Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.07.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd. v českém jazyce
Praha : BB art, 2005
524 s.

objednat
ISBN 80-7341-560-7 (váz.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Další názvová informace na obálce: Od Athény přes Alžbětu I. a Leonarda da Vinci ke Gándhímu
Obsahuje rejstřík
Celibát - dějiny - pojednání
000037686
OBSAH // Autorčina poznámka 13 // Úvod: S ohledem na celibát 15 // 1. kapitola: Božský pohanský celibát 25 // Řecké mýty 25 // Athéna, Artemis a Hestiá 25 // Mytické panny 31 // Řecká literatura 33 // Hippolytos se staví proti lásce 33 // Lýsistratino ultimátum 35 // Klasické rituály 37 // Thesmoforia 37 // ísidin kult 39 // Orákulum v Delfech 41 // Zvláštní panny 42 // Vestálky 43 // Pohanský a židovský asketismus 47 // Vliv řecké filosofie 47 // Esséni se připravují na Armageddon 49 // 2. kapitola: Prvotní křesťanství 52 // Kořeny 52 // Příběh dvou žen 52 // Mučednictví utužuje novou víru 56 // Druhý příchod Kristův 58 // Zdrávas, Maria? Progresivní neposkvrněnost Svaté matky 62 // Enkratité a gnostikové bojkotují lůno 67 // Dopřej mi cudnosti..., ale ještě ne teď 70 // Neobvyklé panny 74 // Církevní matky 74 // Zeny proměněné v mnichy 84 // Vousaté světice 90 // Celibát na poušti 91 // Pouštní otcové a nová abeceda srdce 91 // Zdrženlivost svátého Simeona ve dvacetimetrové výšce 97 // Sňatek s „opravdovým Mužem“ 100 // 3. kapitola: Pozdější křesťanství 108 // Celibát a duchovní 108 // Středověké východní kláštery 108 // Západní kláštery 111 // Martin Luther o noční poluci 115 // Opravdový celibát, nulový chtíč 116 // Oženit se či nikoli 117 // Apoštolské ženy 125 // Začněme bekyněmi 125 // Ženy mimo tento svět 129 // Mary Wardová, která byla „jen
žena“ 131 // Kristovy nevěsty 132 // Kateřina ze Sieny 133 // Hildegarda z Bingenu se mračí na půst 138 // Svatá Kateřina - Tekakwitha z kmene Mohawků 139 // Oddané sestry 145 // Konventy radosti 146 // Jeptiškami proti své vůli 151 // Vynucený celibát 153 // Krátký konec s láskou jedné nedobrovolné jeptišky 157 // Sekulární celibátníci a duchovní láska 159 // Shakerové 162 // Božský otec 170 // 4. kapitola: Další hlavní náboženství a obřady 178 // Hinduismus 179 // Siva, erotický a celibátní bůh 179 // Celibát ve stupních 180 // Moderní celibát sannjásinů 184 // Dcery Brahmy 187 // Buddhismus 190 // Buddha a jeho zásady 190 // Muži a ženy klášterů 193 // Džinismus 196 // Rituální celibát 200 // Celibátní šamani 201 // Panenské kněžky boha slunce 204 // Vestálky říše Inků 204 // Babylónské kněžky 207 // Víry s pozitivním pohledem na sex: judaismus a islám 209 // Judaismus 209 // Islám 211 // 5. kapitola: Celibát jako prostředek zachování spermatu 213 // Totus homo semen est 214 // Zachování životadárné síly 214 // Davy Crockett a hnutí za mužskou čistotu 218 // Dieta doktora Kellogga léčící sex 223 // Síla spermatu ve sportech 225 // Řekové pěstují zdravou mysl v cudném těle 226 // Viktoriánci praktikují dělné křesťanství 228 // Míčová hra Čerokíjů 230 // Dnešní zdrženliví atleti 232 // Indičtí zápasníci 235 // Brahmačarja a süa spermatu 237 // Celibátní
nesobeckost 237 // Gándhího ženy 239 // Sperma jako vlastenecký elixír 246 // 6. kapitola: Ženský celibát přesahuje pohlaví 249 Převlékání se za opačné pohlaví ve jménu vojenského úspěchu 249 // Jana z Arku 249 // Náčelnice Vraních indiánů 254 // Amazonky z Dahomé 256 // Odporování přirozenému pořádku 258 // Alžběta I., panenská královna 258 // Florence Nightingaleová 264 // Historie celibátu // Cudnost na pořadu dne 268 // Tažení britských starých panen proti sexu 268 // Sjednocené staré panny 271 // Sexuologie versus „bodavé zbraně smrti“ 274 // 7. kapitola: Celibát jako ženská povinnost 277 // Celibát jako záruka manželství 277 // Cudné nevěsty - jistota otcovství 277 // Panny a diskreditované dívky 280 // Ověřování panenské blány 282 // Panici jako výjimka u Aztéků a Engů 285 // Ohavný dvojí metr 289 // Prostitutky k pronajmutí 292 // Pobouřené ženy se domáhají cudných mužů 294 // Pětilibrová panna vychyluje jazýček vah spravedlnosti 299 // Bělošky, černoši 301 // Prostředky cudnosti 305 // Pásy cudnosti 305 // Mrzačení ženských genitálií 308 // Zavázaná chodidla 311 // 8. kapitola: Abstinovánípro dobrou věc 316 // Žádné milování, žádné děti 316 // Poporodní abstinence 318 // Babičkovský věk ukončuje sex 322 // Dobrovolné mateřství 323 // 9. kapitola: Vynucený celibát 326 // Nedobrovolný celibát 326 // Vězeňský celibát 328 // Sanktpetěrburské
vestálské panny 331 // Celibát K KKK Ce-tungova kulturní revoluce 333 // Celibát v přelidněném manželství 335 // Celibátní oběti vychýleného poměru mezi oběma pohlavími 336 Ovdovělý celibát 337 // Cudné hinduistické vdovy 337 // Satí jako definitivní pás cudnosti 340 // Obsah // Kastrovaný celibát 342 // Eunuši v řecké mytologii 343 // Čínské eunušství jako šance pro kariéru 345 // Byzantský eunušský ráj 349 // Černí afričtí eunuši v Osmanské říši 351 // Indičtí kastráti 354 // Operní kastráti 357 // Kastrace jako trest pro delikventy 361 // 10. kapitola: Celibát jako forma potlačení nekonvenční sexuality 364 // Leonardo da Vinci se vyhýbá vězení 364 // Lewis Carroll zmírňuje podezření 366 // John Ruskin se vyhýbá odpudivému sexu 368 // Isaac Newton napravuje zlomené srdce 370 // Bostonské sňatky jako oslava romantického přátelství 372 // 11. kapitola: Impotence a celibát 379 // Nevítaný celibát 379 // Zvadlý jako včerejší salát 379 // Testování impotence v predrevoluční Francii 381 // Celibát jako odpověď na vaginismus 384 // Celibát vyvolaný anorexií 385 // 12. kapitola: Celibát v literatuře 389 // Dvorská, zušlechťující a neopětovaná láska 389 // Milton a ctnostná dívka 391 // Pamela, Shamela 394 // Tolstého Kreutxerova sonáta 396 // Judith Shakespearová 398 // Garpova matka 399 // Krvavý upíří celibát 400 // 13. kapitola: Nový celibát 402 // Zmenšující
se kláštery 402 // Vatikán vyhlašuje celibát za zářivý drahokam 403 // Misogynní výjimky z papežského nařízení celibátu 409 // Katoličtí duchovní protestují odchodem 412 // Historie celibátu // Třetí způsob sofistiky a podvádění 414 // Rozvod na katolický způsob 416 // Krvácení 417 // Monasticismus nového věku 420 // Celibát jako nedělené srdce 421 // Mocné panny 422 // Pravá láska počká 425 // Hnutí mladých lidí 428 // Znovuzrozená cudnost 436 // Lesbický celibát versus lesbická „smrt v posteli“ 445 // Celibát ve věku AIDS 446 // Sex a AIDS 449 // Celibát a AIDS 451 // Epilog 457 // Poděkování 465 // Poznámky 467 // Rejstřík 517

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC