Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2003
287 s. : il.

ISBN 80-7330-037-0 (brož.)
Obsahuje tabulky, poznámky, úvod, anglická resumé
Demografie historická - Česko - sborníky
000037208
Obsah // Úvod...3 // Martin Holý: Šlechtické sňatky v českých zemích v letech 1500 až // 1650...5-36 // Pavel B. Kůrka: Dva zpovědní seznamy farnosti // svätého Valentina na Starém městě pražském...3 7-62 // Miroslava Melkesová: ADHIBERI SOLENT, QUI COMPATRES VOCANTUR Kmotrovství ve venkovském prostředí raného novověku na základě výzkumu chýnovské farnosti...63-122 // Cezary Kuklo - Malgorzata Kamecka: Polští sloužící v právní praxi: pravidla a jejich porušování (konec 15. -počátek 19. století)...123-132 // Daniela Tinková: Legitimita a „ nová ekonomie života “ // v osvícenské Habsburské monarchii. Problém svobodných matek a nemanželských dětí mezi sociální kontrolou a sociální péěí na prahu občanské společnosti...133-172 // Alice Velková: Výzkum sociální mobility na příkladu generace // narozené v letech 1791-1800 na panství Šťáhlavy... 173-224 // Pavla Horská: Umělé přerušení těhotenství pohledem // historické demografie...225-242 // Materiály...243 // Eliška Cáňová: ? problematice rekonstrukce rodin na základě // matričních zápisů ve farnosti Broumov...243 // Jiří Wolf: Mor na Tepličku v roce 1680 ve zprávách oseckých // cisterciáků...250 // Kronika // 257 // Zprávy...263 // Recenze...269 // Contens // Introduction...3 // Martin Holý: Marriage among the Nobility in the Czech Lands // between 1500 and 1650 ... 5-36 // Pavel B. Kůrka: Two Confession Registers from the
Parish // of St. Valentine in the Old Town of Prague...37-62 // Miroslava Melkesová: ADHIBERI SOLENT, QUI COMPATRES VOCANTUR Godparenthood in Rural Environments in the Early Modern Age - Research from the Chynov Parish...63-122 // Cezary Kuklo - Malgorzata Kamecka: The Position of Polish Servants from a Legal Perspective: Regulations and Infractions (from the late 15th to the early 19th century).. 123-132 // Daniela Tinková: Illegitimacy and the ’New Economy of Life ” in the Hapsburg Monarchy during the Age of Reason. The Problem of Unmarried Mothers and Illegitimate Children between Social Control and Social Care at the Outset of Civil Society...133-172 // Alice Velková: Research on Social Mobility Using the Example // of People Born in 1791-1800 on the Estate of Šťáhlavy... 173-224 // Pavla Horská: Abortion from the Perspective of Historical // Demography...225-242 // Materials...243 // Eliška Cáňová: To Problemas of Family Reconstitution Based on Parish Registers from the Parish of Břevnov...243 // Jiří Wolf: The Plague on Teplice in Reports of White Monks // of Osek...250 // Chronicle...191-195 // Reviews...197-218

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC