Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.2) Půjčeno:66x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2009
164 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-247-2454-6 (brož.)
Sestra
Obsahuje bibliografii na s. 158-162 a rejstřík
000037307
Úvod (R. Jirák) -- Paměť a další psychické funkce (R. Jirák) -- Další psychické funkce -- Přehled demencí (R. Jirák) -- Atroficko-degenerativní procesy -- Vaskulární demence -- Ostatní symptomatické demence -- Epidemiologie demencí (C. Borzová) -- Základní klinické příznaky demencí (R.Jirák) -- Postižení kognitivních funkcí -- Postižení aktivit denního života -- Behaviorální a psychologické příznaky demence -- Vyšetřovací metody u demencí (C. Borzová) -- Anamnéza -- Orientační vyšetření poznávacích funkcí -- Zobrazovací metody -- Alzheimerova choroba (R.Jirák) -- Genetické faktory Alzheimerovy choroby -- Klinický obraz Alzheimerovy choroby -- Demence s Lewyho tělísky (DLB) (J. Konrád) -- Objev nemoci a její výskyt -- Neuropatologické změny a souvislost s Parkinsonovou -- a Alzheimerovou nemocí -- Klinické příznaky a diagnostika -- Progredující demence -- Kolísající kognitivní schopnosti -- Parkinsonizmus -- Neuropsychiatrické příznaky -- Možnosti léčebného ovlivnění s Lewyho tělísky -- Démence u Parkinsonovy choroby -- a onemocnění typu „Parkinson plus" (J. Konrád) -- Základní charakteristiky Parkinsonovy nemoci -- Typické klinické příznaky démence -- u Parkinsonovy nemoci -- Možnosti léčby příznaků démence -- u Parkinsonovy nemoci -- Onemocnění typu „Parkinson plus" -- Frontotemporální lobární demence (V. Franková) -- Frontálni varianty FT démence -- Sémantická
démence -- Primární progresivní afázie -- Vyšetření -- Huntingtonova chorea (C. Borzová) -- Výskyt -- Příznaky onemocnění -- Terapie -- Diagnóza onemocnění -- Další atroficko-degenerativní démence (R. Jirák) -- Vaskulární demence (C. Borzová, R. Jirák) -- Typy vaskulárních demencí -- Démence infekčního původu (R.Jirák) -- Lidské prionové nemoci (V. Franková) -- Creutzfeldtova-Jakobova nemoc (CJN) -- Genetická CJN (dědičná, familiární) -- Iatrogenní CJN -- Nová varianta CJN (vCJN) -- Kuru -- Zvláštní opatření -- Metabolické démence (R.Jirák) -- Démence intoxikačního původu (R. Jirák) -- Farmakogenní demence (R.Jirák) -- Démence při avitaminózách a endokrinních onemocněních (R. Jirák) -- Posttraumatické (poúrazové) demence (C. Borzová) -- Demence při hydrocefalu s normálním tlakem -- (normotenzním hydrocefalu) (C. Borzová) -- Ostatní demence (R. Jirák) -- Lehká porucha poznávacích funkcí (R. Jirák) -- Amnestický syndrom (R.Jirák) -- Problémové chování u demence (V. Franková) -- Jak postupovat při vzniku problémového chování? -- Prevence vzniku problémového chování u demence -- Léčba a léčitelnost demencí biologické přístupy (R. Jirák) -- Nefarmakologický management demence (I.Holmerová) -- Programované aktivity -- Individualizované aktivity -- Reflektivní podpora -- Orientace realitou -- Validace -- Kognitivní trénink -- Reminiscence -- Naučený postup -- Prostředí
pro lidi s demencí -- Kinezioterapie a taneční terapie -- Česká alzheimerovská společnost a její služby (I. Holmerová) -- Kontaktní a informační centrum ČALS -- Poradenství -- Včasná diagnostika kognitivní poruchy -- „Čaje o páté" svépomocné skupiny rodinných pečujících -- „Relaxace" podpora po ztrátě blízkého -- Respitní péče -- Význam a společenské dopady Alzheimerovy choroby (I.Holmerová) -- Jak komunikovat s člověkem trpícím demencí -- (I. Holmerová, E. Jarolímová) -- Reflektování jednotlivých typů demence -- v přístupu k pacientům -- Obecné zásady v přístupu k pacientům s demencí -- Přístupy k pacientům v jednotlivých stadiích demence (I. Holmerová)., -- Charakteristika jednotlivých stadií demence -- Mírná kognitivní porucha -- Co potřebují lidé s počínající a mírnou demencí -- Fáze rozvinuté demence, specifické přístupy a služby -- Denní stacionář -- Ustavní péče pro pacienty s demencí -- Charakter oddělení pro pacienty s demencí -- Režim oddělení pro pacienty s demencí -- Programování aktivit -- Komorbidita lidí s demencí, -- akutní zhoršení stavu -- Ochrana pacientů s demencí -- Omezovači prostředky -- Souhlas s pobytem v zařízení -- Pokročilá demence a terminálni fáze demence, paliativní péče -- Charakteristika pokročilé demence -- K diagnostickým a terapeutickým rozvahám -- ve fázi pokročilé a terminálni demence -- Charakteristika terminálni
fáze demence -- Paliativní péče o pacienty s demencí -- Ustoupení od marné léčby -- Vztah léčby a paliativní péče -- Výživa a hydratace pacientů -- v terminálním stadiu demence -- Otázka aplikace antibiotik -- Bolest u lidí s pokročilou demencí (H. Vaňková) -- Další závažné stavy v gerontopsychiatrii (J. Konrád) -- Depresivní stavy a poruchy nálady ve stáří -- Příčiny rozvoje deprese ve stáří -- Typické klinické příznaky -- Možnosti léčby deprese ve stáří, -- prognóza nemoci -- Deliria (stavy zmätenosti) ve stáří -- Co je to delirium? -- Klinický obraz a diagnostika deliria, diferenciální diagnostika demence a deliria -- Léčba deliria -- Zneužívání a závislost na lécích -- a návykových látkách ve stáří -- Jiné organické duševní poruchy -- Stárnutí populace (Z. Kalvach) -- Příčiny stárnutí živých organizmů -- Stárnutí jako genetická zákonitost -- Stárnutí jako projev opotřebování -- a náhodných chyb -- Tělesné projevy a zdravotní důsledky stárnutí -- Kam směřuje výzkum Alzheimerovy choroby, -- co lze očekávat v nedaleké budoucnosti (R. Jirák) -- Literatura -- Rejstřík
cnb001966219

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC