Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad, 2007
341 s. : il. ; 21 cm

ISBN 978-80-7021-807-5 (váz.)
Světová náboženství
němčina
Obsahuje bibliografii na s.273-320, rejstříky
Náboženství římské - monografie
Řím starověký - poměry náboženské - monografie
000037324
OBSAH // 1 ) NÁBOŽENSTVÍ V ANTICE ... 11 // Příklad ... 11 // Samozřejmost náboženství ... 14 // Kolektivní charakter náboženství ...20 // Polyteismus ...23 // Náboženství obce...25 // Veřejné kulty ...29 // Náboženství vůdčí vrstvy ...32 // Soukromé kulty ...37 // Expanze nároků na kontrolu ...38 // 2) OD VLČICE K CAESAROVI: HISTORICKÝ PŘEHLED ...46 // Prameny...46 // Členění epoch...51 // Prehistorie ...51 // Urbanizace...56 // Politizace...59 // Helenizace ...61 // I. STRUKTURY // 3) BOHOVÉ A LIDÉ ...69 // „Fyzika" bohů ...69 // Smrtelnost a nesmrtelnost...71 // Bohové ze zlata a slonoviny...74 // Jednání v subl unární sféře...77 // Ještě jednou: polyteismus...83 // Představy o bozích v plurálu...86 // 4) NÁBOŽENSKÉ JEDNÁNÍ...88 // Co je rituál? ...89 // Příklad ...94 // Vyznačování nevšedního...97 // Základní formy rituálů ...98 // Komplexní rituály... 107 // Významy nebo výklady?... 109 // Spojování místo vykladu... 110 // Materiální teologie ... 114 // Meze potřeby ritualizace... 117 // 5) PŘEMÝŠLENÍ O NÁBOŽENSTVÍ ... 119 // Pojmy... 119 // „Tri druhy teologie“... 121 // Filosofie náboženství ... 125 // Mýtus... 129 // Občanská teologie... 132 // Teorie praxe... 136 // II. ÚKONY // 6) SOCIÁLNÍ ŘÁDY: OBĚŤ A HOSTINA... 139 // Příklady ... 139 // Oběť a hostina... 142 // Hierarchie... 147 // Dar... 149 // Řády... 151 // Náboženská ekonomika ... 152 // 7) UDOBŘOVÁNÍ
A ZÁMĚRNÉ POŠKOZOVÁNÍ: // ZASLÍBENÍ A KLETBA ... 155 // Nálezy ... 155 // Situace... 157 // Rituál zaslíbení... 162 // Zvláštní formy ... 164 // Alternativy... 165 // Kletby ... 167 // 8) ORIENTACE: CESTY A HRANICE ... 172 // Prostor a směr... 172 // Sakrální topografie: monument a rituál... 174 // Systematizace... 178 // 9) KOORDINACE: ČAS A KALENDÁŘ ... 183 // Prameny... 183 // Rok ... 186 // Měsíc... 190 // Týden... 194 // Celkový charakter... 196 // III. SOCIÁLNÍ REALITA // 10) NÁBOŽENSTVÍ VELKOMĚSTA...201 // Spolkové právo...202 // Kult ...204 // Organizace...206 // 11) SPECIALISTÉ A POSKYTOVATELÉ SLUŽEB...210 // Náboženská dělba práce ...210 // Náboženští specialisté v Římě...211 // Náboženští specialisté ve městě Urso ...218 // Krizoví manažeři ...222 // Rituály životního cyklu...224 // 12) OD CAESARA K BERÁNKOVI: // HISTORICKÉ PERSPEKTIVY...229 // Žádné dějiny...229 // Jedny dějiny - mnoho příběhů ...229 // Nové kulty ...233 // Náboženství v architektuře...240 // Monarchie a císařský kult...241 // Další vývoj...245 // Modely...248 // Poděkování...251 // Ediční poznámka ...252 // Poznámky...253 // Bibliografie ...273 // Seznam zkratek...321 // Věcný rejstřík...324 // Bohové a jejich kulty ...334 // Rejstřík osobních jmen...336 // Rejstřík místních názvů...340

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC