Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
Praha : Galén, c2007
362 s. : il. ; 20 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7262-505-5 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 349-351 a rejstřík
Určeno odborné veřejnosti
000037674
Obsah // 1. ÚVOD // 1.1. Základní principy paliativní péče (O. Sláma, J. Vorlíček)...25 // 1.1.1. Definice paliativní péče...25 // Co není paliativní péče...26 // Paliativní péče a eutanázie...27 // Kteří pacienti mohou mít prospěch z paliativní péče...27 // 1.1.2. Fáze nevyléčitelného onemocnění...28 // Fáze kontrolovaného (kompenzovaného) onemocnění...28 // Fáze zlomu ...29 // Terminálni fáze...29 // Jsme schopni poznat, ve které fázi nemoci se pacient nachází?...29 // Cíle léčby u nevyléčitelně nemocných...30 // 1.1.3. Obecná a specializovaná paliativní péče...30 // Základní organizační formy specializované paliativní péče...31 // 1.2. Zásady komunikace v paliativní medicíně (L. Kabelka, O. Sláma)...33 // 1.2.1. Základní principy...33 // 1.2.2. Proces sdělování špatných zpráv...33 // 1.2.3. Specifické komunikační situace...34 // ¦ Sdělování onkologické diagnózy...35 // ¦ Komunikace o prognóze...35 // ¦ Komunikace o cílech léčby...37 // ¦ Komunikace s pacientem, který chce zemřít...37 // 2. TERAPIE CHRONICKÉ BOLESTI // 2.1. Hodnocení a základní typologie chronické nádorové bolesti // (O. Sláma, Z. Bystřičky)...39 // 2.1.1. Vyšetření bolesti u onkologického pacienta...39 // 2.1.2. Klasifikace nádorové bolesti podle časového průběhu...41 // ¦ Epizodická (průlomová) bolest...42 // 2.1.3. Hodnocení intenzity bolesti...42 // Jednoduché (unidimenzionální) nástroje
měření intenzity bolesti...43 // Vícerozměrné (multidimenzionální) nástroje měření bolesti // (dotazníky bolesti)...43 // 2.1.4. Bolest a další symptomy pokročilého onemocnění...45 // 2.2. Obecné zásady léčby chronické bolesti (O. Sláma, Z. Bystrický)...46 // 2.2.1. Protinádorová (kauzální) terapie...46 // 2.2.2. Symptomatická terapie bolesti...47 // 2.2.3. Farmakoterapie - základní pilíř léčby nádorové bolesti...47 // 2.3. Neopioidní analgetika (O. Sláma, Z. Bystřičky)...49 // Paracetamol...50 // Metamizol...50 // Nesteroidní antiflogistika...50 // Selektivní inhibitory cyklooxygenázy 2, koxiby...51 // 2.4. Opioidní analgetika (opioidy) (O. Sláma, Z. Bystrický)...52 // 2.4.1. Slabé opioidy...52 // Tramadol...52 // Codein, dihydrocodein...52 // 2.4.2. Silné opioidy...53 // Morfin...54 // Hydromorphfon...54 // Oxycodon...54 // Fentanyl...54 // Buprenorphin...55 // Piritramid...55 // Sufentanil, alfentanil...56 // 2.4.3. Opioidy nevhodné ? léčbě chronické nádorové bolesti...56 // 2.4.4. Dělení opioidů podle rychlosti a trvání účinku ...56 // Lékové formy s rychlým účinkem...56 // Lékové formy s prodlouženým účinkem (retardované)...58 // 2.4.5. Praktické postupy při léčbě opioidy...58 // Terapie bolesti u pacientů, kteří dosud opioidy neužívali...58 // Terapie bolesti u pacientů, kteří již opioidy užívají...59 // Pravidla dlouhodobé medikace...59 // Terapie epizodické (průlomové) bolesti...60
// 2.4.8. Rotace opioidů...61 // 2.4.9. Úprava dávek opioidů při významné jaterní a ledvinné isuficienci...62 // 2.4.10. Bolest, která neodpovídá na opioidy...64 // 2.5. Adjuvantní analgetika (koanalgetika) (O. Sláma, Z. Bystrický)...65 // 2.5.1. Kortikoidy...65 // 2.5.2. Alfa2-agonisté...65 // 2.5.3. Koanalgetika ? léčbě neuropatické bolesti...68 // ¦ Antidepresiva...68 // ¦ Antikonvulziva...68 // ¦ Antiarytmika...69 // ¦ Ketamin...69 // 2.5.4. Koanalgetika v léčbě bolesti z kostních metastáz...70 // ¦ Kalcitonin...70 // ¦ Bisfosfonáty...70 // 2.5.5. Koanalgetika ? léčbě muskuloskeletální bolesti...71 // 2.5.6. Koanalgetika ? léčbě bolestí při maligní střevní obstrukci...71 // 2.5.7. Psychostimulancia...71 // 2.6. Nežádoucí účinky opioidních analgetík (O. Sláma)...72 // 2.6.1. Zácpa...72 // 2.6.2. Nauzea a zvracení...73 // 2.6.3. Sedace, únava, ospalost...73 // 2.6.4. Močová retence...74 // 2.6.5. Pruritus...74 // 2.6.6. Zmatenost, halucinace (delirium)...74 // 2.6.7. Myoklonus...75 // 2.6.8. Útlum dechového centra...75 // 2.7. Tolerance, fyzická a psychická závislost při léčbě opioidy // (O. Sláma, Z. Bystřičky)...77 // 2.7.1. Tolerance...77 // 2.7.2. Fyzická závislost...77 // 2.7.3. Psychická závislost...78 // 2.8. Anesteziologické postupy v léčbě nádorové bolesti // (O. Sláma, Z. Bystrický)...79 // 2.8.1. Periferní blokády lokálními anestetiky...79 // 2.8.2. Neurolytické blokády ...79
2.8.3. Blokády sympatiku...80 // Ganglion stellatum...80 // Hrudní sympatikus...80 // Plexus coeliacus...80 // Lumbální sympatický řetězec...80 // Horní hypogastrický plexus...80 // Ganglion impar (ganglion Waltheri)...81 // 2.8.4. Centrální (neuroaxiální) blokády...81 // 2.9. Neurochirurgické postupy v léčbě bolesti (P. Fadrus)...83 // 2.9.1. Rekonstrukční metody...83 // 2.9.2. Modulační metody...83 // 2.9.3. Ablační (destrukční) metody...83 // Anterolaterální spinothalamická chordotomie...84 // Ganglionektomie, neurektomie a sympatektomie...84 // Parciální (selektivní) zadní rhizotomie...84 // Léze v oblasti dorsal root entry zone...84 // Mediolongitudiální myelotomie (přední komisurotomie, // komisurální myelotomie)...84 // 2.10. Radioterapie v léčbě nádorové bolesti (L. Hynková, O. Sláma)...86 // 2.10.1. Základní charakteristiky paliativní radioterapie...86 // 2.10.2. Bolest u kostních metastáz...86 // 2.10.3. Bolest při lokalizovaném kostním postižení...87 // 2.10.4. Terapie bolesti při difuzním kostním postižení...87 // 2.10.5. Patologické fraktury ...88 // 2.10.6. Syndrom míšní komprese...88 // 2.10.7. Radioterapie v léčbě jiné než kostní bolesti...89 // 2.11. Využití otevřených zářičů v léčbě nádorové bolesti (Z. Řehák, O. Sláma) ... 90 // 2.11.1. Klinický účinek a nežádoucí účinky...90 // 2.11.2. Indikace a kontraindikace...90 // 2.11.3. Radiofarmaka...91 // rsj // 3. VYBRANÉ
METABOLICKÉ ASPEKTY POKROČILÉHO ONEMOCNĚNÍ // 3.1. Maligni hyperkalcémie (O. Sláma)...93 // 3.1.1. Definice a klinický obraz...93 // 3.1.2. Terapie...94 // Zvýšení příjmu tekutin...94 // Blokáda aktivity osteoklastů...94 // 3.2. Poruchy metabolismu sodíku (O. Sláma)...96 // 3.2.1. Hyponatrémie...96 // 3.2.2. Hypernatrémie...97 // 3.3. Hydratace u pokročile a terminálne nemocných (O. Sláma)...99 // 3.3.1. Které symptomy dehydratace působí?...100 // 3.3.2. Jaké jsou u daného konkrétního pacienta cíle léčby?...100 // 3.3.3. Možnosti umělé hydratace...102 // ¦ Enterální podání...102 // ¦ Intravenózni podání...102 // ¦ Subkutánní podání tekutin (hypodermoklýza)...103 // 3.4. Poruchy metabolismu glukózy u pokročile a terminálně nemocných // (L. Kabelka, O. Sláma)...105 // 3.4.1. Terapie diabetes mellitus...105 // 3.4.2. Terapie hypoglykémie...106 // 4. OSTATNÍ SYMPTOMY A SYNDROMY // 4.1. Anorexie, kachexie a nutriční podpora fM. Tomíška)...107 // 4.1.1. Syndrom nádorové anorexie a kachexie...107 // 4.1.2. Příčiny anorexie a kachexie v paliativní péči...108 // 4.1.3. Terapie syndromu anorexie a kachexie v paliativní péči...108 // ¦ Nutriční přístup...109 // Úprava diety...109 // Sipping ...110 // Umělá klinická výživa...110 // Enterální výživa sondou...111 // Parenterální výživa...111 // Nutriční podpora u pokročilého nádorového onemocnění...112 // ¦ Farmakologická terapie syndromu
anorexie a kachexie...113 // Megestrolacetát (např. Megace, Megaplex)...113 // Medroxyprogesteronacetát (např. Provera)...113 // Kortikosteroidy...113 // 4.2. Nauzea a zvracení (Aí. Tomíška)...115 // 4.2.1. Příčiny nevolnosti a zvracení v paliativní péči...115 // 4.2.2. Terapie nevolnosti a zvracení v paliativní péči...116 // ¦ Nefarmakologické postupy pro zmírněni nevolnosti při jídle...117 // ¦ Farmakologická terapie...117 // 4.2.3. Zvracení po paliativní chemoterapii...119 // 4.2.4. Zvracení při paliativní radioterapii...121 // 4.2.5. Zvracení při střevní obstrukci...121 // 4.2.6. Chronická nevolnost...122 // 4.3. Syndrom maligní střevní obstrukce (L. Kabelka, O. Sláma)...123 // 4.3.1. Klinický obraz maligní střevní obstrukce...123 // 4.3.2. Léčebné možnosti...124 // Operační řešení...124 // Konzervativní terapie maligní střevní obstrukce...124 // Režimová opatření... 124 // Farmakologické ovlivnění střevní průchodnosti...125 // Nevolnost a zvracení...125 // Bolest ...126 // Zavedení nazogastrické sondy...126 // Výživa a hydratace...126 // 4.4. Průjem (M. Tomíška) ...128 // 4.4.1. Patofyziologie průjmu v paliativní péči...128 // 4.4.2. Příčiny průjmu v paliativní péči...129 // 4.4.3. Léčebné postupy...130 // Úprava farmakologické léčby...130 // Dietní opatření...130 // Rehydratace...130 // Léky s protiprůjmovým účinkem...130 // 4.5. Zácpa (M. Tomíška)...133 // 4.5.1. Nejčastější
příčiny a predisponující faktory vzniku zácpy...133 // 4.5.2. Vyšetření nemocného se zácpou...135 // 4.5.3. Léčebné postupy...135 // ¦ Nefarmakologická opatření v prevenci a léčbě zácpy...135 // ¦ Farmakologická terapie...136 // o // m // Projímadla převážně změkčující stolici...136 // Projímadla převážně stimulující peristaltiku...137 // Nežádoucí účinky stimulujících projímadel...138 // Rektální formy projímadel...138 // Manuální vybavení stolice...140 // 4.5.4. Praktická doporučení pro léčbu nekomplikované zácpy...140 // 4.6. Škytavka (L. Kabelka)...141 // 4.6.1. Patofyziologie...141 // 4.6.2. Terapie škytavky...141 // ¦ Obecné postupy...141 // ¦ Některé specifické klinické situace...141 // 4.7. Ikterus (S. Blažková)...143 // 4.7.1. Základní typy ikteru...143 // 4.7.2. Prehepatální ikterus - hemolýza...144 // 4.7.3. Hepatální ikterus...144 // Diagnóza...144 // Kauzální terapie...145 // Symptomatická terapie...145 // 4.7.4. Posthepatální (cholestatický obštrukční, mechanický) ikterus ...146 // Příčiny obstrukčního ikteru...146 // Management obstrukčního ikteru...146 // Chirurgická terapie...147 // Nechirurgické postupy...147 // Peče o pacienty s terminálním obstrukčním ikterem...148 // 4.8. Ascites (S. Blažková, O. Sláma)...149 // 4.8.1. Patogeneze, klinický obraz a diagnostika...149 // 4.8.2. Terapie nemaligního ascitu...150 // 4.8.3. Maligní ascites...151 // Typy maligního
ascitu...151 // 4.8.4. Terapie maligního ascitu...151 // Kauzální terapie...151 // Symptomatická terapie ...151 // Symptomatická terapie invazivní...152 // 4.9. Hematologické aspekty paliativní péče (S. Blažková)...154 // 4.9.1. Anémie...154 // Diagnostický a léčebný přístup ? pacientovi s anémií...155 // Substituční terapie krevními deriváty - krevní transfúze...156 // 4.9.2. Trombembolická nemoc u onkologických pacientů...157 // Akutní a chronická hluboká žilní trombóza (flebotrombóza)...158 // Plieni embolie...158 // Terapie trombembolické nemoci...158 // Profylaxe trombembolické nemoci u onkologických pacientů...159 // 4.9.3. Krvácivé stavy a krvácení...160 // Obecný přístup ke krvácejícímu pacientovi...160 // ¦ Trombocytopenie...161 // ¦ Abnormální funkce trombocytů (trombocytopatie)...161 // ¦ Nejčastější koagulopatie u pacientů v paliativní péči a jejich terapie ... 161 // Nepřiměřená dávka warfarinu...161 // Snížená syntéza koagulačních faktorů závislých na vitaminu ?...162 // Diseminovaná intravaskulární koagulace...162 // Terapie diseminované intravaskulární koagulace...162 // 4.9.4. Nespecifické, symptomatické léky ? řešení krvácení a krvácivých stavů ... 163 // 4.10. Péče o dutinu ústní (S. Blažková, O. Sláma) ...164 // 4.10.1. Bazálni péče o ústní dutinu...164 // Základní zásady péče o ústni dutinu...164 // 4.10.2. Nejčastější slizniční problémy
u pacientů v paliativní péči...165 // Povleklý jazyk a sliznice...165 // Suché sliznice...165 // Bolesti v dutině ústní a stomatitida...166 // Terapie slizniční infekce...167 // 4.11. Dusnost (M. Tomtšková, J. Skřičková)...169 // 4.11.1. Nejčastější příčiny dusnosti v paliativní péči...169 // Příčiny chronické dušnosti...169 // Příčiny akutní dušnosti...169 // 4.11.2. Obecné terapeutické zásady...170 // 4.11.3. Paliativní terapie nádorové obstrukce...170 // Symptomatická farmakologická terapie dušnosti...170 // Rehabilitace v paliativní léčbě dušnosti...172 // 4.11.4. Některé specifické syndromy...172 // Generalizovaná obstrukce dýchacích cest // (CHOPN, těžké perzistující astma)...172 // Karcinomatózní lymfangoitida, mnohočetné metastatické // postižení plic...172 // Perikardiální výpotek...172 // 4.11.5. Poznámky ? oxygenoterapii v paliativní léčbě...173 // 4.12. Kašel (M. Tomíšková, J. Skřičková)...175 // 4.12.1. Nejčastější příčiny...175 // 4.12.2. Terapeutické přístupy...175 // ¦ Nefarmakologická terapie...175 // ¦ Farmakologická terapie...175 // Antitusika...176 // Protusika...177 // Léky s aditivním účinkem...177 // 4.12.3. Zásady léčby kašle v pokročilých stadiích chronických onemocnění...177 // o // u-l // 4.13. Hemoptýza (M. Tomtšková, f. Skřičková)...179 // 4.13.1. Nejčastější příčiny hemoptýzy v paliativní péči...179 // Nádorová onemocnění
dýchacích a polykacích cest...179 // Nenádorová onemocnění dýchacích cest...179 // latrogenní příčiny...179 // Ostatní onemocnění...179 // 4.13.2. Terapeutické přístupy...180 // ¦ Kauzální terapie...180 // ¦ Symptomatická terapie...180 // Symptomatická farmakologická terapie...180 - // 4.14. Pleurální výpotek (M. Tomíšková, J. Skřičková)...182 // 4.14.1. Nejčastější příčiny pleurálního výpotku v paliativní péči...182 // 4.14.2. Terapeutické přístupy...183 // ¦ Možnosti symptomatické léčby pleurálního výpotku...183 // Pleurální punkce (thorakocentéza)...183 // Hrudní drenáž...184 // Intrapleurální terapie maligního pleurálního výpotku...185 // Pleuroperitoneální shunt...186 // Parietální pleurektomie...187 // 4.14.3. Symptomatická terapie pleurálního výpotku v terminálním stadiu // onemocnění ...187 // 4.15. Svědění (L. Kabelka)...188 // 4.15.1. Časté příčiny svědění v paliativní péči...188 // 4.15.2. Terapie svědění...189 // Obecné zásady symtomatické terapie...189 // Farmakoterapie lokální...189 // Farmakoterapie systémová...189 // Specifické postupy v léčbě svědění...189 // 4.16. Únava (L. Kabelka, O. Sláma) ...191 // 4.16.1. Nejčastější příčiny...191 // Příčiny generalizované únavy a letargie...191 // Lokalizovaná svalová slabost...192 // 4.16.2. Terapeutické postupy...192 // ¦ Terapie únavy podle příčin...192 // ¦ Symptomatická terapie únavy
...193 // ¦ »Refrakterni« únava...193 // 4.17. Paraneoplastická horečka (’S. Blažková)...194 // 4.17.1. Nejčastější příčiny horečky provázející nádorové onemocnění...194 // 4.17.2. Terapeutické postupy...194 // Terapie v závislosti na záchytu infekčního původu // (laboratorní, kultivační a zobrazovací vyšetření)...195 // Symptomatická terapie ...195 // 4.18. Pocení (S. Blažková)...197 // 4.18.1. Příčiny pocení v paliativní péči...197 // 4.18.2. Terapeutické postupy...197 // Obecná opatření...197 // Polákové pocení...198 // Výpadová Symptomatologie (poceni a návaly horkosti)...198 // 4.19. Syndrom míšní komprese (O. Sláma)...199 // 4.19.1. Klinický obraz...199 // Patologická fraktura obratle s kompresí nervové tkáně...199 // Komprese míchy a nervů působená expanzi nádorové tkáně // do páteřního kanálu...199 // 4.19.2. Diagnostika...200 // Základní rozhodovací postup...200 // Vyšetření při podezření na syndrom míšní komprese...200 // 4.19.3. Terapie...200 // Útlak nervových struktur tvrdou kostěnou tkání...200 // Útlak nervových struktur expanzivním růstem maligní tkáně // bez fraktury a dislokace obratle...201 // Indikace operační léčby při prokázané tumorózní expanzi...201 // Neoperační (konzervativní) terapie intraspinální měkkotkáňové expanze ... 201 // 4.20. Syndrom horní duté žíly (O. Sláma, M. Tomíška) ...202 // 4.20.1. Nejčastější příčiny
v paliativní péči...202 // 4.20.2. Klinický obraz...202 // 4.20.3. Diagnostika...202 // 4.20.4. Terapeutické postupy...203 // Radioterapie...203 // Chemoterapie...203 // Kortikoidy...203 // Endovaskulární terapie...203 // Trombolýza a antikoagulační léčba...204 // Symptomatická léčba...204 // 4.21. Péče o chronické rány (P. Vedra, L. Kabelka) ...205 // 4.21.1. Základní typy chronických ran v paliativní péči...205 // 4.21.2. Příčiny vzniku chronických ran v paliativní péči...205 // 4.21.3. Vyšetřování chronických ran...206 // 4.21.4. Komplikace chronických ran...206 // 4.21.5. Léčebné postupy...207 // 1. fáze ...207 // 2. fáze ...207 // 3. fáze ...208 // 4. fáze ...209 // 4.22. Péče o stomie (P. Vedra, L. Kabelka)...211 // 4.22.1. Typystomií...211 // 4.22.2. Příprava nemocného ? výkonu a pooperační péče...211 // 4.22.3. Principy ošetřování stomií v oblasti trávicího ústrojí...212 // Komplikace stomií...213 // 4.22.4. Ošetřování tracheostomií...213 // 4.22.5. Ošetřování urostomií...214 // 4.23. Epilepsie v paliativní medicíně (L. Kabelka, P. Fadrus)...215 // 4.23.1. Etiologie a klinický obraz...215 // 4.23.2. Terapeutické postupy...216 // Akutní fáze záchvatu...216 // Stabilizační terapie...216 // Status epilepticus...217 // 5. VYBRANÁ TÉMATA PALIATIVNÍ ONKOLOGIE // 5.1. Metastázy do centrálního nervového systému // (O. Sláma, L. Hynková, P. Fadrus)...219 // 5.1.1. Prognóza a klinický
obraz ...219 // 5.1.2. Diagnostika...220 // 5.1.3. Terapie...220 // Stereotaktická radioterapie (radiochirurgie)...221 // Neurochirurgická resekce...221 // Zevní ozáření mozku...221 // Chemoterapie...221 // Antiedematózní terapie...222 // 5.1.4. Leptomeningeální karcinomatóza...222 // Příznaky...222 // Diagnostika...223 // Protinádorová terapie...223 // Symptomatická terapie ...223 // 5.2. Kostní metastázy (O. Sláma, L. Hynková)...224 // 5.2.1. Klinický obraz...224 // 5.2.2. Možnosti terapie...224 // 5.2.3. Hrozící patologická fraktura...226 // Definice...226 // Příznaky...226 // Diagnostika...226 // Terapie hrozící patologické fraktury...226 // 5.2.4. Patologické fraktury...227 // Definice...227 // Klinický obraz již vzniklé fraktury...227 // Diagnostika...227 // Terapie ...227 // 5.2.5. Fraktury páteře...228 // 5.3. Indikace paliativní protinádorové terapie a rozhodování // o jejím ukončení (O. Sláma, J. Vorlíček)...229 // 5.3.1. Indikace nekurativní (paliativní) protinádorové terapie...229 // 5.3.2. Ukončení protinádorové léčby...230 // 5.3.3. Několik praktických tipů, jak ? procesu ukončení protinádorové léčby // přistupovat...231 // 5.4. Nežádoucí účinky radioterapie a jejich terapie (L. Hynková)...233 // 5.4.1. Dělení paliativní radioterapie...233 // 5.4.2. Nežádoucí účinky radioterapie...233 // Časné (akutní) nežádoucí účinky...233 // Pozdní (chronické) nežádoucí účinky...236
// 5.4.3. Klinický obraz časných změn, podpůrná terapie...236 // Systémové nežádoucí účinky (tzv. postradiační syndrom)...236 // 6. PSYCHICKÉ A PSYCHIATRICKÉ SYNDROMY // 6.1. Úzkost, smutek a deprese (L. Kabelka, R. Alexandrová, O. Sláma)...237 // 6.1.1. Strach a úzkost...237 // 6.1.2. Smutek... ...238 // 6.1.3. Deprese...238 // Symptomy, přispívající ? diagnóze deprese u nevyléčitelně nemocných . 238 // Etiologické faktory...239 // Deprese versus přiměřený smutek...239 // Suicidální tendence a deprese...240 // Terapeutické přístupy...240 // Nefarmakologické postupy...240 // Farmakologická terapie úzkosti ...241 // Farmakologická terapie deprese...241 // 6.2. Delirium (L. Kabelka, J. Juřičková, O. Sláma)...242 // 6.2.1. Příznaky...242 // 6.2.2. Klinický obraz deliria...242 // Dělení delirantních stavů...243 // 6.2.3. Diferenciální diagnostika stavů zmätenosti...243 // 6.2.4. Příčiny deliria...244 // Terminálni delirium ...245 // 6.2.5. Diagnostika a hodnocení závažnosti deliria...246 // Vyšetření pacienta s deliriem...246 // 6.2.6. Terapie deliria...247 // Kauzální terapie...247 // Nefarmakologická terapie...247 // Edukace rodiny...247 // // Farmakologická terapie...247 // 6.3. Poruchy spánku (L. Kabelka, O. Sláma)...248 // 6.3.1. Nespavost...248 // ¦ Časté príčiny poruch spánku u pacientů v paliativní péči...248 // ¦ Terapie poruch spánku v paliativní péči...249 // Nefarmakologické postupy...249
// Farmakoterapie...250 // 6.3.2. Spánkové obtíže blízkych nemocného, popř. pečovatelů...250 // 7. PALIATIVNÍ PÉČE U NEONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ // 7.1. Paliativní péče u neurologických onemocnění (P. Ridzoň, L. Kabelka) ... 251 // 7.1.1. Paliativní péče u amyotrofické laterální sklerózy...251 • // * Slabost, imobilita, nesoběstačnost...252 // ¦ Ozkost, deprese, psychické problémy...253 // ¦ Dysfagie, nutriční péče...253 // ¦ Dysartrie...254 // ¦ Sialorea (nadměrné slinění)...254 // ¦ Respirační obtíže (komplikace) ...254 // * Bolest ...255 // ¦ Krampi, křeče, spasticita...255 // ¦ Terminálni fáze nemoci a podpora pozůstalých...255 // 7.1.2. Paliativní péče u geneticky podmíněných myopatií...255 // ¦ Svalová slabost...256 // ¦ Bolest ...256 // ¦ Porucha relaxace, ztuhlost...256 // ¦ Křeče, krampi...256 // ¦ Kontraktury...257 // * Dusnost...257 // 7.1.3. Paliativní péče u Parkinsonovy nemoci...257 // ¦ Pohybové obtíže...257 // ¦ Psychiatrické obtíže: deprese, demence, psychotické projevy...258 // ¦ Vegetativní dysfunkce...259 // ¦ Spánkové poruchy...259 // ¦ Bolest ...259 // ¦ Terminálni stavy...260 // 7.2. Paliativní péče u pokročilého chronického srdečního selhání (L. Kabelka) 261 // 7.2.1. Etiologie, klinický obraz a prognóza...261 // ¦ Kritéria pokročilého srdečního selhání...262 // ¦ Příčiny zhoršování klinického stavu u srdečního selhání...262 // 7.2.2. Terapeutické
postupy u pokročilého srdečního selhání...262 // ¦ Invazivní postupy...262 // ¦ Neinvazivní postupy...263 // 8 // 7.2.3. Terminálni fáze onemocnění...264 // 7.2.4. Etika paliativní péče o pacienty s CHSS...264 // 7.2.5. Model komunitní péče u pokročilého CHSS - role paliativní péče...265 // 7.3. Paliativní péče v geriatrii (Z. Kalvach, L. Kabelka) ...266 // 7.3.1. Geriatrická křehkost...266 // 7.3.2. Geriatrické syndromy...268 // 7.3.3. Trajektorie umírání ve stáří...269 // 7.3.4. Syndrom terminálni geriatrické deteriorace...269 // 7.3.5. Existenciálni aspekty umírání ve stáří...270 // 7.3.6. Paliativní péče u pacientů se syndromem demence...271 // 7.3.7. Farmakoterapie v paliativní péči u seniorů...272 // 7.4. Paliativní péče u pacientů v perzistentním vegetativním stavu // (L. Kabelka, J. Jura, J. Kirschová)...274 // 7.4.1. Perzistentní vegetativní stav - definice, etiologie, prognóza...274 // 7.4.2. Klinický obraz komatózního stavu...275 // 7.4.3. Léčebné postupy...276 // 7.5. Paliativní péče v intenzivní medicíně (J. Maláska, P. Ševčík)...279 // 7.5.1. Vztah paliativní a intenzivní péče...279 // 7.5.2. Příjem pacientů na oddělení intenzivní péče...280 // 7.5.3. Rozhodování o intenzitě léčby...280 // ¦ Klinické pojmy...281 // 7.5.4. Specifika paliativní péče u onkologických pacientů na JIP...282 // 7.5.5. Komunikace na JIP...283 // ¦ Návody (praktické tipy) ke zlepšení
komunikace...283 // ¦ Mezioborová komunikace...283 // 7.5.6. Terapie specifických symptomů...284 // 7.5.7. Etické problémy paliativní medicíny v prostředí intenzivní péče...284 // 7.5.8. Pacient s poruchou vědomí a zákony v České republice...285 // 7.5.9. Závěr...286 // 7.6. Paliativní péče v pediatrii (P. Lokaj)...287 // 7.6.1. Předpoklady úspěšného zvládnutí paliativní péče o dětského pacienta...287 // 7.6.2. Symptomová terapie v pediatrické paliativní péči...287 // ¦ Bolest ...287 // Neopioidní analgetika a jejich dávkování...288 // Slabé opioidy...288 // Silné opioidy...288 // Nežádoucí účinky opioidů...289 // ¦ Nejčastější bolestivé syndromy...290 // Kostní bolest...290 // Bolest při zvýšeném intrakraniálním tlaku...290 // Bolest při infiltraci/útlaku nervů...290 // Bolest při mukozitidě...291 // Bolestivé diagnostické a léčebné procedury...291 // ¦ Dušnost...291 // Obecná opatření...291 // Oxygenoterapie...292 // Farmakologická terapie dušnosti...292 // ¦ Kašel ...292 // ¦ Anorexie...293 // ¦ Nevolnost a zvracení...293 // ¦ Gastroezofageální reflux...294 // ¦ Zácpa ...294 // ¦ Škytavka...295 // ¦ Retence moči...295 // ¦ Poruchy spánku...295 // ¦ Zvýšený nitrolební tlak...296 // ¦ Agitované chování, neklid...296 // Neklid v terminálním stadiu...297 // ¦ Záchvaty křečí...297 // ¦ Infekce ...298 // ¦ Krvácení...298 // Transfúze krevních destiček...298
¦ Péče o dutinu ústní...298 // 7.6.3. Psychosociální problematika...298 // 8. PÉČE O UMÍRAJÍCÍHO PACIENTA // 8.1. Terminálni fáze onemocnění - umírání (O. Sláma)...301 // 8.1.1. Klinické trajektorie umírání...301 // Důležité otázky...302 // 8.1.2. Příznaky a klinické projevy umírání...302 // 8.1.3. Stanovení léčebného plánu o umírajícího pacienta...302 // 8.1.4. Resuscitace a náhrada vitálních funkcí u umírajícího pacienta...304 // 8.1.5. Obecná pravidla péče o umírajícího pacienta...305 // 8.1.6. Mírnění tělesných obtíží umírajícího pacienta...307 // 8.1.7. Paliativní analgosedace...308 // 8.1.8. Mírnění psychického utrpení a spirituální podpora pacienta...309 // 8.2. Konstatování smrti, prohlídka zemřelého, indikace pitvy (O. Sláma)..311 // 8.2.1. Prohlídka zemřelého...311 // Kdo provádí prohlídku zemřelého...311 // Kdy je třeba přivolat na místo nálezu zemřelého policii ČR...311 // 8.2.2. Indikace pitvy...312 // ¦ Úmrtí mimo zdravotnické zařízení...312 // ¦ Úmrtí ve zdravotnickém zařízení...312 // ¦ Pitva a přání rodiny...313 // 8.2.3. Ümrtidoma...313 // ¦ Psychosociální aspekty prohlídky zemřelého v domácím prostředí..313 // 8.2.4. Úmrtí ve zdravotnickém zařízení...314 // 8.3. Podpora truchlících pozůstalých (L. Kabelka, R. Alexandrová) ...315 // Obvyklé fáze normálního procesu truchlení...315 // Typy komplikovaného truchlení...315
Rizikové faktory pro rozvoj komplikovaného truchlení...316 // Obecné zásady podpory pozůstalých...317 // Podpora rodiny ve finální fázi a bezprostředně po smrti pacienta.317 // Další formy podpory pozůstalých...317 // 9. DODATKY // 9.1. Etika paliativní péče (J. M. Prokop, L. Kabelka) ...319 // 9.1.1. Základní etické principy...319 // ¦ Autonomie...319 // ¦ Informovanost pacienta...320 // ¦ Beneficence...320 // ¦ Nonmaleficence...320 // ¦ Spravedlnost...320 // 9.1.2. Eutanázie... 320 // ¦ Eutanázie...321 // ¦ Asistované suicidium...321 // ¦ Odstoupení od neúčinné, neužitečné léčby...321 // 9.2. Právní aspekty paliativní péče (O. Sláma, L. Prúdil)...323 // ¦ Specifika paliativní péče...323 // 9.2.1. Nejčastější klinická, etická a právní dilemata v paliativní medicíně.324 // ¦ Ukončení protinádorové léčby...324 // ¦ »Vitální indikace« některých operačních výkonů...324 // ¦ Umělá výživa a hydratace terminálně nemocných...325 // ¦ Rozhodnutí o nezahájení kardiopulmonální resuscitace...326 // 9.2.2. Základní právní předpisy, které souvisí s poskytováním paliativní péče ... 327 // 9.3. Domácí paliativní péče (L. Kabelka, O. Sláma, A. Mišoňová) ...329 // 9.3.1. Specifika péče o pokročile nemocného v domácím prostředí...329 // 9.3.2. Obecné předpoklady pro paliativní péči v domácím prostředí...330 // 9.3.3. Pravidla pro předpis domácí paliativní péče...330
// 9.4. Sociální problematika v paliativní péči // (O. Jarkovská, L. Kabelka, M. Štěpánková)...333 // 9.4.1. Role sociálního pracovníka...333 // 9.4.2. Základní principy psychosociální péče...333 // Zmapování a zhodnocení psychosociálních potřeb...333 // Psychosociální intervence...333 // 9.4.2. Konkrétní formy pomoci nemocným a pečujícím rodinám...334 // ¦ Služby zdravotně-sociální péče...334 // Domácí zdravotní a ošetřovatelská péče...334 // Pečovatelská služba...334 // Osobní asistence...335 // Odlehčovací služby ...335 // ¦ Finanční podpora nemocným a blízkým osobám...335 // Příspěvek na péči...336 // ¦ Praktické informace pro pozůstalé...336 // Organizace pohřbu...336 // Pohřebné...337 // Vdovský a vdovecký důchod...338 // Sirotčí důchod...338 // Dědické řízení...339 // 9.5. Duchovní služba u nevyléčitelně nemocných (}. M. Prokop, L. Kabelka) .. 340 // 9.5.1. Spiritualita...340 // 9.5.2. Charakter spirituální služby ve zdravotnických zařízeních // v České republice...340 // Jak a kdy se spojit s odbornikem ve spirituální práci?...341 // Charakteristika duchovní služby hlavních křesťanských církví...341 // 9.5.2. Spirituální služba v domácím prostředí...342 // 9.5.4. Jak mohu pomoci jako zdravotník?...343 // 9.5.5. Některé konkrétní otázky...343 // 9.5.6. Co lze očekávat od spirituální služby?...344 // 9.6. Kontakty na hospice a důležité webové
adresy...345 // 9.6.1. Seznam lůžkových hospiců v ČR v roce 2007...345 // 9.6.2. Zařízení specializované domácí hospicové péče...346 // 9.2.3. Ostatní organizace a kontakty...347 // LITERATURA // Základní referenční učebnice paliativní medicíny...349 // Učebnice a příručky paliativní medicíny...349 // Literatura z příbuzných lékařských oborů...350 // Literatura z oblasti etiky, práva, psychosociální a spirituální péče...350 // ZKRATKY ...353 // REJSTŘÍK // 357
(OCoLC)221532542
cnb001780626

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC