Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.12.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:20x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2004
262 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7178-922-4 (brož.)
Spektrum ; [vol.] 43
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Bibliografie: s. 254-262
Gestalt terapie - pojednání
000037741
Předmluva ...9 // Úvod k českému vydání ...12 // Poděkování ...13 // ÚVOD: Model současného integrujícího Gestalt přístupu, založeného na vztahovém pojetí a teorii pole ...15 // KAPITOLA 1 // Jak začít: výchozí podmínky a existenciálni setkání ...45 // 1. Úvodní schůzka jako prostředek k setkání, // objasňování a vzájemnému hodnocení ...45 // KAPITOLA 2 // Zkoumání klientova kontextu a kulturního zázemí ...55 // 2. Člověk jako celistvá bytost ...55 // 3. Teorie pole a setkání s klientem z pohledu teorie pole ...61 // 4. Jak lidé organizují své psychické pole ...66 // 5. Používání fenomenologické metody // k popisu a prozkoumání pole ...71 // 6. Paradoxní teorie změny ...76 // KAPITOLA 3 // Rozvoj dialogického vztahu jako klíčového prvku seberozvoje ...83 // 7. Teorie self v Gestaltu a důsledky, které z ní vyplývají ...83 // 8. Porozumění dialogickému vztahu a rozvíjení dialogu dvou lidských bytostí ...90 // 9. Vytváření pracovního spojenectví s klientem ...98 // 10. Přenosové procesy v rámci dialogického vztahu ...103 // 11. Integrování rozdílných komponent dialogického vztahu v praxi ...108 // KAPITOLA 4 // Pozorování procesu, rozvíjení diagnostického pohledu a terapeutické strategie ...113 // 12. Pozorování procesu a stylu kontaktu a jejich použití při diagnóze klientů ...113 // KAPITOLA 5 // Zkoumání uvědomění a kontaktu ...123 // 13. Zkoumání a rozvíjení uvědomění a kontaktu ...123 // 14. Opětovná integrace popíraných aspektů či polarit osobnosti ...130 // 15. Osobní odpovědnost ...134 // KAPITOLA 6 // Integrace experimentální, tvořivé a transpersonální dimenze ...139 // 16. Využití tvořivé imaginace a experimentů ...139 // 17. Imaginace a metafory ...147 // 18. Fantazie a vizualizace ...150 // 19. Práce se sny ...153 // 20. Transpersonální dimenze a péče o duši ...158 //
KAPITOLA 7 // Práce s tělesným vyjádřením emocí, energií a „odporem“ ...165 // 21. Používání ztělesnění emocí, pohybu a hry ...165 // 22. Tělesný proces a tok energie ...169 // 23. Ocenění moudrosti „odporu“ při práci s itnpasem ...175 // KAPITOLA 8 // Zabývání se pozadím a procesy v klientově životě ...183 // 24. Věnování pozornosti pozadí, z něhož vyrůstají figury kontaktu ...183 // 6 GESTALT PSYCHOTERAPIE // 25. Rozvoj uvědomění týkající se podpory ...187 // 26. Nalézání životních témat a jejich rozplétání ...193 // 27. Zabývání se kontinuitou, asimilací a dokončováním 197 // 28. Úprava terapeutického přístupu u lidí s křehkým vědomím self nebo velmi citlivých vůči pocitům zahanbení ...201 // KAPITOLA 9 // Vývoj terapie v čase ...209 // 29. Vývoj terapeutické práce v čase ...209 // 30. Závěrečná stadia a ukončování terapie ...213 // ZÁVĚR: Jednoduchost, složitost a paradoxy v Gestalt poradenství a terapii ...219 // Přílohy ...225 // 1. Příklad vstupního formuláře a úvodního kontraktu v Gestalt terapii ...225 // 2. Spojení diagnózy podle Gestaltu a psychiatrické diagnózy ...228 // 3. Formulář pro usnadnění diagnostického procesu v Gestaltu a stanovení psychiatrické diagnózy ...233 // 4. Diagnostická kritéria pro odlišení hraničního a narcistického procesu sebeuvědomění ...236 // 5. Spoluvytváření experimentů s klientem ...239 // 6. Cykly individuálního, skupinového a systemického procesu ...241 // 7. Pocity studu v intersubjektivním poli ...247 // Literatura ...254
(OCoLC)85117664
cnb001414492

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC