustrowany« wobec jubileuszu 25-lecia twórczości Henryka Sienkiewicza . 117 // Jan Pacławski (Kielce): Kazimierza Wyki zainteresowania twórczością Henryka Sienkiewicza... 131 // Bogumila KOSMANOWA (Poznań): Józef Ignacy Kraszewski i Henryk Sienkiewicz wobec wielkiej polityki. Rekonesans badawczy... 149 // Halina KOSĘTKA (Kraków): Teatralne adaptacje »Quo vadis?« Henryka Sienkiewicza... 159 // Dobrava MOLDANOVÁ (Ústí nad Labem): Alois Jirásek a Henryk Sienkiewicz - historická próza jako výraz národní sebeintepretace na přelomu 19. a 20. století ... 181 // Josef PEŘINA (Ústí nad Labem): Na okraj recepce historických románů Henryka Sienkiewicze v Čechách . 191 // Marta CZAJCZYŃSKA (Opole): »Krzyżacy« - praca Henryka Sienkiewicza nad powieścią ...203 // Beata Rauk (Opole): »Krzyżacy« Henryka Sienkiewicza we wspólczesnej pisarzowi krytyce literackiej ...213 // Teresa KONIECZNA (Opole): »Krzyżacy« na Śląsku... 231 // Mieczysław Balowski (Opole): Z recepcji utworów Henryka Sienkiewicza na Lużycach... 239 // Edyta BANIA (Opole): Wątki romansowe w debiucie powiesciowym Henryka Sienkiewicza... 255 // Aneta MAZUR (Opole): »Rodzina Polanieckich« - powieść rozwojowa?... 269 //
Zdzisław PIASECKI (Opole): Wokól »Legionów« Henryka Sienkiewicza... 295 // INDERS NAZWISK... 315 // SPIS ILUSTRACJI... 325
INDEKS NAZWISK :   A. Br., patrz Breza Adam Abakanowicz Brunon 122 Adamowski Janusz 88 Adejgejm Irina 275 Aleksander III, car rosyjski 84, 156 // Aleksy Michajlowicz, car rosyjski 79 // Andricki Miklaws 242-246, 248--249, 251-254 Andrzejewski Jerzy 271 Anna Danuta, ksi žna mazowie-cka 197, 217 Ashwell Leni 164 // Babska Maria 211 Bachtin Michail 71, 277 Baden Arnold von 197 Baliňski Ignacy 78, 127, 300 Balowski Mieczyslaw 191 Balzac Honoré 291 Bahicki Michal 266 Barrett Wilson 160, 162, 165-170 Bart-Ćišinski Jakub 243-246, Baudouin de Courtenay Jan 240 Bauerertz Adam 210 Bazan Andrzej 50 Bazylow Ludwik 150 Beauvois Daniel 86 Bečka Jiří 191, 200 // Benedykt XV, papiež 301 Beneš Třebízský Václav 183, 199 Bematowicz Feliks 10 Bernes, aktor 164 Bialokozowicz Bazyli 289 Biemacki Cezary 75 Biemat z bublina 12 Billewiczowie, ród litewski 96-97 Birkenmajer Józef 236 Birkowski Fabian
121 Bismarck Otto von 22, 151, 154— -155, // Bittner Jiří 244 // Boguslawski Jan Ferdynand 308 Boguslawski Wladyslaw 274 Bokszczanin Maria 78, 156, 160, 203, 274, 301 Boiko III, ksi ž opolski 232 Bortnowski Stanislaw 66 Bourget Paul 127 Boy, patrz: Želeňski Boy Tadeusz Božek Arka 235-236 Braunek Malgorzata 95 Brensztejn Michal 96 Breza Adam 175, 178 Brězanec Annett 251 Bruford W. H. 279 Bryl Jan 246, 248, 253 Brzozowski Stanislaw 61, 132-133, 215, 227, 270 // 316 // Indeks nazwisk // Bučar Vekoslav 242, 249 Buczaccy-Jazlowieccy, polski ród kresowy 90 Buczacki Teodoryk, hr. Abdank 90 Budynský Josef 198 Bujnicki Tadeusz 95, 140, 154, 257, 263, 265-266, 269, 279 Bulhak Jan 78 Bursztyňska Halina 50 Butrymowie, ród litewski 97 // Cain Henryk 124 Canley A. H. 160-161 Cat-Mackiewicz Stanislaw 257 Cepnik Henryk 168 Chalasiriski Józef 136 Chatubiňski Tytus 102, 108, 113 Chateaubriand Franqois-René 123 Chmielnicki Bohdan 19, 27, 51, 55, 79, 89-90, 144-145, 192, 198 Chmielowski Piotr 215, 219-220, 272 // Chodzkiewicz Ignacy 305-306 Chrzanowski Ignacy 236, 256, 265 Constant Benjamin 123 Cooper James Fenimore 65 Coquelin Jan 174, 178 Csapláros István 144 Cybienko Helena 173 CyŽ Beno 246, 248, 253 Czachowski Kazimierz 215 Czajkowski Michal 198, 201 Czapiewski Edward 151 Czaplejewicz Eugeniusz 277 Czartoryscy, ksiqžqta polscy 297 Czartoryski Adam Jerzy, ksiqžq 150 // Czechow Antoni 283 // Czermakowa Izabela 287 Czosnowska Maria, hr. 36 Czubek Jan 103, 105 // v // Celakovský
František Ladislav 192 Černý Adolf 244-245, 249 Černý M. 198 Černý Věnceslav 181 // D’Arborio Silvano 170 Danek Wincenty 42, 151 Dawid Jan Wladyslaw 128 Dqbrowska Maria 274 Dqbrowski Jan Henryk 83, 297, 300, 302, 304-305, 308-309, 313-314 Dqbrowski Wojciech 170, 215 Dembowscy 105, 113 Dembowska Maria 105-106 Dembowski Bronislaw 106 Demby Stefan 119-120 Dickens Karol 280 Dilthey Wilhelm 276, 288 Dluski Kaziemierz 112-113 Dobrski Konrad 204, 255-256, 265 // Dobrzaňski Stanislaw Marian 169 Doerflerówna A. 90 Domaszewiczowie, litewska szla-chta zasciankowa 97 Dombrowski Franciszek 171-173 Dostojewski Fiodor 274 Drozdowski Marian Marek 295-301 Dumas Aleksander 65, 71 Duména, aktor 178 Duquésne, aktor 178 Dygasiňski Adolf 269 Dymitr Samozwaniec, car rosyjski 79 // Indeks nazwisk // 317 // Edwards Julian 164 Eljasz Walery 105 // Feldman Wilhelm 132, 215, 221--223, 226 Fita Stanislaw 286 Flaubert Gustave 269, 290-291 Folbarth de, konsul rosyjski w Szczecinie 211 Fontane Theodor 269, 287, 290--291 // Ford Aleksander 140, 248 Fras Zbigniew 153 Fredro Aleksander 11-12,28,39,42 Fredro Aleksander, syn Aleksan-dra 244 Freemann Maksymilian 161 Frenkiel Mieczyslaw 127 Freytag Adam 274, 277-278 // Galdemar Ange 61 Galle Henryk 215 Galsworthy John 274 Gasztowtowie, litewska rodzina szlachecka 97 Gautier Théophille 141 Gebethner Gustaw 119, 214, 298 Gieysztor Jakub Wilhelm Kasper 80-81 Gilder Jeanette 165 Gill B. 166 Glensk Joachim 236 Godebski Cyprian 210 Godlewski Mscislaw 203
Goethe Johan Wolfgang 277 Gogol Mikolaj 71 Golka Marian 152 Gombrowicz Witold 41, 52, 61, 63-65 // Gostomski Walery 215, 224-226 Gosciewiczowie, szlachecka rodzina litewska 97 Gotti, wlaáciciel teatru w Londy-nie 161 Górka Olgierd 132 Gómicki Lukasz 121 Górski Konstanty Maria 214-215, 218-219, 228-229 Górski Konrad 272-273 Grabowski Tadeusz Stanislaw 240 Grabski Andrzej Feliks 87 Gromnicka Stefania 170 Gubryniewicz Kazimierz 208 // Habsburgowie, autriacki ród ce-sarski 153 Hajduk Ryszard 236 Hampl, wlaáciciel wydawnictwa 181 // Hansgirg A. 198 Hegel Georg Wilhelm Friedrich 277 // Hemingway Emest 40 Hendzel Wladyslaw 7 Hermann Alois 239, 245, 249 Herrmann Teofil, ksi dz 54 Hoesick Ferdynand 102, 110, 113-K 15, 120-122 Hoffman Jerzy 68, 93 Homer 33, 41, 71, 133 Hómik Michal 240, 243, 249-250 Hus Jan 183-184 Hutnikiewicz Artur 271-273, 275, 291 // Huysmans Joris Karl 108 // Ingarden Roman 28, 134 Iwaszkiewicz Jaroslaw 40 // 318 // Indeks nazwisk // J. C. W. korespondent „Dziennika Poznaňskiego” 163 Jablonowski Wladyslaw 123-124 Jadwiga, królowa polská 194, 201, 213, 217, 226, 246, 252 Jagiellonowie, polská dynastia kró-lewska 214 Jakubowski Jan Zygmunt 43 Jakubowski Zygmunt 289 Jan 111 Sobieski, król polski 21, 23, 27, 45, 50, 54, 56, 314 Jan Kazimierz, król polski 93, 104 Jan Pawel II, papiež 23, 47-48, 55, 159 Janasz Joseph de 124, 174 Janczewska Jadwiga z Szetkiewi-czów 78, 80, 84, 156, 203--211, 270, 289, 297, 301--303, 309, 311 Janczewski Edward 203, 301
Jarowiecki Jerzy 151 Jefferies, aktorka 166 Jelínek Edvard 110-111 Jež Tomasz Teodor 36, 132 Jirásek Alois 181-188 Jiří z Poděbrad, król czeski 183 Jodelka-Burzecki Tomasz 51, 214--216, 218-219, 224, 228--229, 289 Jungingen Konrad von 197 Jungingen Ulrich von 197 Jurkiewicz Jan 83 // Kaczkowski Zygmunt 132 Kaczmarek Marian 55 Kalinowski Daniel 55 Kasprowicz Jan 243 Kawalerowicz Jerzy 68, 72 // Keller Marie 277 Kening Józef 214 Kiejstut, ksi ž? litewski 193-194, 197 // Kieniewicz Stefan 83 Kilian Jan 241 Kisiel Adam 89 Kleiner Juliusz 40 Klemensiewicz Zenon 39 Klonowic Sebastian 12 Kmita-Piorunowa Aniela 140, 173, 273 // Kniaziewicz Karol Otto 308 Knysz-Tomaszewska Danuta 282 Koblewska Janina 60 Kobyliňski Szymon 54 Kochanowski Jan 121 Kocian Antoni 106 Kolbuszewski Jacek 76-77, 85, 269 // Konieczna Teresa 236 Konopnicka Maria 36, 151, 214, 216-218, 220, 224-225, 228, 251 // Kopczewski Karol 170 Kopjenec Doreen 251 Koraszewski Bronislaw 231, 233--234 // Komilowiczówna Maria 81, 98 Korpala Józef 256 Korzon Tadeusz 80 Kosatka Halina 23, 58 Kosko M. 180 // Kosman Marceli 28, 55, 57-58, 79, 84, 87-88, 92, 96-97, 99, 155 // Kosmanowa Bogumila 152-154 Kossak Juliusz 69, 85, 300 // Indeks nazwisk // 319 // Košciuszko Tadeusz 241, 305-306 Kotarbiňski Tadeusz 257 Kott Jan 137 // Kozakiewicz Bronislaw 174 Krasicki Ignacy, bp 298, 304, 308, 310-311 // Krasiňski Zygmunt 141, 192, 243, 291 // Kraszewski Józef Ignacy 26-28, 35-36, 42, 46-47, 50-51,53--54, 89, 150-154, 156, 213,
232-233, 250, 256 Kredba Václav 181, 194 Krejčí Karel 191, 200 Krječmar Miklawš 243, 249 Królikowski Bohdan 51 Krystýnek Jiří 191 Krywult Aleksander 129 Krzeptowski Jan 107-108, 113, 115, 122 Krzyžanowski Julian 21, 33, 40, 43, 101-102, 105, 140, 144, 203,205, 208-211,214, 255, 271-272, 295-297, 299, 301, 305, 307 Kubala Ludwik 84, 135 Kubašec Maria 247 Kuczyňski Stefan Maria 140 Kulczycka-Saloni Janina 144, 271— -273, 282, 287-288, 290,296 Kuncewiczowa Maria 28-29, 47 Kurkowska Halina 144 Kvasnička, wlaáciciel wydawnic-twa 181 // Labuda Gerard 150, 152 Laparcerié Cora 178 Latimer Edith 166 // Lechoň Jan 298-301 Lednicki Waclaw 270-272, 291--292 // Lessing Gotthold Ephraim 225 Leszczyňski Rafal 239, 243-245, 249-251 // Lewakowski Karol Eugeniusz 84, 156-157 Lewicki Boleslaw 68 Lis Jerzy 236 // Little, wydawca dziel Sienkiewicza z Bostonu 161 Litwos, patrz: Sienkiewicz Henryk Löbenstein Ph. 239 Lorenc-Zalěski Jakub 243 Loubet, prezydent Francji 124 Ludorowska Aniela z Jarockich 10 Ludorowska Halina 17, 23, 47--48, 56, 58, 70, 275, 293 Ludorowski Andrzej 10 Ludorowski Lech Stanislaw 7, 9--30, 33, 47, 49-58, 64, 70-71, 155-156, 172, 204, 260, 269, 275, 293, 295, 314 Ludwik XVI, król francuski 309 // Lada-Cybulski Adam 118 Lawrow M. 173 Lepkowski Tadeusz 149 Loch E. 50 Lojek Mieczyslaw 53 Lomnickí Tadeusz 70 Lossowski Piotr Henryk 94 // Mach Wilhelm 40 Machwitz Zygmunt 71 Maciejowski Jaroslaw 140 Madany Edward 247, 250 // 320 // lndeks nazwisk // Magnuszewski
Jan 239, 243-244, 250 // Makowiecki Andrzej Z. 53 Malatyiiska Maria 70 Malinowski Lucjan 240 Malachowski Kazimierz 308 Mann Tomas 274 Manning Ambrožy 166 Marek Aureliusz 301 Maria Teresa Karolina, córka Lu-dwika XVI 309 Marlin du Gard Roger 274 Masaryk Tomáš Garrique 187 Matějko Jan 133, 139-140, 151, 205, 213 Matemicki Jerzy 87 Matuszewski Ignacy 62 Mauppassant Guy de 127 Maximovič 199 Mendog, wladca litewski 96 Měrcink Jurij 241, 250 Metlinský 199 Mětšk Franc 250 Mqtrak Krzysztof 61 Miaskowski Kasper 117, 120 Michajlow S. F. 172 Michnowska Stefania 170 Mickiewicz Adam 10, 29, 36-37, 54, 58, 77,98, 135, 204,210, 243, 261, 267 Miérys, aktorka 178 Miklavec Peter 242 Milosz Czeslaw 71 Mlynk Jurij 247, 250-251 Mocarska-Tycowa Zofia 286 Moniuszko Stanislaw 77, 126 Morawski Kazimierz 83 Morcinek Gustaw 234, 236 // Moreau Emil 160, 174-175, 178— -180 // Moscicki Henryk 80, 96 Mroczko Marian 151 Muka Arnošt 249 // Nalborczyk Jan 110 Nalkowski Waclaw 270 Napoleon I, cesarz francuski 296, 309, 313 Nawka Anton 246, 248-249, 254 Nejedlý Zdeněk 188 Neron, cesarz rzymski 22-23, 163— -167, 170-172, 176-177, 179 Nieckula Franciszek [Albin Ro-chatyna] 65 Nofer-Ladyka Alina 273, 296-297 Norwid Cypian Kamil 136 Nowak-Njechomski Měrčin 246, 248, 253 Nowakowski J. F. 240 Nowicki Franciszek 107 Nowiňski Józefat 215 Nowotny Pawol 249 Nowowiejski Feliks 54 Nurczyriska-Fidelska Ewelina 71 // Obrochta Bartus 105 Ogrodziiiski Wincenty 236 Olbrychski Daniel 70, 95 Olszewski Edward
170 Oracki Tadeusz 236 Orgelbrand Samuel 75, 96 Orlowski Hubert 279, 281, 288 Orlowski Jan 172 Orzechowski Stanislaw 121 Orzeszkowa Eliza 77, 265-266, 269, 275, 282 // lndeks nazwisk // 321 // Paclawski Jan 52 Palacký František 182 Papée Stefan 236 Parczewski Alfons 240 Pawelski Jan, ksi dz 215, 225-227 Pawleta Antoni 231 P gierska-Piotrowska Romualda 240, 250 Pikala Bogdan 54 Piasecki Zdzistaw 7, 55, 58, 104, 191, 236, 292 Pierelygin N. J. 173 Pigoň Stanislaw 111-112 Piltz Erazm 161 // Pilsudska Maria z Billewiczów 97 Pilsudski Józef 300 Piorunowa Aniela, patrz: Kmita-Piorunowa Aniela Piszczek Waclaw, ksi dz 23, 26, 38 // Pius VII, papiež 308 Plonka Walerian 111, 114 Ptygawko Danuta 155 Pochwalski Kazimierz 121 Pol Wincenty 85, 135 Polanowski Edward 51, 272 Potkaňski Karol 209 Potocki Antoni 67, 271 Procházka Josef 193, 201 Prus Boleslaw 61-62, 132, 137, 151, 269, 280, // Pruszyňski Ksawery 131, 136 Przerwa-Tetmajer Kazimierz 107, 112-113 Puškar Martin 199 // Raabe Wilhelm 277 Rabelais Francis 71 // Rabikowska Marta 67 Radziwilt Franciszek 96 Radziwill Janusz 96 Radziwill Józef 96 Radziwillowie, ród litewski 97 Rajchman Aleksander 169-170 Ranavalo, królowa Madagaskaru 180 // Rataj Kk Zdzislaw 49 Rej Mikolaj 121 // Reymont Wladyslaw Stanislaw 40, 141, 247 Rhöse Franz 278 Robespierre Maximilien Francois Marie de 305 Roháč z Dubé Jan 183 Rola Roman 234 Rolly Antoni 84, 92 Romanowowie, rosyjska dynastia carska 87 Rotterówna S. 170 Roztropowicz Joanna 300 Rožek
Wita 236 Róžaňski, aktor 170 Ruszkiewicz Kazimierz, bp 127, 246, 251 Ryli Ludomira 250-251 // Sabala, patrz: Krzeptowski Jan Saint-Beuve Charles 123 Sajkowski Alojzy 96 Sandler Samuel 140 Sarcey 168 // Sardou Victorien 175, 255 Schönerer Georg 209 Schweikle Günther 274 Scorupco Izabela 70 Scott Walter 71, 122 // 322 // Indeks nazwisk // Senancour Etienne 123 Seneka 311 // Serczyk Wladystaw Andrzej 93 S p-Szarzyňski Mikolaj 117, 120, Shakespeare William 122 Sienkiewicz Henryk 7, 9, 12-31, 34-43, 44-73, 77-78, 80-86, 88-90, 92-93, 95-96, 98, 101-115, 117-129, 131-147, 150-151, 154-156, 159-162, 164-174, 177-188, 191-201, 203-229, 231-237, 239, 241--258, 260, 264-278, 280-283, 286-293, 295-312, 314 Sienkiewicz Henryk Józef 204--205 // Sienkiewicz Jadwiga Maria 205 Skalkowski Adam 297 Skarga Piotr 121 Skirmuntt Marian 170 Sklodowska-Curie Maria 15, 30, 50 Siawiňska Irena 11 Slomkowska Alina 152 Slowacki Juliusz 36, 102, 111, 114, 150, 243, 246, 251 Smoler Jan Ernest 240, 248, 253 Soltohubowie, szlachecka rodzina litewska 97 Sommer Adolf 241 Spasowicz Wlodzimierz 290 Spielhagen Friedrich 278 Stachiewicz Piotr 69 Stakjanowie, litewska szlachta za-šciankowa 97 Stang Stanislaw 160, 162-164 Stanislawski Jan 77-78 Stawar Andrzej 61, 140, 295-296 Stefan Batory, król polski 77-78 // Stifter Adalbert 277 Stolarczyk Józef, ksiąDz 104-105, 113 // Styka Jan 69 // Swojak, patrz: Piltz Erazm Sygietyriski Antoni 269 Syrokomla Wladyslaw 78 Szajnocha Karol 84, 135 Szetkiewicz Kazimierz
80 Szetkiewiczowa Wanda 80 Szetkiewiczowie 80-81, 96 Szetkiewiczówna Maria 80-81, 94 Szewczyk Wilhelm 247, 250 Szukiewicz Maciej 169 Szweykowski Zygmunt 89, 140 Szymczak Mieczyslaw 76 // Sliziňski Jerzy 249-250 Šwiijtochowski Aleksander 61, 132, 256 // Šěn Franc 251 Štefan Kristian 198, 200 // Taber, aktor 164 Tadema Alma 174 Tamowski Stanislaw, hr. 33, 40, 62, 119, 134,215, 221,290 Taszycki Witold 247, 250 Tazbir Janusz 79 Tennyson Alfred 122 Teodorowicz Józef, abp 22, 38, 46, 156 // Thackeray William Makepeace 122 Thomé Francois 180 Tintoretto Jacopo 222 Tiziano Vecellio 222 Tolstoj Lew 269, 273, 289-291 Tretiak Józef 265 // Indeks nazwisk // 323 // Trojanowski Wincenty 174 Trubecki Mikolaj S. 290 Trzynadlowski Jan 28, 42, 50, 279 Tycjan, patrz: Tiziano Vecellio Tynecki Jerzy 271, 273 Tyszkiewicz Jan 113 // Ulicka Danuta 277 // Veronese Paolo 222 Vischer Theodor 281 Vydra Bohumil 240, 250 // Waliszewski Kazimierz 161, 166 Waňkowicz Melchior 86, Waskowski 290 Wawelberg Hipolit 204 Wazowie, polska dynastia królew-ska 87 Wegner Jacek 144 Weronez, patrz: Veronese Paolo Wester Ellen 125 Whitney F. C. 160-161 Wičaz Otto 250, 254 Wieland Christoph Martin 277 Wielhorski Józef 308 WierzbiQta, patrz Waliszewski Kazimierz Wilczek Stanislaw 237 Wilgat Janina 250-251 Wilhelm II, król pruski 21, 38, 46, 155 // Wilpert Gero von 276 Winger Jurij 244-254 Wiániowieccy, ksi%ž?ta polscy 91 Wišniowiecki Jeremi, kѕKѓ? 56, 89, 91 // Wišniowiecki Michal, książ 91 Witkiewicz
Stanislaw 107, 292 // Witkojc Mina 247, 250 Witte W. 279-280, 288 Wjacslawek Jakub 251 Wtadyslaw IV, król polski 79, 89 Wladyslaw Jagiello, król polski 185-186, 194,213,217, 224, 233 // Wnuk Wlodzimierz 101-102, 104— -107 // Wodziňski Antoni 124-125 Wolff Józef August 119, 214, 298, 302 // Wolff Karol 209 Wolny Henryka 54 Wolodkowiczówna Maria 109 Wójciak, góral zakopiaňski 109 Wrzesiňski Wojciech 76 Wyczólkowski Leon 110 Wyka Kazimierz 12, 28, 34,40,42, 61, 70, 131, 146, 173, 273 Wyspiaňski Stanislaw 121 // Z. P., recenzent w „Echu Muzy-cznym, Teatrálnym i Artysty-cznym” 178-179 Zaówilichowski Mikolaj 89 Zakrzewski Bogdan 50, 69, 140— -141 // Zamoyski Jan, hetman 11 Zamoyski Wladyslaw 105-107 Zaszkilniak L. 55 Zawodziňski Karol Wiktor 272, 274, 282-283, 289 Zborowscy, wlašciciele pensjona-tu w Zakopaném 109 Zborowski Juliusz 111 Zdziechowski Marian 290 Zemla Gustaw 299 // 324 // Indeks nazwisk // Zgorzelski Czeslaw 272 Zielonka Zbigniew 237 Zola Emil 270, 274 Zygmunt III, cesarz niemiecki 184 Zygmunt III Waza, król polski 78-79 // Žabski Tadeusz 7, 237, 266, 274, 291 // Žarnowski Janusz 150 Želeňski Boy Tadeusz 107, 282 Žeromski Stefan 15, 49, 111, 134, 138, 296 -297 Žmichowska Narcyza 266 // Žižka Jan 183-187 //

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC